Vizită de lucru la parohia Căzăneşti

În ziua de 16 decembri a.c. PC Protopop Dumitru Drăghici împreună cu PC Secretar Cătălin Stanciu au vizitat parohia Căzăneşti unde slujesc PC Pr. paroh Popa Adrian şi PC Pr. II Petranici Lauranţiu, efectuând şi verificarea gestionară pe semestru al II lea al anului în curs.

S-a avut în vedere cercetarea stadiului lucrărilor de finisaje exterioare la biserica parohială precum şi verificarea documentelor contabile la zi.

De asemenea s-a urmărit stabilirea, în funcţie de posibilităţile materiale, a graficului de lucrări pentru refacerea picturii, existând deviz aprobat de Comisia de Pictură Bisericească.

A consemnat Pr. Cătălin Stanciu secretar al Protopopiatului Slobozia.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...