Despre CAPELA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA - MUNICIPIUL OLTENIŢA

CAPELA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA - MUNICIPIUL OLTENIŢA
  Hram: Sfânta Cuvioasă Parascheva Adresă: Str. Mihai Bravu, nr. 31 Preot paroh: Gabriel Daniel CIOBANU-POPA Preot coslujitor: Ionel ENICĂ
Aceasta biserică, capelă, se afla în cimitirul vechi al oraşului, pe strada Mihai Bravu, numărul 31. Biserica a fost construită în anul 1863[Al. Mărculescu, Olteniţa, Album Monografic, 1932, p. 82-83 şi p. 95. Autorul monografiei oraşului Olteniţa menţionează că primul cimitir al oraşului Olteniţa a fost în jurul bisericii Sf. Nicolae, iar cimitirul din Olteniţa se constituie în anul 1884. Tot la Al. Mărculescu găsim informaţia că biserica Cuvioasa Parascheva a fost ridicată prin colectă publică. Având în vedere prevederile Legii pentru înmormântări din luna martie 1864, anul constituirii cimitirului, trebuie să fie 1864 sau imediat după această dată.], iar acum este filie a Bisericii Înălţarea Domnului. PISANIE: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică din oraşul Olteniţa s-a zidit din temelie întru slava lui dumnezeu şi întru cinstirea şi pomenirea cuvioasei maicii noastre Parascheva în anul 1863 cu cheltuiala familiei Maria şi Ioan Stoianof. În curgerea vremii, atât clădirea cât şi pictura au fost renovate în anii 1920, 1932, 1964-1967, 1970 cu purtarea de grijă a vrednicilor slujitori pr. Nicolae Andreescu, pr. Nicolae Rentea, pr. Protoiereu gheorghe mateescu. În anii 2001-2002, prin strădania pr. Ionel Enică paroh şi pr. Constantin Simion, cu contribuţia enoriaşilor din parohia Eroi-Olteniţa şi a câtorva binefăcători, această biserică a cunoscut renovări şi reparaţii capitale, iar pictura a fost restaurată de pictorul Daniel şi Gh. Pârvu din Olteniţa, protoiereu fiind p.c. pr. Corneliu Irod. Resfinţirea acestui lăcaş s-a săvârşit de către P.S. dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, împreună cu un mare sobor de preoţi şi diaconi, în ziua de 22 septembrie a anului mântuirii 2002”. ARHITECTURĂ. Această biserică are formă de cruce, este învelită cu tablă zincată şi are turlă pătrată, zidită deasupra pridvorului. Lungimea este de 28 m, lăţimea este de 7,5 m, iar înălţimea de 7 m. Altarul are forma semicirculară, atât la interior, cât şi la exterior. Catapeteasma este din zid, cu icoanele praznicale şi cele ale Sfinţilor Apostoli pictate direct zid, cele împărăteşti îmbrăcate în metal, iar cele ale ierarhului şi a hramului sunt pictate pe un fond cu foiţă de aur. De-a dreapta şi de-a stânga naosului se află două abside, în absida din stângă este un baldachin din bronz, care adăposteşte veşmântul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pronaosul are formă dreptunghiulară, acoperit de două calote sferice, sprijinite pe şase stâlpi lipiţi de pereţii exteriori. Între pridvor şi pronaos este o încăpere de dimensiuni mari, unde se află pangarul. La intrare în curtea cimitirului, în partea dreaptă întâlnim o capelă mortuară ce posedă o turlă dreptunghiulară pictată la exterior. ANEXE. Pe fosta casă parohială din curtea bisericii, transformată în anul 2008 în clădire multifuncţională, se află următoarea pisanie: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu binecuvântarea Sfântului Duh s-a construit din temelii în anul 2008 această clădire multifuncţională pe locul fostei case parohiale, la iniţiativa şi prin sârguinţa p.c. pr. protoiereu drd. Necula Marian şi prin munca efectivă a următorilor consilieri parohiali: Savu Toma, Manea Nicolae, Smarandache Simion, Dascăl Nicolae Ion, Ţigănuş Constantin, Gheorghe Poştaşu, Aruşanu Zamfir, Ursu Alexandru, Ciorică Ştefan, Pene Ion, Lecate Dumitru”. În curtea bisericii, în partea de nord a pridvorului, se află mai multe morminte, unde sunt înmormântaţi preoţi ce au slujit la bisericile din oraş.
TEXT: Done Şerbănescu, Ceaușu Constantin
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...