SERVICIUL SOCIAL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE

SERVICIUL SOCIAL ACORDAT ÎN COMUNITATE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE

 

Serviciul Social Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte, Protopopiatul Fetești – și-a propus încă de la înființarea, promovarea serviciilor de asistență socială în scopul îmbunătățirii calității vieții a persoanelor aflate în situații de dificultate.

În munca noastră ne conducem după următoarele VALORI:

Solidaritate, Demnitate, Parteneriat, Responsabilitate socială.

OBIECTIVELE STRATEGICE stabilite și urmărite sunt:

FAPTE – REALIZĂRI – ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE – desfășurate de către Serviciul Social Acordat în Comunitate destinat Persoanelor Adulte sunt:

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI – se face prin programe și servicii sociale, legătura dintre nevoile existente în comunitate și persoanelor dornice să se implice în activități voluntare.

În cadrul programelor și proiectelor sociale stabilite de către Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Fetești, se desfășoară diferite activități la care participă personalul, beneficiarii, partenerii și colaboratorii.

Identificarea, evaluarea, centralizarea și sistematizarea problemelor sociale din cadrul Protopopiatului, formulând propuneri pentru soluționarea lor, prin analiza cererilor din partea beneficiarilor.

Stabilește criteriile e selecționare a persoanelor ce vor beneficia de asistență socială în funcție de prioritățile și posibilitățile acestora.

Efectuează anchete sociale și întocmește dosarul social;

Dezvoltă planuri de acțiuni și programe;

Monitorizează beneficiarii;

Promovează activități sociale;

Colaborează cu instituțiile de stat și organizații nonguvernamentale;

Acordă sprijin material și financiar.

DATE GENERALE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială.

CONDIȚII DE ADMITERE – Beneficiarii serviciilor sociale în cadrul serviciului social sunt:

  1. Aflate în risc de sărăcie, adică au un venit disponibil echivalent situat sub pragul riscului de sărăcie;
  2. Pot fi beneficiarii ai serviciilor sociale persoane, familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială;
  3. Se confruntă cu deprivare materială severă, adică dispun de condiții de trai limitate caracterizată de lipsa resurselor necesare pentru un trai decent;
  4. Trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii;

CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR SOCIALE SUNT: persoane din rândul comunității aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la solicitare.

ACTE NECESARE:

 

DATE DE CONTACT:

Strada călărași, nr. 381, jud. Ialomița, Municipiul Fetești

Email: fetestiprotoieria@yahoo.com

Persoana de contact: Pătărlăgeanu Marian, Coordonator Serviciul Social – 0722437601

Spătaru Melania – 0766954644.

 

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut