Sectorul Cultural

Coordonator: PC Pr. Manuel  Rusu – consilier cultural

Componenţa:

Activităţile curente ale acestui Sector în cadrul eparhiei noastre sunt:

La sfârşitul anului calendaristic, activitatea Sectorului Cultural este rezumată într-un Raport de activitate care este evaluat şi aprobat de Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

RAPORT GENERAL DE ACTIVITATE AL SECTORUL CULTURAL PE ANUL 2011

Preot Manuel RUSU
Consilier Cultural

Pe tot parcursul anului 2011, cu binecuvântarea şi implicarea directă a Preasfinţitului Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Sectorul Cultural al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a organizat sau susţinut numeroase activităţi cu specific cultural şi teologic-educaţional. În cele ce urmează, le vom menţiona pe cele mai importante dintre ele, avându-le în atenţie pe acelea care au avut un impact deosebit asupra preoţilor şi credincioşilor din Eparhia noastră.
Avem în vedere şi obiectivele propuse la finele anului 2010, menite să evidenţieze rolul formativ şi duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Universale în păstrarea credinţei şi a identităţii culturale specifice poporului ales (Tit, 2,14).

I. MANIFESTĂRI CULTURALE

Odată cu declararea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2011 ca Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a realizat şi implementat mai multe proiecte culturale şi manifestări pastoral-misionare. Enumerăm, adăugând scurte precizări, pe cele coordonate exclusiv de Centrul Eparhial, cele realizate de protopopiate fiind evidenţiate separat, în ultima parte a prezentului raport.

• Anul 2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română

1. Conferinţele pastorale semestriale

Tema din primăvara acestui an a Conferinţei pastoral-misionare a fost Familia preotului, eveniment unic în istoria eparhiei noastre, mai ales datorită faptului că la această manifestare culturală au fost invitate să participe şi doamnele preotese.

S-a desfăşurat la nivel judeţean, în două etape, fiecare însumând câte trei protopopiate, astfel: 17 mai 2011, la Călăraşi, şi 26 mai 2011, la Urziceni. Desfăşurarea acestui eveniment a fost redată pe larg în revista eparhială Bărăganul Ortodox.

Cea de-a doua conferinţă pastoral-misionară, intitulată Anul 2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, s-a axat pe cele două Sfinte Taine, insistându-se exclusiv pe aspectele practice şi pe problemele cu care se confruntă preotul în parohie – inovaţii, primirea în sânul Sfintei Biserici a ereticilor, schismaticilor sau a păgânilor, naşii improvizaţi (de altă religie sau necăsătoriţi), cununiile mixte, dispensele pentru săvârşirea cununiilor în post etc.

Datele organizării acestei conferinţei pastorale au fost: Protopopiatul Călărași – 17 octombrie; Protopopiatul Slobozia – 18 octombrie; Protopopiatul Lehliu – 20 octombrie; Protopopiatul Urziceni – 24 octombrie; Protopopiatul Fetești – 25 octombrie; Protopopiatul Oltenița – 1 noiembrie.

2. Concursul interjudeţean cu tematică religioasă de creaţie plastică – 2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română

Concursul interjudeţean cu tematică religioasă de creaţie plastică (ediţia I), intitulat 2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, având ca parteneri Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, cele 6 protopopiate din ambele judeţe, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi Inspectoratele şcolare ale celor 2 judeţe menţionate, s-a derulat în perioada 15 martie – 3 mai 2011. Deşi obiectivul iniţial al realizatorilor Concursului de creaţie plastică viza participarea a 900 de elevi, în total, au fost primite la protopopiate peste 2000 de lucrări, fapt ce a arătat interesul micilor creştini pentru astfel de manifestări culturale.

Etapa de premiere – 3 mai 2011 – s-a desfăşurat la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din municipiul Slobozia, evenimentul fiind mediatizat corespunzător, inclusiv în Ziarul Lumina şi Trinitas TV.

Pentru fiecare secţiune de vârstă, dintre cele 3, s-au acordat premii în bani, în valoare totală de 6000 lei, astfel: Premiul I – 800 lei; Premiul II – 600 lei; Premiul III – 400 lei şi Menţiune – 200 lei.

