Festivalul Naţional al Şanselor Tale

În perioada 19-25 noiembrie 2012 s-a desfăşurat – sub genericul ,,Mediu social mai sigur pentru o educaţie mai performantă” – a XIII-a ediţie a ,,Festivalului Naţional al Şanselor Tale”.

Având în vedere acest eveniment, dar şi sloganul sub care se vor desfăşura toate activităţile elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr.3 în anul şcolar 2012-2013 ,,Dacă în educaţia noastră voi vă implicaţi, o să ajungem oameni adevăraţi”, elevi ai clasei a VIII-a au mers însoţiţi de doamna profesoară Vasile Georgeta la biserica ,,Naşterea Maicii Domnului”- Protoieria Slobozia – pentru o dezbatere pe tema implicării Bisericii în educaţia lor.

Aici au fost întâmpinaţi de părintele paroh Păduraru Dumitru, de părintele protopop Drăghici Dumitru şi de părintele Bălan Ioan.

Împreună au prezentat modalităţile prin care Biserica poate contribui la crearea unui mediu social mai sigur pentru ca tinerii noştri să–şi poată desfăşura activităţile.

Gazdele au subliniat necesitatea unei bune pregătiri spirituale cu ajutorul căreia tinerii pot face faţă provocărilor societăţii de astăzi aflată într-o permanentă schimbare.

De asemenea, elevii au fost invitaţi să se implice activ în viaţa Bisericii pentru a cunoaşte şi a relaţiona cu comunitatea creştin-ortodoxă care are oameni de valoare, din experienţa cărora pot învăţa foarte multe lucruri. Biserica poate fi considerată o punte între generaţii care promovează respectul, solidaritatea între oameni şi încrederea în capacitatea omului de a face bine.

Elevii au ascultat cu mare interes sfaturile şi îndemnurile prea cucernicilor părinţi, au pus întrebări şi au promis că vor reveni şi cu alte ocazii.

La final ei au fost binecuvântaţi şi au primit câte o iconiţă şi câte o cărticică cu îndemnuri duhovniceşti.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...