Debut artistic religios al Grupului de cateheză „Doar noi?”

Sâmbătă, 11 mai 2013, în săptămâna luminată, a avut loc premiera spectacolului de teatru religios „Hristos a Înviat!” susţinut de copiii din grupul de cateheză „Doar noi?” al parohiei Amara II, coordonaţi de Preoţii Petre Emilian şi Matache Clementin.

Acest debut artistic religios a încununat munca tinerilor cateheţi şi a preoţilor îndrumători mai ales că audienţa a reacţionat deosebit de sensibil, prin aplauze, la reprezentaţia piesei pregătită cu mult efort din partea celor implicaţi.

Prin regie, spectacolul a adus în faţa publicului ultima săptămână a vieţii trupeşti a Mântuitorului Hristos alături de Apostolii ucenici, Pătimirile mântuitoare şi Învierea întru slavă a Domnului.

Piesa a fost presărată cu intervenţii muzicale religioase, specifice momentului, interpretate de tinerii actori care au emoţionat spectatorii captaţi de magia momentului.

Punerea în scenă în mod artistic a evenimentelor dramatice trăite de Hristos şi apostoli, a fost mai mult decât un joc de rol, a fost o mărturisire de credinţă, de dragoste şi de speranţă în Iisus cel Înviat.

Părintele Pătraşcu Constantin a felicitat copiii pentru implicare iar pe preoţii îndrumători şi colaboratorii acestora pentru buna organizare a acestui eveniment.

În cuvântul de încheiere părintele Alexandru Oancea a adresat cuvinte de mulţumire tinerilor actori, pentru piesa prezentată în mod artistic, ridicată la rang de artă sacră, oferindu-le câte o icoană reprezentând Sfânta Treime, spre a le fi călăuză în activităţile artistice începute şi viitoare.

A consemnat Pr. Alexandru Oancea
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...