Pelerini din Slobozia la Mănăstirile Tulcene

În data de 20 august 2015 credincioşii Parohiei Cuza Vodă au efectuat un pelerinaj în Episcopia Tulcii la următoarele Mănăstiri: Celic-Dere, Cocoş, Saon şi Cerbu.

Pelerinii au avut ocazia de a se bucura duhovniceşte şi de a-şi îmbogăţi cunoştinţele cu privire la râvna de care trebuie să dea dovadă privind statornicia în credinţă, dragostea pentru cele sfinte şi dorinţa de a realiza în această viaţă acel urcuş în demnitate, sfinţenie şi omenie, urcuş pe care l-au realizat Sfinţii – fraţii noştri mai mari în credinţă şi pe care continuă să-1 realizeze vieţuitorii sfintelor mănăstiri.

A fost un prilej de îmbogăţire spirituală, de relaxare şi linişte sufletească, stări de care avem mare nevoie în această viaţă în vederea apropierii de Dumnezeu şi dobândirea mântuirii.

A consemnat preot Dumitru Păduraru
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...