Hramul Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia

Duminică,13 noiembrie 2016, şcoala pentru formarea viitorilor preoţi din EparhiaSloboziei şi Călăraşilor, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”din Slobozia, a îmbrăcat veşminte de sărbătoare, prăznuindu-şi patronulspiritual, pe marele patriarh constantinopolitan Sfântul Ioan Gură de Aur.

Cuacest prilej, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a participat la Sfânta Liturghiela Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, unde au slujit foștielevi, actuali angajați ai Centrului Eparhial, profesori, preoţi şi diaconi.

PreasfinţitulPărinte Episcop Vincenţiu a explicat pericopa evanghelică cu samarineanul milostiv,a vorbit despre modelul de viaţă, care este Sfântul Ioan Gură de Aur pentruelevii seminarişti şi pentru preoţii începutului de secol XXI. Cunoaştereavieţii sale, a operei sale ne ajută să găsim răspunsuri pentru multele problemepe care viaţa de zi cu zi le ridică înaintea noastră.

Dinpartea Seminarului, la acest moment festiv elevul Alexandru Ion din clasa aXII-a a susţinut referatul despre „Dinamica discursului teologic. Prospețime șivivacitate în cuvântările Sfântului Ioan Hrisostom”, ctitor al unei moșteniriculturale și spirituale neprețuite.

DupăSfânta Liturghie s-a rostit un Polihroniu, iar Corul Seminarului TeologicOrtodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” a susținut un concert, pentru a marcamomentul aniversar.

S-asăvârșit slujba de parastas pentru vrednicul de pomenire PreasfințitulDamaschin, profesorii și elevii Seminarului care au trecut la cele veșnice.

Părinteledirector Sebastian Marin a vorbit despre împlinirea a douăzeci și doi de ani dela înființarea Seminarului Teologic Ortodox, a mulțumit Preasfințitului PărinteEpiscop Vincențiu pentru purtarea de grijă și ajutorul oferit Seminarului, apoiau fost acordate bursele lunare oferite celor mai buni 16 elevi din toți aniide studiu, dar și burse pentru patru studenți merituoși de la Facultatea deTeologie.

PreasfințiaSa a felicitat tot corpul profesoral și toți elevii din cei patru ani de studiula acest moment aniversar pentru școala teologică din Eparhie.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...