Cercul pastoral Nr. 2 la Parohia Constantin Brâncoveanu

În seara zilei de 20 mai 2011, cu ocazia sărbătoririi hramului Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, din Constantin Brâncoveanu a avut loc întrunirea preoţilor ce fac parte din cercul pastoral numărul 2 din Protoieria Slobozia,în cadrul căreia s-a săvârşit slujba vecerniei celei mari unită cu litia.

La această activitate au participat preoţii: Ungureanu Marius de la parohia Poiana, Stan Constantin de la parohia Buieşti, Soare Sorinel de la parohia Ivăneşti,Silaghi George de la parohia Popeşti, Bălan Ioan şi Ghiaur Andrei de la parohia Gheorghe Doja şi în oficiu de gazdă Oancea Alexandru.

Referatul cu tema „Păgânătăţile din zilele noastre” , susţinut de Pc. Pr.Ungureanu Marius de la parohia Poiana , a evidenţiat faptul că şi în zilele noastre suntem supuşi ispitelor păgâne de tipul horoscopului, citirii viselor, ghicitoriei şi altele asemenea acestora şi a arătat cum trebuie să înfruntăm astfel de ispite conform învăţăturii creştine predate de însuşi Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.

După oficierea slujbei şi susţinerea referatului preacucernicii preoţi participanţi, la invitaţia Pr. Oancea Alexandru au dezbătut tema propusă la obişnuita agapă.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...