Primul atelier de lucru cu asistenții sociali

Sectorul Social-Misionar alEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor, a organizat joi, 16 iunie 2016, primulatelier de lucru, cu tema „Licenţiereaserviciilor sociale oferite în cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor”, adresat asistenților sociali dincadrul Birourilor de asistență socială ale protopopiatelor din cuprinsulEparhiei.

Atelierul de lucru face parte dinplanul de activităţi al Sectorului Social-Misionar aferent anului 2016, activităţidedicate Anului omagial al educaţieireligioase a tineretului creştin ortodox şi Anului comemorativ al SfântuluiIerarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016).

În cadrul întâlnirii, au fost analizatenormele legislative cu privire la licenţierea serviciilor sociale, au fostprezentate documentele suport necesare pentru întocmirea dosarului delicenţiere şi au fost discutate aspecte cu privire la Raportarea lunară a Birourilor de asistenţă socială şi Raportarea trimestrială a parohiilor din cuprinsul Eparhiei.

La această întâlnire, au participatconsilierul eparhial social şi inspectorul social din cadrul SectoruluiSocial-Misionar, directorul executiv al Asociației Socio-Culturale „MateiBasarab”, 7 asistenţi sociali și 3 referenți sociali din cadrul, structurilorsociale acreditate ale Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...