Gestionarea emoţiilor

Emoțiilereprezintă manifestarea primară specifică fiecărui om ca reacție la evenimentesau persoane din jur. Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale aleindividului reprezintă un pas crucial în conturarea personalității sale. Gestionareaemoțiilor este un teritoriu pe care de cele mai multe ori pășim fără îndrumare,ceea ce crește gradul de dificultate al adaptării la diferite împrejurări.

În acestcontext, vineri, 3 iunie 2016, Parohia Ciocănești Sârbi din ProtopopiatulCălăraşi, a organizat o întâlnire informală și interactivă între tineri dincomuna Ciocănești, elevi ai claselor V - VIII și Elena Buneru, psiholog încadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din Călărași.

Tinerii auparticipat activ la discuții, iar părintele Cristian – Laurențiu Dumitru le-avorbit despre sprijinul pe care îl oferă preotul în gestionarea emoțiilor prinTaina Sfintei Spovedanii, încurajând pe fiecare să păstreze o strânsă legăturăduhovnicul său.

Evenimentul seînscrie într-o serie de manifestări sociale și culturale ce vor fi organizatede Parohia Ciocănești Sârbi pe perioada acestei veri.

A consemnat PreotCristian – Laurențiu Dumitru.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...