Pe urmele Sfântului Apostol Andrei

Sâmbătă, 11 iunie2016, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Slobozieiși Călărașilor, un grup de 35 de pelerini de la Catedrala Episcopală „ÎnălțareaDomnului” din Slobozia, au mers la mănăstirile din Dobrogea, în pelerinajulintitulat Pe urmele Sfântului Apostol Andrei, însoțiți fiind de Arhid. Chiru Cristian Ștefăniță.

Începuturileistorice ale Mănăstirii Dervent își au obârșia în propovăduirea AdevăruluiEvangheliei lui Hristos în ținuturile „lupilor de la Istru“ de către Andrei,pescarul din Betsaida Galileei, „cel dintâi chemat“ la ucenicie de Domnul. Drumulde la biserică la izvorul tămăduitor de la Dervent este într-un alt fel un drumal mântuirii, un drum duhovnicesc spre locul împărtăşirii cu Mântuitorul IisusHristos, unde pelerinii s-au închinat și au gustat apă binecuvântată.

Mănăstirea Lipnița,loc binecuvântat și ocrotit de Sfântul Luca al Crimeii, a constituit a douaoprire pentru grupul de pelerini, mănăstirea prăznuind în această zi cel de-aldoilea hram.

MănăstireaSfântului Apostol Andrei și Peștera Sfântului Andrei. Peştera Sfântului ApostolAndrei se adaugă numeroaselor vestigii care s-au descoperit pe teritoriulDobrogei, ce păstrează, ca într-un muzeu în aer liber, urmele strămoşilornoştri. Este o mărturie arheologică care demonstrează că pe teritoriul Dobrogeis-a desfăşurat o intensă viaţă socială, culturală şi spirituală, aflată înstrânsă legătură cu civilizaţia greco-romană.

CatedralaArhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța a fost loculunde pelerinii s-au închinat la moaștele Sfântului Pantelimon. Bucuria a fostdeplină, deoarece toți cei prezenți s-au plimbat pe faleza Cazino, au vizitatPortul Constanța și au admirat peisajele frumoase ale locului.

Istoria de pesteveacuri a ținutului dobrogean ni s-a descoperit tuturor la Mănăstirea CelicDere. Una dintre cele mai importante icoane de aici este icoana făcătoare deminuni a Domnului nostru Iisus Hristos, adusă aici pe la 1806 – 1812. Estecunoscută sub numele de „Icoana care se curăță singură”deoarece la un moment dat era înnegrită de trecerea timpului, dar apoi, ca ominune, chipul Mântuitorului s-a luminat în parte.

Legenda loculuispune că icoana a fost adusă de un soldat care le-a spus călugărilor că deșieste înnegrită, ea se va curăța, iar ochii lui Hristos se vor deschide. Laaproape 200 de ani de la acel moment, icoana s-a luminat pe mai bine de jumătate.

Străvechiulpământ geto-dacic situat între Dunăre şi mare este considerat leagănulpoporului român, fiind primul teritoriu al ţării noastre care a intrat înlegătură cu civilizaţia şi cultura greco-romană. În acest teritoriu, în carecreştinismul a fost propovăduit încă din secolul I d. H. de către SfântulApostol Andrei şi ucenicii săi, am descoperit și am vizitat a cincea mănăstire,Mănăstirea Saon.

În încheiereazilei, am vizitat ultima mănăstire, Mănăstirea Cocoș - vatră de adâncă trăireşi spiritualitate ortodoxă aflată pe plaiurile pline de sfinţenie şi de farmecale Dobrogei de Nord, Mănăstirea Cocoş - întemeiată de călugărul ardeleanVisarion - a cunoscut de-a lungul anilor o bogată şi variată viaţăduhovnicească, culturală şi misionară pusă în slujba lui Dumnezeu şi asemenilor. Zveltă şi impunătoare, sobră, dar măreaţă, aşezată la poalelecodrului, mănăstirea este cu adevărat un loc binecuvântat, un izvor de pacelăuntrică şi de frumuseţi cereşti pe care le revarsă în sufletul celor care-itrec pragul cu credinţă şi cu dragoste.

Trei elevimerituoși ai Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, aufost prezenți în acest pelerinaj în mod gratuit.

Slavă luiDumnezeu pentru toate! Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole!
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...