23 de ani de slujire arhierească a Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU

Joi,2 februarie 2017, în ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului,Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, a săvârşit Sfânta Liturghiearhierească la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Slobozia. Preasfinţia Sa afost înconjurat la această mare sărbătoare de preacuviosul părinte ArhimandritRafail, vicar eparhial, preacucernicii părinți consilieri, protopopi,preacuvioși părinți stareți, preoţi şi diaconi şi mulţime de credincioși.

Răspunsurileliturgice au fost date de Corul Seminarului „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia.

Praznical Întâmpinării Domnului, prilej cu care s-a aniversat şi împlinirea a 23 deani de la consacrarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu ca arhiereu, afost moment de înnoire duhovnicească, pentru toţi credincioşii din EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor, care au fost prezenţi şi împreună rugători cu soborulde slujitori.

Încuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a vorbit despre prăznuirea de astăzi şidespre roadele duhovniceşti pe care le primim de la Mântuitorul Iisus Hristos,încredinţându-ne toată viaţa lui Dumnezeu. A mulţumit părinţilor consilieri,protopopi şi stareţi pentru prezenţa la acest moment aniversar şi pentru bucuriacomuniunii în slujire.

PreasfinţiaSa a acordat distincția „Crucea Sloboziei” preacucernicului părinte AndreiGabriel Ghiaur, preot paroh la Parohia Fierbinți-Târg și secretarulProtopopiatului Urziceni, iar prin hirotesie, a acordat rangul de iconom-stavroforpreacucernicilor părinți Gheorghe Aurel Ardeleanu de la Parohia Munteni Buzău Iși Marian Cristea de la Parohia Grivița, iar preacucernicul părinte MariusUngureanu de la parohia Poiana din cadrul Protopopiatului Slobozia, a fosthirotesit iconom.

Cuaceastă ocazie a fost lansată Monografia-Album „Schitul Sfântul Mare Gheorghe –Amara”. Biserica Schitului Amara a fost târnosită (sfințită) anul trecut pedata de 23 august și are și statutul de paraclis episcopal.

Lasfârşitul Sfintei Liturghii s-a rostit un Polihroniu la împlinirea a 23 de anide când Întâistătătorul Eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte EpiscopVincenţiu a primit hirotonia întru arhiereu.

Preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial a rostit un cuvânt prin care aevidențiat activitatea arhipăstorească a Preasfințitului Părinte EpiscopVincențiu în cei 23 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

DupăSfânta Liturghie, preoții și credincioșii prezenți au avut prilejul de a-l felicita și de a primi binecuvântareachiriarhului locului.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...