Despre BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI –BRĂTĂŞANU

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI –BRĂTĂŞANU
 Hram: Adormirea Maicii Domnului Adresa: satul Brătăşanu, comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi Preot paroh: Marius Florin CIOACĂ
ISTORICUL COMUNITĂȚII. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului se află la intrarea în satul Săcele, cum se numeşte satul Brătăşani de la 1 ianuarie 1965, pe malul drept al râului Mostiştea, satul fiind component al comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi. ISTORICUL PAROHIEI. Informaţii despre existenţa locașului de cult în satul Brătăşani există de la începutul secolului al XIX-lea. În anul 1810, în satul Brătăşani împreună cu cătunul Porceştii[ Astăzi satul se numeşte Polceşti.] erau 31 de case în care locuiau 277 de suflete, români. Biserica veche de lemn, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, fusese construită în secolul al XVIII-lea de Ioniţă Brătăşanu pe moşia lui, pe care o înzestrase cu odăjdiile şi cărţile necesare. La biserică slujeau preotul Popa Stancul sin popa Ilie, preoţit de mitropolitul Dositei, la 4 februarie 1804, pe seama satului Pârlita, de unde în anul 1805 s-a mutat la acest sat, fiind cerut de boierul Ioniţă Brătăşanu şi diaconul Şărban sin Radu Rucu, diaconit de acelaşi mitropolit, la 25 septembrie 1809, pe numele acestui sat. [ Neculae M. Popescu, op. cit. p. 58-59.] ISTORICUL BISERICII. Actuala biserică din satul Săcele (fost Brătăşani) cu hramul Adormirea Maicii Domnului este construită în anii 1868-1873.[Anuar 1909, p. 81; Victor Brătulescu şi Remus Ilie, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, Bucureşti, 1935., Indice.] PISANIA veche a bisericii scrisă cu litere majuscule incizate pe placă de marmură albă, se află în pridvor, deasupra uşii de intrare în pronaos şi are următorul conţinut: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului s-au ridicatu din nou din temelie în locul care au fostu şi mai nainte, din cătunul Brătăşani, în zilele Prea Sfinţii Sale Mitropolitu Nifon prin stăruinţa şi cheltuielele loru Ion Anghel, Gheorge Potlogeanu, Tudor Ion şi cu ajutorul mai multora. Această sf. biserică nu este liberu a strica de nimeni din urmaşii de câţi a repara lucrările necesare ş-a dărui ce va voi fiecare, ţiind totdeauna numele fondatoriloru de mai susu. S-au pusu temelie în anul 1868, iunie 24 şi s-au sfinţit la anul 1873, aprilie 29”. Pomelnicul se află în proscomidiar şi este scris cu litere majuscule, incizate pe placă de marmură albă: „Ctitori, Vârban Ştefana, Ioan Deca, Panaitu cu fii, Petre Teodora, Petra cu fii, Theodor Gherghina cu fii, Marin Şerbana, Ioan Despa, Ianache Maria, Nicolai Maria, Nicolae Maria, Todor, Dimitrie Ecaterina, Costac Parascheva, Matei Manda, Ion Maria, Gheorghe Georgi, Elenca, Voeca, Liscana, Jeaca, Hristina, Vasilica…”. ARHITECTURĂ. Biserica are planul în formă de navă și dimensiuni apreciabile: 20,5 m lungime, 8,5 m lăţime, iar înălţimea de 10,5 m la acoperiş şi 14 m la turlă. Zidăria construcţiei prezintă o multitudine de fisuri cvasi-verticale pe faţade şi pe plafoane, cu toate că arcadele altarului şi naosului au fost prevăzute cu tiranţi solizi. Infiltraţiile pluvialului în terenul de fundare au produs sufoziuni ale umpluturilor argilos prăfoase, posibil sensibile la umezire, datorită unei sistematizări necorespunzătoare a trotuarului şi a terenului adiacent soclului navei. Clădirea a fost reparată în anul 2000, dar s-a ales o soluţie nefericită de construire a şase contraforţi laterali, faţada N şi S şi la altar. Aceşti contraforţi din beton, foarte grei şi neancoraţi faţă de zidăria de cărămidă a bisericii au îngreunat terenul de fundare, creând posibilitatea acumulării pluvialului în preajma soclului şi implicit tasări diferenţiate. S-au produs astfel desprinderi între contraforţi şi zidărie pe faţada sudică. Nu se cunosc detali în ceea ce privește execuția picturii bisericii, în ulei, de o calitate slabă. PREOŢI slujitori de la înfinţare până în prezent: Preotul Miroş Gheorghe (2010) Preotul Cioacă Marius Florin ( 2010 -până în prezent) ACTIVITĂȚI. Are cor format din tinerii ce frecventează cu regularitate Sfintele slujbe. Are grup de Cateheză în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”; au fost organizate pelerinaje cu tinerii la diferite evenimente, sfinţiri de biserici, pelerinaje anuale.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...