6 ani de la Întronizarea Preasfinţitului Părinte Vincenţiu În Eparhia Bărăganului

PrazniculSfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este şi sărbătoarea Eparhiei, căci în aceastăzi, în urmă cu 6 ani, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu era instalat dePreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca Episcop alSloboziei şi Călăraşilor. Astfel, în ziua de 29 iunie 2015 clerul şidreptmăritorii creştini din Eparhia noastră sărbătoresc întronizareaPreasfinţitului Părinte Vincenţiu ca Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul afost marcat de săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, unde, sub protiaPreasfinţiei Sale au slujit preacucernicii părinţii vicar eparhial, consilieri, protopopi, inspectori, preacuvioșipărinți stareți, preoți și diaconi.

Preasfinția Sa ahirotonit preot pe preacucernicul părinte consilier și arhidiacon FlorinIonescu pe seama parohiei „Sfântul Evanghelist Matei” din municipiul Slobozia,Protopopiatul Slobozia.

La momentulpredicii, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel,despre lucrarea misionară săvârșită, model pentru noi cei de astăzi demărturisire a credinței creștine.

Preasfinţia Sa amulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru dragostea cu care l-au înconjuratla acest moment aniversar, exprimându-şi nădejdea că lucrarea de mântuire pecare slujitorii sfintelor altare din cele 2 judeţe ale Episcopiei noastre osăvârşesc, va spori înzecit şi însutit în anii care vor urma.

La ceasaniversar, Preasfinția Sa a hirotesit Iconom - Stavrofor pe noul hirotonit,preacucernicul părinte consilier Florin Ionescu.

După SfântaLiturghie, a urmat un polihroniu, iar preoții și credincioșii au avut ocaziabinecuvântată de a-l felicita pe părintele lor duhovnicesc, PreasfinţitulPărinte Episcop Vincenţiu.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...