Acest eveniment remarcabil pentru cele două judeţe din Eparhia Sloboziei şi Călăraşilor s-a bucurat de participarea a numeroase personalităţi şi oficialităţi locale, alături de numeroşi copii, însoţiţi de preoţi şi profesori de religie.

3. La nivel editorialistic şi mediatic, încă din anul 2010, Sectorul Cultural al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, prin mijloacele sale de informare (site-ul oficial www.sf-esc.ro, revista eparhială Bărăganul Ortodox, Almanahul Bisericesc, precum şi posturile de radio locale din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi), a mediatizat proclamarea de către Sfântul Sinod a anului 2011 ca Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.

Fiecare număr al revistei eparhiale Bărăganul Ortodox a avut, de la începutul anului şi până în prezent, cel puţin un studiu dedicat Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, lucrări semnate de către profesori de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur, dar şi de doctoranzi sau masteranzi, fii duhovniceşti ai Eparhiei noastre.

De asemenea, toate instituţiile aflate în subordinea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, precum şi instituţiile partenere în realizarea mai multor proiecte culturale, au fost înştiinţate prin adrese oficiale, fiind invitate să contribuie la conştientizarea de către credincioşi a importanţei modelului familiei creştine propus de Biserică şi a provocărilor pe care aceasta le întâmpină în actualul context economic, politic şi social.

4. La toate şedinţele administrative lunare de la protopopiatele din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, prin rotaţie, pc părinţi au prezentat referate elaborate, dedicate anului omagial 2011.

Totodată, toate Cercurile pastorale din protopopiatele Eparhiei noastre au avut ca temă anul 2011, ca an omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. La acestea a participat şi un număr mare de credincioşi. Toate aceste manifestări culturale au fost publicate în revista eparhială Bărăganul Ortodox, publicaţie care beneficiază de o difuzare largă în Eparhie, inclusiv la şcolile din mediul urban şi rural.

II. EVENIMENTE CULTURALE

1. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a organizat şi în acest an (15 decembrie 2011), cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, Concertul de colinde Hristos se naşte slăviţi-L!, eveniment ajuns la cea de-a patra ediţie, fiind aşteptat ca un minunat dar de Crăciun de către toţi credincioşii oraşului Slobozia şi nu numai.

2. Sectorul Cultural, prin delegaţii Preasfinţitului Vincenţiu, pc pr. Rusu Manuel, consilier cultural şi dl prof. dr. Ştefan Grigorescu, a participat la elaborarea tripticelui dedicat autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în special lavol. II, intitulat Autocefalie şi responsabilitate, în contextul aniversării a 125 de ani de la recunoaşterea acestui important eveniment bisericesc, în plan naţional.

3. Sectorul Cultural a acordat binecuvântarea arhierească pentru 33 de pelerinaje, efectuate de preoţi, alături de credincioşi din Eparhia noastră, precum şi un număr de 69 de manifestări culturale, proiecte, parteneriate etc., în multe dintre ele Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor implicându-se direct.

4. S-au acordat, de asemenea, binecuvântări pentru înfiinţarea unor site-uri parohiale şi buletine parohiale.

5. Pc preoţi Rusu Manuel, consilier cultural, şi Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare parohială, au fost delegaţi de către Preasfinţitul Vincenţiu la diferite manifestări, organizate de instituţii oficiale sau promotoare ale valorilor culturale din ambele judeţe.

6. Activitatea Bibliotecii Centrului Eparhial

III. ACTIVITATEA EDITORIALĂ

 1. S-a continuat tipărirea periodicului Eparhiei noastre, Bărăganul Ortodox, în acelaşi format atractiv, totalizând 24 de pagini.
 2. S-a tipărit Almanahul Bisericesc pe anul 2011, care cuprinde în paginile sale (492 pp.) studii, aparţinând unor profesori universitari de la Facultatea de Teologie din Bucureşti Patriarhul Iustinian, precum şi o serie de reportaje şi informări din viaţa Eparhiei.
 3. S-au tipărit Pastorala Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2011 şi Pastorala la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos 2011, trimise la toate parohiile, mânăstirile şi schiturile din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
  Au mai apărut următoarele tipărituri:
 4. Cuvinte ascetice, Sfântul Efrem Sirul, traducere din limba greacă
 5. Omilii duhovniceşti, Sfântul Atanasie cel Mare, traducere din limba greacă
 6. Biserica Ortodoxă Română pe drumul câştigării autocefaliei, preot dr. Doru –Alin Barz, teză de doctorat, coordonată de dl. acad. Dan Berindei
 7. S-au tipărit calendarele creştin ortodoxe (filă şi agendă) pe 2012.
 8. În curs de publicare se află cartea dlui dr. Done Şerbănescu, intitulată Inscripţii şi însemnări din bisericile Judeţului Călăraşi.
 9. Au mai fost tipărite Registrul de bibliotecă şi legitimaţii pentru personalul clerical şi neclerical etc.

