Hramul Mănăstirii, monument istoric, din Slobozia

Vineri,21 aprilie 2017, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte „Izvorul Tămăduirii”, osărbătoare închinată Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu asăvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea, monument istoric, cu hramurile„Sfinţii Voievozi” şi „Izvorul Tămăduirii” din Slobozia. La slujbă auparticipat membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, preacucernicii părinţiprotopopi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, preoţi din municipiul Sloboziaşi diaconi.

Răspunsurileliturgice au fost date de Corul restrâns al Seminarului Teologic „Sfântul IoanGură de Aur” din Slobozia.

S-aurugat alături de ceilalţi pelerini şi credincioşi şi reprezentanţi aiautorităţilor locale, judeţene şi centrale.

Încadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit preot pe diaconulAlexandru Valentin Petcu pe seama Parohiei Căscioarele, Protopopiatul Oltenița.

Încuvântul Său Preasfinţitul Episcop a vorbit credincioşilor despre ajutorul pecare-l primim prin rugăciunile către Născătoarea de Dumnezeu, despre putereasfinţitoare a apei ce s-a sfinţit în această zi, despre ajutorul pe care sfinţiiîl dăruiesc sufletelor şi trupurilor noastre.

PreasfinţiaSa, a mulţumit, Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei pentrubucuria duhovnicească pe care a făcut-o credincioşilor Eparhiei noastre prinvenirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Agapia nemțeană încetatea Sloboziei din Bărăgan.

Caacest moment să fie marcat de bucurie, Întâistătătorul Eparhiei noastre aacordat Medalia Aniversară a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor domnului MitruCrişan, milostiv ajutător al Mănăstirii „Sfinţii Voievozi”.

Dupăoficierea Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a sfinţit Aghiasma, după rânduialaspecifică Săptămânii Luminate.

SfântaLiturghie din ziua hramului a fost transmisă online pe Rețeaua Informațională aEpiscopiei Sloboziei și Călărașilor – www.sf-esc.ro, prin Agenția de ȘtiriLăcașuri Ortodoxe.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...