Cateheză săptămânală la Catedrala Episcopală Înălţarea Domnului din Slobozia

Din dorinţa de a veni în sprijinul tinerilor, cu arhiereasca binecuvântare şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, la Catedrala Episcopală Înălţarea Domnului din Slobozia se desfăşoară, săptămânal, întâlniri catehetice cu aceştia.

Întâlnirile de constituire au avut loc deja, până în prezent desfăşurându-se două întâlniri cu elevi ai şcolilor generale şi ai liceelor din municipiul Slobozia, în cadrul cărora au fost abordate temele Mijloacele virtuale de socializare, cale spre însingurare şi Postul – antrenament al sănătăţii duhovniceşti.

Următoarea temă, Taina Pocăinţei – mijloc de împăcare cu Dumnezeu, a fost aleasă în concordanţă cu perioada liturgică actuală, şi anume Perioada Triodului.

Astfel, din iniţiativa Preasfinţiei Sale, aceste întâlniri catehetice vor avea loc săptămânal, în fiecare zi de joi de la ora 1600, temele fiind alese împreună cu tinerii participanţi şi corelate atât perioadelor liturgice, cât şi nevoilor sociale actuale, având un caracter moral-religios, cultural şi ştiinţific.

Întâlnirile se adresează unui auditoriu variat, dar cu precădere segmentului de vârstă 12-30 de ani.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...