IV. PREGĂTIREA PERSONALULUI CULTIC

1. Pe parcursul întregului an şcolar au fost acordate cele 16 burse lunare (a câte 200 de lei fiecare) elevilor de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur. Bursele, acordate lunar pe durata întregului an, au fost oferite de Preasfinţia Sa celor mai sârguincioşi elevi, care s-au încadrat, prin conduita morală şi rezultatele la învăţătură într-un regulament strict, întocmit de Centrul Eparhial, în colaborare cu pc pr. director Gabriel Badea.

Totodată, Preasfinţia Sa a obţinut numeroase sponsorizări, în vederea degrevării parţiale şi chiar totale a seminariştilor de la plata mesei lunare. De asemenea, Centrul Eparhial a sprijinit financiar mai mulţi elevi cu o situaţie materială precară, prin achitarea cheltuielilor de cazare şi masă, după cum urmează:

2. Deschiderea Anului Şcolar la Seminarul Teologic Liceal Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia
La data de 12 septembrie 2011, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a participat la festivităţile prilejuite de deschiderea anului şcolar la Seminarul Teologic Liceal Sfântul Ioan Gură de Aur. La acest eveniment au fost prezenţi elevii seminarişti din cei 4 ani de studiu, alături de părinţii lor şi întreg corpul profesoral, format din părinţii profesori de specialitate şi profesorii laici.

3. Detalii privind activitatea administrativă şi cultural-educaţională a Seminarului Teologic Liceal Sfântul Ioan Gură de Aur

În anul școlar 2010 – 2011, Seminarul Teologic a funcționat cu un număr de 18,83 posturi, din care 7,83 personal didactic, 6 posturi personal didactic auxiliar și 5 posturi personal nedidactic.

Efectivul a fost de 101 elevi, repartizaţi pe ani de studiu, astfel:

La sesiunea de admitere din luna mai 2011, Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia, a primit în rândurile sale un număr de 30 de elevi.

Un fapt îmbucurător pentru ostenitorii din această şcoală este opţiunea elevilor din afara localităţii pentru statutul de „intern“. Această alegere este o validare a eforturilor depuse pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi masă, subvenționate în mare măsură, prin purtarea de grijă a PS Părinte Vincențiu – Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

3.1. Certificarea competenţelor profesionale pentru elevii din anul IV al Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur

În perioada 9 – 10 mai 2011, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur din Slobozia s-a desfășurat, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Examenul pentru certificarea competențelor profesionale.

La examen s-au înscris 18 elevi, toți din seria curentă. Comisia de examinare a fost compusă din: președinte, pr. prof. Badea Gabriel, secretar, pr. prof. Iliescu Neagu şi membrii, pr. prof. Oproiu Gabriel, pr. prof. Stanciu Dragoș, pr. prof. Ion Florin, prof. Stroe Adrian. Observator din partea Centrului Eparhial a fost pc consilier cultural Rusu Manuel.

Examenul a constat din susţinerea a două probe: prezentarea proiectului de specialitate și proba practică. Au promovat 17 elevi, unul fiind declarat „Respins”, cu medii după cum urmează (nota minimă de promovare este 7,00): nota 10 – 1 elev – 5,88 %, note între 9,00 și 9,99 – 12 elevi – 70,60 %, note între 8,00 și 8,99 – 4 elevi – 23,52 %.

Susţinerea examenului a permis seminariştilor să-şi pună în valoare cunoştinţele şi deprinderile dobândite pe parcursul celor patru ani de seminar.

