Parohia Ciocănești Mărgineni a fost gazda Cercului Pastoral din luna iulie

În ziua de 10 iulie 2017, sub coordonarea preacucerniculuipărinte Ilie Ramon-Eugen, Protopop de Călărași, la parohia Ciocănești Mărginenicu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Protopopiatul Călărași, s-a întrunit cercul pastoral numărul 5 format dinpreoții parohiilor Grădiștea, Rasa, Cunești, Bogata, Smârdan, CiocăneștiMărgineni, Ciocănești Sârbi și Andolina. În cadrul acestui cerc pastoral s-aoficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și slujba parastasuluipentru fericiții ctitori, slujitori și binefăcători ai acestei sfinte biserici.

Referent a fost preacucernicul părinte Ciurea Gheorghe,paroh la parohia Smârdan, susţinând referatul cu tema „Patriarhul Justinian:între rezistență și compromis”.

În încheiere, preacucernicul părinte Dinu Vasile Viorel,secretar al Protopopiatului Călărași, a ținut un cuvânt de învățătură prin carea îndemnat pe credincioși la mai multă rugăciune şi nădejde în milostivirea luiDumnezeu, apoi a mulțumit preacucernicilor preoți din cadrul acestui cercpastoral pentru participarea la această comuniune Euharistică.

A consemnat preot Dinu Vasile Viorel, Secretar alProtopopiatului Călărași.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...