Eco Fotografia Anului 2017

Înzilele noastre este un lucru uzual să ne raportăm la ce este în jurul nostru caexistând pur și simplu, lăsând în urmă, din graba specifică vremurilor pe carele trăim, străvechiul obicei al contemplării. Sfântul Ioan Gură de Aur spune căaceastă imensă carte a creaţiei, care ne vorbeşte în toate despre Dumnezeu,este la fel de preţioasă ca Dumnezeieştile Scripturi, dar mult mai accesibilădecât acestea. Cel mai mare exeget al Sfintelor Scripturi, spune că în timp ceScriptura nu poate fi citită decât de cei care ştiu carte - la vremea aceeaerau puţini -, cartea creaţiei poate fi citită de toţi oamenii.

Întimp ce Scriptura nu poate fi cumpărată decât de cei bogaţi - lavremea aceea erau foarte scumpe cărţile, pentru că erau scrise de mână -,cartea creaţiei se oferă gratuit tuturor.

Înacest context, demersul părintelui Cristian Dumitru, de la Parohia CiocăneştiSârbi din Protopopiatul Călărași, de a iniția tinerii în arta fotografică îșigăsește sensul profund în îndrumarea pașilor acestora către cunoașterea luiDumnezeu din creația sa. Acest demers, început în urmă cu 5 ani cu copii dincomuna Ciocăneşti, a produs de-a lungul timpului și roade sub forma unorlucrări fotografice care au fost expuse în diferite expoziții pe plan local,dar și în mediul virtual.

În2016, părintele a prezentat un curs de inițiere în arta fotografică atâtcopiilor de la Școala Ciocăneşti, cât și celor din Centrul de Servicii Socialepentru Copil și Familie SERA Călărași, cu sprijinul Federației Internaționale aComunităților Educative (FICE), Filiala Călărași. O parte dintre fotografiilerealizate la workshop-urile prilejuite de acest curs au participat în concursulEco Fotografia Anului 2017, organizat la nivel național de Centrul Carpato Danubiande Geoecologie şi Editura Decesfera.

Toatecele 63 de fotografii ale celor 40 de copii participanți la acest concurs aufost așezate în foaierul Casei de Cultură Călărași, într-o expoziție ce a fostvernisată marți, 25 iulie și poate fi vizitată gratuit până pe 29 august.

Aconsemnat preot Cristian Laurențiu Dumitru de la Parohia Ciocăneşti Sârbi.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...