4. Promovabilitatea la Bacalaureat

În sesiunea din anul acesta, din 18 elevi înscrişi, 12 elevi au promovat în prima sesiune, lor alăturându-li-se încă 3 în cea de-a doua sesiune. Toţi cei admişi sunt acum studenţi la Facultăţile de Teologie din Bucureşti sau Constanţa.

5. Şedinţele cu profesorii titulari de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Slobozia.

Au fost organizate 2 şedinţe administrative cu profesorii care predau materiile teologice în cadrul acestei instituţii de învăţământ, aflată în grija spirituală a Eparhiei noastre.

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, însoţit de părinţi consilieri de la Centrul Eparhial, a prezidat ambele şedinţe cu profesorii titulari pe aceste catedre. Scopul declarat al acestor întâlniri a fost eficientizarea actului didactic.

La cea de-a doua şedinţă administrativă, din data de 20 septembrie 2011, cadrele didactice care predau disciplinele teologice specifice acestei şcoli vocaţionale au luat act de raportul, întocmit de pc director Gabriel Badea, care a cuprins o evaluare obiectivă a activităţii depuse de colectivul profesoral în anul şcolar 2010-2011. S-au trasat, de către Preasfinţitul Vincenţiu, o serie de sarcini ce trebuie avute în vedere şi aplicate în anul şcolar 2011-2012.

De asemenea, din încredinţarea Preasfinţiei Sale, pc consilier cultural a fost delegat să asiste la orele de curs, pentru a evalua metodele de predare-învăţare ale pc preoţi profesori.

6. Manifestări culturale organizate de Seminar

Activitatea Comisiei pentru activităţi educative, proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare a urmărit următoarele aspecte:

Pentru realizarea acestor obiective, în anul școlar 2010 – 2011 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

7. Dezvoltare instituţională

Începând cu anul şcolar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur și-a dezvoltat și diversificat activitatea prin absorbția Școlii Generale cu clasele I – VIII – Gh. Lazăr din Slobozia.

Astfel, acum Seminarul funcţionează în două locații, cu un număr de 21 de clase, însumând 396 elevi, cu nivel de învățământ primar, gimnazial și liceal, repartizate astfel:

În noua structură, activitatea se desfășoară cu un număr de 47,01 posturi, din care 31,51 posturi personal didactic, 8 posturi personal didactic auxiliar și 7,5 posturi personal nedidactic.

Încadrarea cu personal didactic este asigurată de un număr de 27 profesori titulari şi 23 profesori suplinitori.

V. PREGĂTIREA PERSONALULUI BISERICESC

1. S-a acordat un număr de 39 de binecuvântări pentru înscrierea la examenul de admitere la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia şi una pentru Seminarul Teologic din Bucureşti.

Au fost acordate 3 binecuvântări pentru înscrierea la examenul de admitere organizat de Seminarul Monahal Liceal din Brăneşti, judeţul Ilfov, Sfânta Filofteia.

2. Cursurile pastoral-misionare şi de perfecţionare

Preoţii cu o vechime mai mare de 5 ani au avut obligaţia să obţină definitivatul în preoţie, precum şi, unde a fost cazul, să-şi finalizeze studiile universitare. Astfel, s-a acordat un număr de 46 binecuvântări pentru gradul definitiv şi 9 pentru gradul II; toţi participanţii au promovat aceste cursuri, susţinute la FTOB. 2 preoţi din eparhia noastră au obţinut gradul I în preoţie, prin examen, în faţa unei comisii alcătuite din profesori de la Facultatea de Teologie din Bucureşti Patriarhul Iustinian.

În condiţiile legii, conform Metodologiei pentru obţinerea gradelor pastorale, aprobate de către Sfântul Sinod al BOR, în august 2008, a fost rezolvat un număr total de 41 cereri de echivalare a gradelor obţinute în învăţământ, precum şi a diplomelor de master, după cum urmează: Gradul I – 2; Gradul II – 11; Gradul definitiv – 20;

5 dosare au rămas nesoluţionate, fiind incomplete, iar 3 au fost respinse, cu motivaţia că nu îndeplineau condiţiile legale stipulate în Metodologie.

