Despre BISERICA SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL - COTORCA

 BISERICA SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL - COTORCA
Hram: Sfântul Ioan Botezătorul Adresă: Str. Bisericii, nr.9-11, sat Cotorca, comuna Ciocârlia, judeţul Ialomiţa Preot paroh: Emilian COMAN ISTORICUL COMUNITĂŢII. Biserica este aşezată în centrul satului Cotorca, în partea dreaptă a drumului european E 85, ce leagă Urziceniul de Buzău și Moldova. Satul Cotorca este unul din cele mai vechi sate din Bărăgan şi este amplasat la 10 km de Urziceni. Cotorca, de la începuturi şi până în 1940 a fost așezare componentă a oraşului Urziceni. ISTORICUL BISERICII. În anii 1887-1888, Ioniţă Radu Sava, originar din satul Coşereni, un adevărat ,,plugar-ctitor”, a înălţat biserica din satul Cotorca, pe moșia aparținând atunci fiilor săi, Dobre și Marin Ionescu. În anul 1969, s-au făcut reparaţii şi văruieli la biserică, în valoare de 7.000 lei, din fonduri proprii. În anul 2008, sub îndrumarea pr. Emilian Coman, s-au început ample reparaţii, ce au constat în înlocuirea întregului acoperiş şi ridicarea turlei, refacerea tencuielilor exterioare şi interioare, armarea pereţilor cu plasă de fier şi subzidire, injectarea unei răşini în fundaţie contra umezelii, refacerea boltei şi tavanului, precum şi a instalaţiei electrice. ARHITECTURA. Biserica este în formă de navă, cu lungimea de 24 m şi lăţimea de 8,50 m şi are în faţă un pridvor din zidărie de formă dreptunghiulară, cu deschidere în faţă şi două ferestre laterale. Zidurile bisericii sunt din cărămidă, având o grosime de 0,90 m. Are o singură turlă, octogonală ca plan și îmbrăcată cu tablă zincată, iar înălţimea totală este de 15 m. La interior, cafasul este susţinut de doi stâlpi de zidărie, iar catapeteasma este din lemn şi este împodobită cu icoane de o frumuseţe deosebită, pictate în stilul realist, singurele care s-au păstrat din întreaga pictură originală. Altarul este semicircular către exterior. PISANIA menționează: Acest Sfânt Lăcaşi s-a clădit din nou de la temelie cu cheltuiala mea Ioniţă Radu Sava, născut şi domiciliat în comuna Coşereni, fost plugar sub desfiinţatul regulament organic. Astăzi în vârstă de 66 ani, având râvnă către cele sfinte şi pentru pomenirea sufletului meu, cu concursul şi pe propietatea Siliştea Cotorca a fiilor mei, Dobrea Ionescu de 42 ani şi Marin Ionescu de 32 ani, a servi ca loc de rugăciune pentru orice bun creştin ortodox, Mitropolit Primat fiind Iosif Gheorghian. Lucrarea s-a început în ziua de Pogorârea Duhului Sfânt, 12 iunie anul de la Hristos 1888”. PICTURA. În prezent se află în stadiul de pictură cu tehnica fresco. A fost aplicat stratul intermediar de var şi câlţi şi au fost cumpărate policandrele, iar exteriorul a fost finisat cu tencuială decorativă. ANEXE. Din anul 2005, parohia dispune şi de o casă parohială, a cărei construcţie s-a început în 2002, iar în anul 2011 a fost reparată şi restaurată clopotniţa, care este amplasată lângă intrarea în curtea bisericii şi adăposteşte un clopot de 300 kg. În curtea bisericii se păstrează monumentele funerare ale eroilor comunităţii din al doilea război mondial. PREOŢI. În prezent, slujește pc preot paroh Coman Emilian.
TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu FOTO: Laurenţiu Tătulescu
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...