Evanghelie Zappa comemorat în Parohia Broșteni

Puțini dintre români știu că ideea reînvierii Jocurilor Olimpice moderne s-a plămădit în satul Broșteni, de pe malul Ialomiței. Evanghelie Zappa, ctitorul bisericii parohiale cu hramurile Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe și Buna-vestire din satul sus amintit este cel care, înaintea baronului francez Pierre de Coubertin, a pus bazele olimpismului, reînnodând după multe secole de absență străvechea tradiție greacă a întrecerilor sportive numite olimpiade, începute în anul 776 îd.Hr., pe timpul cărora conflictele de orice fel încetau.

În anul 2015 pe 19 iunie se împlinesc 150 de ani de la trecerea din această viață a marelui filantrop și moșier Evanghelie Zappa dar și 100 de ani de olimpism în România și în acest context s-au organizat mai multe evenimente printre care și vizita la Broșteni a unor oaspeți din Grecia, foști ambasadori greci în România și diferiți sportivi. Aceștia au fost întâmpinați de către preotul paroh Constantin-Nicolae Cocheci și de domnul primar Mihai Ghiță care le-au prezentat istoricul bisericii și al satului, apoi au participat cu toții la slujba de pomenire a ctitorului. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în restaurarea monumentelor funerare ale Familiei Zappa care fac parte din patrimonial național.

A consemnat preot paroh Constantin-Nicolae Cocheci
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...