3. Examenele pentru capacitate preoţească şi admitere în mediul urban

La acestea, Sectorul Cultural a participat activ, pc pr. consilier cultural fiind şi membru în comisia pentru evaluarea candidaţilor. De asemenea, din încredinţarea Preasfinţiei Sale, Sectorul Cultural s-a îngrijit de proba scrisă, la care a participat, în calitate de examinator, pc preot conf. dr. Constantin Preda, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti.

4. Stagiul de formare a personalului clerical Propovăduire la timpul prezent

Stagiul de formare a personalului clerical Propovăduire la timpul prezent s-a desfăşurat la fiecare dintre cele şase protopopiate, cu toţi preoţii, împărţiţi în 5 grupe, în perioada 30 august – 7 septembrie. Facilitatori au fost profesorii de la Seminarul Teologic. Deja, în luna noiembrie a anului 2011, a fost aprobată de către Permanenţa Consiliului Eparhial propunerea de proiect pentru a doua etapă, mult mai amplă, ce se va desfăşura anul 2012.

Fără a se suprapune în vreun fel peste cursurile organizate de centrele universitare, cursuri ce permit promovarea clericilor într-o altă treaptă de pregătire profesională, stagiul de formare Propovăduire la timpul prezent este un demers generat de observarea, sub forme diverse, a unor probleme de către factorii responsabili de la nivelul Centrului Eparhial, dar şi de identificarea, tot la nivel de Eparhie, a unor soluţii dintre cele mai iscusite, prin care preacucernicii părinţi au reuşit să biruiască piedicile inerente ale activităţii din parohii.

Scopul acestei formări a fost ca participanţii, în ascultare canonică faţă de ierarh, să identifice împreună probleme şi soluţii, să aibă ocazia unui schimb de bune practici, să găsească modalităţi de rezolvare solidară a activităţii pastorale şi administrative. În ultimă instanţă, acest stagiu a fost un mod de manifestare şi fructificare a comuniunii prin bună comunicare între preoţii din parohii, protopopiat şi Centrul Eparhial, spre împlinirea vocaţiei de slujitori ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor.

5. De asemenea, o parte din personalul clerical a participat la Cursurile organizate de Centrul pentru Patrimoniu Cultural Constantin Brâncoveanu al Patriarhiei Române, acestea cuprinzând module teoretice pentru perfecţionare în domeniul patrimoniului şi a prezervării valorilor mobile şi imobile, susceptibile de a face parte din patrimoniul naţional.

VI. PREDAREA RELIGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

1. Pe toată perioada anului, Sectorul Cultural a acordat, prin grija Preasfinţitului Vincenţiu, binecuvântări pentru înscrierea profesorilor la cursurile de perfecţionare şi obţinerea gradelor didactice sau pentru predarea religiei în şcoală.

Astfel, au primit acordul cultului:

2. În Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor funcţionează un număr total de 246 profesori de religie (121 în Călăraşi şi 135 în Ialomiţa), dintre care 136 clerici şi un număr de 110 profesori laici, titulari sau suplinitori calificaţi.

A. Raportul inspectorului de religie în judeţul Ialomiţa – pc Stanciu Gabriel

În judeţul Ialomiţa activează un număr de 52 de profesori laici şi 72 clerici,1 profesor cu alte studii; total: 125
Referitor la activitatea profesională a pc preot Stanciu Dragoş Gabriel, menţionăm că preacucernicia sa a efectuat un număr de 7 inspecţii de tip RODIS (la 10 cadre din 7 unităţi de învăţământ) şi un număr total de asistenţe la oră de 30 ore (inclusiv 10 teste); s-au mai efectuat, la nivel de judeţ, 13 inspecţii speciale pentru obţinerea gradelor didactice (52 de activităţi asistate, inclusiv 13 teste) şi 10 inspecţii curente de specialitate (40 de activităţi asistate, inclusiv 10 teste). Total cadre asistate la nivelul judeţului – 33, total activităţi asistate – 122.

Cadrele didactice care predau religia în judeţul Ialomiţa au desfăşurat numeroase activităţi extra-curriculare, specifice disciplinei.

