Despre BISERICA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA - CĂLĂREŢI

BISERICA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA - CĂLĂREŢI
 Hram: Sfânta Cuvioasă Parascheva Adresă: satul Călăreţi, comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi Preot paroh: Cosmin Ionuţ SMARANDA – CĂTĂNOAIA
 ISTORICUL PAROHIEI. Biserica parohială Călăreţi, cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, a fost filie a Parohiei Podari, Comuna Ileana, până în anul 2001. În şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din 2 iunie 2001, s-a aprobat înfiinţarea unui număr de 22 parohii, între care şi Parohia Călăreţi, începând cu data de 1 septembrie 2001. Este aşezată pe DN 3, Bucureşti – Constanţa, la 42 km de Bucureşti. ISTORICUL BISERICII. Biserica este zidită de colonelul Ioan Odobescu, tatăl scriitorului Alexandru Odobescu, în anul 1854, din cărămidă şi acoperită cu tablă. Acest lucru reiese şi din textul PISANIEI vechi: „Această sfântă biserică a fost zidită de familia Odobescu în anul 1854, stricată de cutremurul din 10 noiembrie 1940. S’a reparat cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 1942. Lucrările de zidărie s’au făcut de Prefectura Judeţului Ilfov, iar pictura şi mobilierul de familia avocat Matei Popescu din Bucureşti în anul 1946. Toate cu îndemnul şi stăruinţa preotului paroh Florea Rădulescu. Pictori Constantin Gheorghiu şi Ion Minulescu”. Biserica a fost reparată în anul 1883, C. Athanasiu, proprietarul moşiei Călăreţi, donând suma de 2.600 de lei, necesară acoperirii cheltuielilor. În anul 1930, pe baza devizului în sumă de 38.000 lei, întocmit de Serviciul tehnic al Prefecturii Ilfov, care a acordat şi un ajutor de 17.000 lei, au fost efectuate lucrări de reparaţii la biserică şi acoperişul acesteia,[A.N. Călăraşi, fond Primăria comunei Călăreţi, dos. 3/1930, f. 20, 44.]iar în anul 1937 au fost executate reparaţii, constând în tencuieli interioare şi exterioare, în valoare de 25.000 lei.[Ibidem, dos. 3/1937, f. 115.] În urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, biserica şi pictura au suferit grave avarii, astfel că s-au început lucrări de refacere în anul 1942, cu ajutorul Prefecturii Ilfov. Mobilierul şi pictura au fost donate de fam. av. Matei Popescu din Bucureşti, în anul 1946, preot fiind pe atunci Rădulescu Florian. În urma lucrărilor efectuate, în toamna anului 1946 se oficiază slujba de resfinţire a bisericii, delegat al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor fiind preot protopop Constantin Moise. În anul 1997, biserica a fost reacoperită cu tablă. În anul 2001, paroh fiind numit preot Paşcu Aurelian, acesta demarează lucrări de renovare ale exteriorului şi a picturii interioare în tehnică tempera, finalizată la 28 februarie 2002, de către pictoriţa N. Liche. La 23 aprilie 2003, slujba de târnosire a bisericii este oficiată de către Preasfinţitul Părinte Dr. Damaschin Coravu, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, protopop fiind preot Ivan Dumitru. În anul Domnului 2007, în timpul preotului Bădin Cornel – Mircea, s-au efectuat lucrări de renovare exterioară a pridvorului bisericii şi a picturilor exterioare, precum şi a pardoselii din interiorul întregii biserici. În anul 2009 au fost montate geamuri noi, termopan, cu tâmplărie din PVC, dar şi un aparat de aer condiţionat. În anul 2011 a fost refăcut gardul de la intrarea principală a bisericii, un gard interior despărţitor şi a fost turnată o nouă alee betonată până la intrarea în Sfânta Biserică. PISANIA nouă, aflată în pronaos, deasupra uşii de intrare dinspre pridvor, pictată cu litere majuscule, negre, pe fond alb, redă o parte din lucrările de mai sus: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului, şi cu săvârşirea Sfântului Duh, s-a zidit această biserică cu hramul „Cuv. Parascheva“ în anul 1854 de fam. Odobescu. Biserica s-a deteriorat în urma cutremurului din 1940, iar în anul 1942 s-au făcut lucrările de zidire şi pictură. În anul 1997 biserica s-a acoperit cu tablă. În timpul preotului Aurelian Paşcu s-au executat lucrarile exterioare ale bisericii. începând din anul 2001 şi continuând cu pictura în tehnica tempera care s-a finalizat pe data de 28 februarie 2002. Pictura a fost executată de pict. bis. N. Liche. Îndrumările acestor lucrări au fost cu binecuvântarea P.S. Damaschin şi a p.c. pr. prot. Ivan Dumitru”. Ulterior s-a mai adăugat, cu caractere italice, următorul text: „În Anul Domnului 2007 în vremea p.c. pr. Bădin Cornel Mircea s-au făcut lucrări de renovare exterioară totală a pridvorului, iar în biserică a fost pusă gresie sub îndrumarea p.c. pr. protopop Iamandi Bogdan şi P.S. Damaschin“. ARHITECTURA. Biserica este construită în formă de navă, iar sfântul Altar are catapeteasma făcută din zid, având icoanele pictate în tehnică tempera. PICTURA. Autorul picturii originale nu se cunoaşte. În anul 1911 s-au efectuat lucrări de restaurare a picturii de către pictorul C. I. Vasilescu din Bucureşti. În urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, pictura a suferit grave avarii, astfel că s-au început lucrări de refacere a picturii cu ajutorul donaţiei fam. av. Matei Popescu din Bucureşti, în anul 1946, Preot fiind pe atunci Rădulescu Florian. Pictori au fost Gheorghiu Constantin şi Ion Minulescu. Cu ocazia reparaţiilor efectuate în anii 2001-2002, s-a refăcut şi pictura bisericii, în tempera, de către pictorul bisericesc Nicolae Liche. PREOȚII: Preot Paşcu Aurelian (2001 – 2004), preot Bădin Mircea( 2004 – 2013), preot Smaranda-Cătănoaia Cosmin-Ionuţ (2013 – până în prezent)
Se încarcă
0%
Se încarcă
se încarcă...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...