7 ani de la Întronizarea Preasfinţitului Părinte Vincențiu În Eparhia Bărăganului

PrazniculSfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este şi sărbătoarea Eparhiei, căci în ajunulacestei zile, în urmă cu 7 ani, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu era instalat dePreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca Episcop alSloboziei şi Călăraşilor. Astfel, în ziua de 29 iunie 2016 clerul şidreptmăritorii creştini din Eparhia noastră sărbătoresc întronizareaPreasfinţitului Părinte Vincenţiu ca Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul afost marcat de săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, unde, sub protiaPreasfinţiei Sale au slujit preacuviosul părinte vicar eparhial, preacucernicii părinţii consilieri, protopopi,inspectori, preacuvioși părinți stareți, preoți și diaconi.

Corala „SfântulMina” a Protopopiatului Slobozia a întreținut dialogul liturgic.

La momentulpredicii, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel,despre lucrarea misionară săvârșită, model pentru noi cei de astăzi demărturisire a credinței creștine.

PreacuviosulPărinte Arhimandrit Rafail a adresat cuvânt de mulțumire Preasfinției Sale,amintind de lucrarea din cei șapte ani de rodnică și părintească activitatea înEpiscopia Sloboziei și Călărașilor.

Preasfinţia Sa amulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru dragostea cu care l-au înconjuratla acest moment aniversar, exprimându-şi nădejdea că lucrarea de mântuire pecare slujitorii sfintelor altare din cele 2 judeţe ale Episcopiei noastre osăvârşesc, va spori înzecit şi însutit în anii care vor urma.

La ceasaniversar, Preasfinția Sa a acordat distincții bisericești, hirotesind Iconom - Stavrofor pe preacucerniciipreoți Laurențiu Cioranu, secretarul Protopopiatului Slobozia, de la parohiaFundata, Emilian Cristian Petre, de la parohia Amara I, Protopopiatul Slobozia,preacucernicul părinte Daniel Gabriel Popa Ciobanu, de la parohiaEroi-Oltenița, Protopopiatul Oltenița, iconom pe preacucernicul părinte IlieAgapie de la parohia Bora, Protopopiatul Slobozia, sachelar pe preacucerniciipărinți Adrian Radu de la parohia Lăcusteni, Protopopiatul Fetești, FlorinȚițeică secretarul Protopopiatului Lehliu, Ionuț Dumitru de la parohiaOrboiești, Protopopiatul Slobozia.

După SfântaLiturghie, a urmat un Polihroniu, iar preoții și credincioșii au avut ocaziabinecuvântată de a-l felicita pe părintele lor duhovnicesc, PreasfinţitulPărinte Episcop Vincenţiu.

Preasfințitul Părinte Episcop,împreună cu soborul de slujitori au săvârșit slujbă de pomenire pentruadormiții robii lui Dumnezeu Petru și Elena.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...