Ştire Pelerinaj

În perioada 26-29 noiembrie 2016, am continuat a ne bucura duhovniceşte, mergând în pelerinaj la următoarele sfinte mănăstiri din Mitropolia Olteniei şi Arhiepiscopia Sibiului: Mănăstirea Cotmeana, Bistriţa, Hurez, Polovragi, Tismana, Lainici, Prislop.

Cine merge în pelerinaj, nu merge doar pentru sine, ci merge mai ales pentru cei dragi ai familiei sale, atât pentru cei vii cât şi pentru cei ce au trecut la Domnul, iar prin pomelnicele date la aceste sfinte altare va spori liniştea, bucuria, nădejdea, dragostea şi vor aduce, prin rugăciunile ce se vor înălţa, purtarea de grijă a lui Dumnezeu asupra familiei fiecărui credincios.

Acest pelerinaj ne oferă: un prilej de îmbogăţire spirituală, de comunicare şi comuniune cu Dumnezeu, de relaxare şi linişte sufletească.

A consemnat părintele Păduraru Dumitru, Parohia „Naşterea Maicii Domnului” – Slobozia.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...