Despre CAPELA ADORMIREA MAICII DOMNULUI - CURCANI

CAPELA ADORMIREA MAICII DOMNULUI - CURCANI
  Hramul: Adormirea Maicii Domnului Adresa: comuna Curcani, judeţul Călăraşi Preot paroh: Cătălin-Eugen ŞTEFAN Preot coslujitor: Constantin-Cristian VASILE Preot coslujitor: Constantin-Lucian VOINEA
ISTORICUL CAPELEI. Prima biserică a comunei a fost construită la marginea comunei Curcani, peste linia ferată, unde este astăzi cimitirul. După înfiinţarea oficială a localităţii Curcani, la 24 septembrie 1878, de către Regele Carol I. În anii 1884-1886, localnicii şi-au construit prima biserică pe care au reparat-o în anul 1902[Anuar 1909, p. 73.]. Cu timpul, comuna Curcani s-a extins tot mai mult, iar Biserica din deal a devenit tot mai neîncăpătoare şi departe de credincioşi. Astfel, pentru nevoile credincioşilor, s-a construit o nouă biserică în centrul satului, iar vechea biserică a devenit Capelă de cimitir. DOCUMENT. „Acest sfânt lăcaş, cu hramul Adormirii Maicii Domnului, a fost ridicat cu ajutorul credincioşilor între anii 1892-1894. În timpul păstoririi celui dintâi preot al comunei, Constantin Brejbanu. După ce a slujit ca biserică parohială până în anul 1915, când au fost terminate lucrările de construcţie ale bisericii din centrul comunei, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, biserica a fost transformată în capelă de cimitir, aici săvârşindu-se mai multe slujbe de pomenire a morţilor. În ciuda lucrărilor de reparaţie efectuate de-a lungul timpului, la începutul anilor 2000, sfântul lăcaş se afla într-o avansată stare de degradare. Iniţiate de către pc pr. Necula Nicolae, lucrările de restaurare şi înfrumuseţare ale sfântului locaş au fost constituite şi desăvârşite de către pc pr. Alexandru Ştefan, împreună cu pc pr. Vasile Constantin. În timpul păstoririi acestor preoţi, cu sprijinul consiliului parohial şi al credincioşilor, au fost săvârşite următoarele lucrări: repararea acoperişului cu tablă nouă şi refacerea întregului exterior; trotuar de contur şi alei; pavarea cu gresie a interiorului; branşarea bisericii la reţeaua de curent electric şi construirea instalaţiei electrice; schimbarea catapetesmei şi dotarea cu mobilier nou. de asemeni, pentru o bună siguranţă a bisericii au fost aşezate uşa metalică la intrare şi un sistem de alarmă. Pentru prima oară, biserica a fost împodobită cu icoane. Atât catapeteasma, cât şi icoanele au fost realizate de către pictorul Dorinel Coman împreună cu echipa sa. Slujba de sfinţire a bisericii a avut loc în ziua de 20 aprilie, ziua de prăznuire a „Intrării Domnului în Ierusalim“, a anului 2008, fiind săvârşită de P.S. dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Binecuvintează Doamne şi sfinţeşte pe cei ce iubesc bunăcuviinţa casei tale“. ARHITECTURA. Sfântul lăcaş de cult este construit în formă de cruce, cu lungimea 15 m, lăţimea 6 m şi înălţimea de 4 m. Zidurile sunt din cărămidă şi este acoperit cu tablă zincată. Pe exterior are trei turle, două pe pridvor şi una pe naos, pe care sunt montate trei cruci mari de fier. Pereţii şi tavanul din pridvor, naos şi pronaos sunt acoperiţi cu lambriuri şi sunt aşezate icoane mari şi de-a stânga şi de-a dreapta. În anul 1909 preot paroh era Brejbeanu Constantin, născut la 20 oct. 1850, numit la 2 aprilie 1880, adus de la Tăuşanca. Parohia avea 400 familii și 1800 suflete[Ibidem.].
TEXT: Done Şerbănescu, Ceaușu Constantin
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...