B. Raportul inspectorului religie în judeţul Călăraşi – pc Alin Puişor Arcadie

Date statistice:

Profesori încadraţi: 57 profesori laici, 64 preoţi

Inspecţii efectuate:

S-a colaborat cu profesorii metodişti şi responsabilii de cerc pedagogic pentru realizarea cât mai eficientă a activităţii de inspecţie, de perfecţionare şi pentru elaborarea de materiale specifice disciplinei (elaborare de subiecte, teste, auxiliare didactice, inspecţii).

A fost coordonată activitatea Consiliului consultativ la disciplina Religie, stabilindu-se tematica şi implicând membrii în diverse activităţi (ex. evaluarea dosarelor înscrise la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, propuneri de subiecte pentru olimpiadă, organizarea olimpiadelor la liceu şi gimnaziu etc.).

A fost organizată Olimpiada de religie, faza pe şcoală, locală şi judeţeană (conform calendarului MECTS).

A fost coordonată activitatea cercurilor pedagogice judeţene, în cele trei centre (Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu).

Au fost organizate diverse activităţi extraşcolare, cu ocazia marilor sărbători religioase (ex. Patimile şi Învierea Domnului, Lumină din lumina Învierii, Deschide-ţi inima, creştine!, Dăruind vei dobândi!).

Profesorii de religie, împreuna cu elevii, au vizitat şi au sprijinit copiii din centrele de plasament şi bătrânii din Centrul Social Antim Ivireanul din Călăraşi.

S-au organizat numeroase pelerinaje în ţară, cu participarea multor elevi din şcolile călărăşene. De asemenea, s-a organizat un pelerinaj în Bulgaria cu profesorii de religie, având drept scop schimbul de experienţă cu profesorii de religie bulgari, precum şi vizitarea unor mănăstiri.

A fost coordonat Concursul Naţional Media Kinder, unde au fost implicaţi foarte mulţi elevi.

Peste 50 de cadre didactice s-au implicat în realizarea concursului de icoane, organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

A fost urmărită întărirea legăturii dintre Şcoală şi Biserică, mai ales prin intermediul proiectelor Hristos împărtăşit copiilor şi Alege Şcoala!.

3. Diplome de excelenţă pentru elevii merituoşi din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiada Naţională de religie.

La data de 11 mai, alături de ceremonia înmânării burselor pentru cei mai buni 16 elevi ai Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a oferit celor doi premianţi cu Menţiune la Olimpiada de religie, faza naţională, Ezeanu Ionela (Liceul Teoretic Ţăndărei, profesor îndrumător Andrei Gabriela) şi Pânzaru Liviu Andrei (Şcoala nr. II Urziceni, profesor îndrumător Neagu Vasile) premii în bani (câte 200 de lei fiecare) şi în cărţi tipărite la editura Eparhiei noastre, atât lor, cât şi profesorilor îndrumători.

4. Consfătuirea cadrelor didactice care predau religie în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Marți, 4 octombrie 2011, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a prezidat consfătuirea cu preoții, domnii și doamnele profesori de religie din judeţul Ialomița.

Această întâlnire a avut loc la Centrul Socio–Cultural Episcopul Damaschin şi a început cu un scurt cuvânt al părintelui inspector Dragoş Stanciu, în care a amintit noile directive ale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.
După epuizarea subiectelor specifice acestei discipline, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a vorbit tuturor despre necesitatea implicării cadrelor didactice în promovarea valorilor Bisericii Ortodoxe Universale, în special a celor morale. O altă problemă a zilelor noastre este prezenţa relativ scăzută a elevilor la Biserică, trebuind evidențiat exemplul personal pe care trebuie să-l dea profesorul. Preasfinția Sa, în discursul ținut, și-a arătat deschiderea către dialog și colaborare pentru rezolvarea tuturor problemelor din teren.

Părintele consilier Manuel Rusu a dezbătut și alte probleme importante de pe ordinea de zi, care să sprijine actul pedagogic religios.

Luni, 10 octombrie 2011, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a prezidat consfătuirea cu preoții, doamnele și domnii profesori de religie din județul Călărași.

