Învierea Domnului la Catedrala Episcopală din Slobozia

Duminică, 16 aprilie 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşitla Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din Slobozia Slujba Învierii,împreună cu au sobor de preoţi şi diaconi. La miezul nopţii PreasfinţitulPărinte Episcop a oferit celor prezenţi la slujbă Lumina Sfântă, citind, apoi,Evanghelia Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și a adresat poporului salutul:Hristos a înviat!

În Catedrală aurmat Canonul Învierii şi Sfânta Liturghie, un mare număr de credincioşiîmpărtăşindu-se cu Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

La amiază, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincențiu a săvârşit slujbaVecerniei, care se mai numeşte „A Doua înviere”, împreună cu toţi preoţii şidiaconii din municipiul Slobozia. La această Vecernie a Învierii, caresimbolizează arătarea lui Hristos în faţa ucenicilor, după Învierea Sa dinmorţi, s-a citit Evanghelia în douăsprezece limbi.

În cuvântul Său Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a evidenţiatroadele Învieri Mântuitorului Iisus Hristos pentru umanitate şi întreagacreaţie, cu toţii devenind, prin Învierea Mântuitorului Hristos fii ai luiDumnezeu născuţi din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Preasfinţia Sa ne-a îndemnat săpăstrăm pururi în sufletele noastre Lumina Învierii şi bucuria pe care Dumnezeune-a făcut-o în această zi.

Cu această ocazie Preasfinția Sa a acordat prin hirotesie rangul de iconompreacucernicilor preoți Mihai Andronache și Alexandru Daniel Vasile, slujitorila Catedrala Episcopală din Slobozia și ostenitori la Centrul Eparhial șipreacucernicului preot Sebastian Marin, preot paroh la Parohia Coșereni I,Protopopiatul Urziceni și director Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură deAur” din Slobozia.

Preasfinția Sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți, salutându-icreștinește cu: „Hristos a înviat !”
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...