PS Vincențiu a slujit la Denia Prohodului săvârșită la Catedrala Episcopală

Vineri, 6 aprilie 2018, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşitla Catedrala „Înălţarea Domnului” din Slobozia Denia Prohodului, împreună cu unsobor de preoţi şi diaconi.

La slujbă au participat numeroşi credincioşi, care s-au rugat și au cântatimnul prohodului Domnului. La sfârşitul Deniei, Preasfințitul Părinte Episcop,preoţi şi credincioşi, au săvârşit procesiunea în jurulCatedralei Episcopale cu Sfântul Epitaf, o pânză pe care este pictată punereaîn mormânt a Mântuitorului. După ce toţi credincioşii au trecut pe sub SfântulEpitaf, a fost aşezat pe Sfânta Masă, unde va rămâne până la PrazniculÎnălţării Domnului.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a ţinut un cuvânt deînvăţătură în care a evidenţiat semnificaţia patimilor şi morţii Domnuluinostru Iisus Hristos, pentru fiecare dintre noi, îndemnând credincioşii lapregătire sufletească și trupească pentru întâmpinarea praznicului ÎnvieriiDomnului, chezăşia mântuirii noastre. Preasfinția Sa a apreciat și lăudatimplicarea tuturor credincioșilor în cântarea Prohodului Domnului și aîncurajat acest gest de comuniune în rugăciune, dar și în fapte deîntrajutorare a aproapelui.
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...