Această întâlnire a avut loc la Colegiul Agricol Sandu Aldea din Călăraşi şi a început cu un scurt cuvânt al părintelui inspector Alin Arcadie Puişor, care a prezentat activitatea profesorilor de religie, împliniri şi neîmpliniri, deziderate ş.a.
Ca şi la întâlnirea de la Slobozia, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a vorbit şi preoţilor, doamnelor şi domnilor profesori de religie despre necesitatea implicării cadrelor didactice în promovarea mesajului soteriologic al Bisericii Ortodoxe.

VII. Învăţământul superior teologic

A fost acordat un număr de 51 binecuvântări pentru participarea la examenul de admitere organizat de facultăţile de teologie din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (cu excepţia Facultăţii de Teologie din Piteşti);
– 25 binecuvântări pentru master în teologie
– 3 cereri pentru admiterea la examenul de doctorat în teologie.

Adăugăm aici şi pe dna Grigore Georgiana Beatrice, care a obţinut o bursă în cadrul concursului organizat de Diakonisches Werk din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania, pentru a studia Asistenţa socială într-una dintre universităţile acestei ţări.

VIII. Raport privind implementarea Proiectelor Hristos împărtăşit copiilor, Alege şcoala! şi Calea mântuirii în anul 2011, în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

A. Proiectul Hristos împărtăşit copiilor

1. În proiectului catehetic Hristos împărtăşit copiilor sunt implicate 295 parohii din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

2. La activităţile proiectului participă aproximativ 1900 copii.

3. Activităţi conexe proiectului sau care au fost puse sub egida lui:

– Cercuri catehetice lunare organizate în fiecare Protopopiat;

– Întâlniri de lucru trimestriale ale inspectorului pentru catehizarea parohială cu responsabilii pentru catehizare la nivel de protopopiat;

– La data de 14 aprilie 2011, s-a desfăşurat cea de-a IX-a ediţie a concursului Te Deum Laudamus, organizat de Protopopiatul Urziceni. Principala temă a concursului a constituit-o Taina Sfântului Botez. Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul Urziceni, în colaborare cu Organizaţia World Vision România, având trei secţiuni, şi anume: cunoştinţe religioase, cântări religioase şi pictură religioasă.

– Concursul anual de cunoştinţe religioase Lumina credinţei – ediţia a VI-a, organizat de Parohia Amara II, Protopopiatul Slobozia, a fost dedicat, în 2011, Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii.

– Proiectul Protopopiatului Urziceni Clubul de vacanţă;

– Vineri, 13 mai 2011, la Școala cu cls. I-VIII din comuna Cuza-Vodă s-a desfășurat acțiunea metodică la disciplina Religie: Profesorul de religie și educația creştină în familie.

– Serile catehetice – conferinţe catehetice organizate periodic;

– Activităţi catehetice organizate cu ocazia Zilei internaţionale a copilului de fiecare protopopiat şi la Centrul Eparhial;

4. Activităţi catehetice legate de Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii:

– Concursul naţional de creaţie Copilul în familie – etapele pe parohii, protopopiate şi episcopie;

– Concursul de creaţie plastică dedicat Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor;

– Întâlniri catehetice dedicate Sfântului Botez, Sfintei Cununii şi Familiei Creştine, organizate la nivel de parohii;
Proiectul Tinerii şi Hristos – sesiuni de informare pentru tinerii liceeni cu tema Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii;

5. Rezultate deosebite în proiect:

– a fost intensificată activitatea în cele 295 de grupuri catehetice;

– au fost acordate premii câştigătorilor Concursului naţional de creaţie Copilul în familie şi ai Concursului de creaţie plastică dedicat Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor la etapele pe parohie, protopopiat şi episcopie;

7. Probleme semnalate:

– scăderea frecvenţei participării copiilor la întâlnirile catehetice pe perioada vacanţei de vară;

– slaba colaborare dintre preoţi şi profesorii de religie;

8. Soluţii recomandate

– Organizarea mai multor pelerinaje gratuite pentru copii şi tineri în perioada vacanţei de vară;

– recompensarea profesorilor de religie care se implică în activităţile catehetice ale parohiilor;

9. Plan pentru anul viitor

– intensificarea activităţii de monitorizare a derulării Proiectului Hristos împărtăşit copiilor prin efectuarea mai multor vizite la parohii;

– achiziţionarea de noi Ghiduri catehetice;

B. Proiectul Alege şcoala!

– A fost organizată o sesiune de informare cu toţi preoţii implicaţi în Proiectul Alege şcoala!;

– Au fost organizate 6 sesiuni de formare cu preoţii implicaţi în Proiectul Alege şcoala! din Protopopiatele Călăraşi, Lehliu, Olteniţa, Feteşti şi Urziceni;

– Cei 240 de copii participanţi la Proiectul Alege şcoala! au mers în taberele tematice de la Durău şi Miclăuşeni, în perioada 28 august – 9 septembrie;

– Este în curs de desfăşurare Concursul naţional de creaţie Alege şcoala!.

