Prima zi a Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Catedrala Episcopală din Slobozia

Luni, 19 februarie2018, prima zi a Canonului Sfântului Andrei Criteanul, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincenţiu a slujit la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Slobozia.Slujbele vor continua până joi seara când va fi ultima zi a Canonului.

Preasfinţia Sa avorbit elevilor seminarişti şi credincioşilor prezenţi despre Canonul SfântuluiAndrei Criteanul, despre călătoria spirituală pe care am început-o și pe care,în comuniune, să o continuăm timp de șapte săptămâni.

La sfârșitulslujbei Preasfințitul a binecuvântat toți credincioșii prezenți.

Ce trebuie să știi despre Canonul Sfântului AndreiCriteanul

În prima săptămânădin Postul Mare se săvârșește, în cadrul Pavecerniței Mari, Canonul cel Mare alSfântului Andrei Criteanul. Acesta este alcătuit din patru părți, fiind citităcâte una de luni până joi. Integral, Canonul cel Mare se va citi în miercurea dinsăptămâna a cincea din Postul Mare.

La început nuexistau, ca astăzi, două rânduieli ale Pavecerniței, ci una singură, cea numităastăzi Pavecernița Mare, singura de care pomenește Tipicul Sfântului Sava. Deșinu este o slujbă săvârșită doar în perioada Triodului, Pavecernița Mare are, înaceastă perioadă a anului bisericesc, câteva particularități și anume: în primasăptămână din Postul Mare se săvârșește în cadrul Pavecerniței Mari, Canonulcel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Acesta este împărțit în patru părți,fiind citită câte una de luni până joi. Integral, Canonul cel Mare se va citiîn miercurea din săptămâna a cincea din Postul Mare. Tot în cadrul PavecernițeiMari, pe toată perioada Postului Mare, este spusă Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul.

În CanonulSfântului Andrei Criteanul observăm un dialog al omului păcătos cu propria saconştiinţă, luminată de citirea Sfintei Scripturi. Sufletul care se pocăieşteplânge că nu a urmat pilda luminoasă a celor drepţi și virtuoşi, ci robiapatimilor arătate în mulţi păcătoşi, dintre care unii s-au mântuit fiindcă s-aupocăit iar alţii, nevoind să se pocăiască, s-au osândit. Prin urmare, Canonulcel Mare are rolul de a arăta că toţi oamenii au nevoie de pocăinţă şi deiertare a păcatelor pentru a ajunge la mântuire și, de aceea, se cântă înBiserică în timpul perioadei de pocăinţă a Postului Mare al Sfintelor Paşti.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...