Activitate catehetică desfășurată în parohia Budești

În luna octombrie a acestui an, parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Budești, din cadrul Protopopiatului Oltenița, a fost desemnată să susțină cateheza demonstrativă, prin intermediul preacucernicului părinte paroh Radu Gheorghe Bogdan.

Tema catehezei s-a numit „Boala trupească și sufletească, urmare a păcatului”.

Pentru a atinge obiectivele propuse celor 34 de copiii care fac parte din grupul catehetic, părintele paroh a făcut o incursiune în istoria neamului omenesc, arătând că începutul păcatului își are originea la protopărinții noștrii, care s-au lăsat influiențați de diavol, datorită mândriei.

La păcatul strămoșesc se vor adăuga și alte păcate, numite păcate personale, care au fost expuse sub formă academică de părintele Radu Gheorghe Bogdan, pentru a fi mai ușor de înțeles de către copii.

De asemeni, părintele paroh le-a vorbit copiilor și despre voia lui Dumnezeu transmisă oamenilor prin Decalog (Ieșire 20), Fericiri (Matei 5) și Porunca iubirii (Matei 22).

În acest mod copiii au putut înțelege care este Legea lui Dumnezeu, dar și fărădelegea omului care trăiește în păcat și căruia îi este afectată sănătatea trupească și sufletească, precum și care sunt mijlocele prin care omul se poate îndrepta, respectiv Taina Sfintei Spovedanii și Taina Sfintei Euharistii.

Pentru a fixa obiectivele propuse, copiii au fost invitați să citească din Sfânta Scriptură și să completeze anumite fișe de lucru.

În încheierea catehezei, părintele paroh le-a oferit copiilor iconițe și dulciuri.

La această cateheză demonstrativă au participat următorii invitati: domnul Alexandru Ștefan Tănase, inspector pentru catehizarea parohială în cadrul Sfintei Episcopii a Sloboziei și Călărașilor, preacucernicul părinte Voinea Gheorghiță, preot II la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Budești, precucernicul părinte Boerescu Gheorghe, preot paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Aprozi, preacucernicul părinte Huc Ion, preot II la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Nana, preacucericul părinte Popescu Vasile Adrian, preot paroh la parohia „Sfântul Nicolae și Sfântul Dumitru”-Luica, preacucericul părinte Dumitrache Dorian, preot paroh la parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Nana și preacucernicul părinte Zărnoeanu Dumitru, paroh la parohia „Sfântul Mucenic Dimitrie”-Surlari.

A consemnat preacucernicul părinte Zărnoeanu Dumitru, responsabil cu catehizarea parohială din cadrul Protopopiatului Oltenița.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...