Învierea Domnului la Catedrala Episcopală

Duminică, 12 aprilie 2015, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşitla Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din Slobozia Slujba Învierii,împreună cu au sobor de preoţi şi diaconi. La miezul nopţii PreasfinţitulPărinte Episcop a oferit celor prezenţi la slujbă Lumina Sfântă.

În Catedrală a urmat Canonul Învierii şi Sfânta Liturghie, un mare număr decredincioşi împărtăşindu-se cu Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostruIisus Hristos.

La amiază, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşit slujbaVecerniei, care se mai numeşte „A Doua înviere”, împreună cu toţi preoţii şidiaconii din municipiul Slobozia. La această Vecernie a Învierii, caresimbolizează arătarea lui Hristos în faţa ucenicilor, după Învierea Sa dinmorţi, s-a citit Evanghelia în douăsprezece limbi.

În cuvântul Său Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a evidenţiatroadele Învieri Mântuitorului Iisus Hristos pentru umanitate şi întreagacreaţie, cu toţii devenind, prin Învierea Mântuitorului Hristos fii ai luiDumnezeu născuţi din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Preasfinţia Sa ne-a îndemnat săpăstrăm pururi în sufletele noastre Lumina Învierii şi bucuria pe care Dumnezeune-a făcut-o în această zi.

Cu această ocazie Preasfinția Sa a acordat prin hirotesie rangul de iconom-stavroforprecucernicilor părinți Cristian Ștefan Munteanu, Protopop de Slobozia și IonuțCostinel Voicu, Protopop de Fetești.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...