Consecințele deciziilor pripite luate în adolescență din perspectivă medicală, psihologică și religioasă

Adolescența este o perioadă tumultuoasă și solicitantă atât pentru ceiaflați în această perioadă a vieții, cât și pentru familiile lor. Fiecare generațiede-a lungul timpului a avut parte de provocări noi, necunoscute și, evident,neînțelese de generațiile anterioare. Părinții adolescenților de azi, deexemplu, nu au avut, în adolescența lor, acces la rețele sociale virtuale(pentru că nu existau) sau la multitudinea de surse de informare pe care leavem la dispoziție astăzi. Se știe însă că nu toate informațiile aflate ladispoziția publicului în diferite medii (internet, TV, radio, presa scrisă)sunt și corecte, iar ultimele instrumente de apărare împotriva informațiilorfalse sunt educația și discernământul fiecăruia.

În acest context, duminică, 9 iulie 2017, s-a desfășurat în bisericaParohiei Ciocăneşti Sârbi simpozionul cu tema „Consecințele deciziilor pripiteluate în adolescență din perspectivă medicală, psihologică și religioasă”. Laîntâlnirea cu tinerii din această parohie, dar și din parohiile vecine, auprezentat informații și opinii doamna doctor Carmen Alexandra Câra, medicprimar de medicină de familie din municipiul Călărași, domnișoara ElenaUlmeanu, psiholog în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială șiProtecția Copilului Călărași și președintă a FICE (Federația Internațională aComunităților Educative) Filiala Călărași, domnul Cosmin Meleacă, psihoterapeutși domnul Dan Prică, specialist în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare șiConsiliere Antidrog Călărași. Discuțiile au fost moderate de părintele CristianLaurențiu Dumitru de la Parohia Ciocăneşti Sârbi și au atins subiecte variate,cum ar fi educația pentru sănătate, polemica anti-vaccinare, abandonul școlar,socializarea în afara rețelelor sociale virtuale, combaterea acțiunilorprozelitiste ale sectelor religioase, combaterea consumului de alcool, tutun șidroguri, probleme generate de schimbarea mediului la începerea ciclului licealși multe altele.

Participanții la simpozion, elevi de gimnaziu și liceu, dar și părinți, auadresat întrebări și au împărtășit experiențe personale, iar la final s-aconturat ideea continuității acțiunilor de acest gen, cu dezvoltarea lor pefiecare domeniu în parte.

A consemnat preot Cristian Laurențiu Dumitru.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...