III. Proiectul Calea mântuirii

– A fost prezentat conceptul proiectului la întâlnirea de lucru cu responsabilii pentru catehizare din 29.09.2011 şi la şedinţele administrative ale Protopopiatelor, din luna octombrie 2011;

– A fost centralizată situaţia parohiilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor care doresc să participe la Proiectul Calea mântuirii (54 de parohii).

VIII. RAPORTUL DE ACTIVITATE CULTURALĂ AL PROTOPOPIATELOR DIN CUPRINSUL EPISCOPIEI SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

Ca în fiecare an, şi Protopopiatele au desfăşurat o intensă activitate culturală, pastorală şi misionară. Toate acţiunile acestor instituţii administrativ bisericeşti, subordonate Centrului Eparhial, au primit arhiereasca binecuvântare a Preasfinţitului Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

PROTOPOPIATUL SLOBOZIA

18 octombrie – Conferinţa pastorală semestrială de toamnă cu tema 2011- Anul omagial al Sfântului Botez a avut loc în sala Centrului Socio-cultural Damaschin Episcopul din Slobozia.

– Realizarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean a Consfătuirii cadrelor didactice care predau religia în judeţul Ialomiţa, cu tema Rolul profesorului de religie în Biserică, în şcoală şi în societate.

– Sponsorizarea şi găzduirea unui concurs de eseuri religioase cu tema Învierea Domnului pentru elevii din mediul social defavorizat de la Şcoala de Arte şi Meserii Înălţarea Domnului din Slobozia.

– Realizarea unor Întâlniri catehetice urmate de program liturgic, în colaborare cu Parohia Naşterea Maicii Domnului pentru copiii şi cadrele didactice de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 din Slobozia.

– Desfășurarea proiectului Educaţie cu paşi mărunţi, în cadrul Penitenciarului Slobozia, unde s-au organizat ateliere ocupaționale și întâlniri cu tematici religioase pentru persoanele private de libertate.

– Organizarea celei de a III-a ediții a licitației de ouă încondeiate, în colaborare cu Grădinița cu program prelungit nr. 2 din Slobozia.

– Organizarea celei de-a III-a ediții a Expoziției Naţionale de pictură Înălţarea lui Hristos, în foaierul Centrului Socio-Cultural Damaschin Episcopul.

– Organizarea primei ediții a Spectacolului de Crăciun E vremea colindelor, în parteneriat cu Asociația Din inimă pentru aproapele și Primăria Slobozia, unde au participat grupuri de copii preșcolari și școlari din Slobozia și împrejurimi.

27 aprilie – susținerea și intensificarea activităților desfășurate de Corala Sf. Mare Mucenic Mina a Protopopiatului Slobozia care a lansat primul album de piese religioase şi tradiţionale editat în Eparhia noastră, intitulat Credinţă şi Tradiţie.

7 mai 2011 – Concertul de muzică sacră susţinut la Mănăstirea Sfinţii Voievozi: Corala Sfântul Mare Mucenic Mina, alături de invitaţi speciali, cum ar fi: mezzo-soprana Ana Rusu şi soprana Bianca Manoleanu. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea.

19 mai – Corala a participat la: Festivalul Artei Corale Bisericeşti – Constanța –2011 și la concertul organizat de Protopopiatul Oltenița în data de 27 mai.

24 – 28 iulie – Corala Sf. Mare Mucenic Mina a efectuat un pelerinaj în Bucovina, unde a susținut mai multe concerte la Mănăstirile Dorna Arini, Moldovița, Sucevița și Putna.

30 noiembrie – participarea Coralei Sf. Mare Mucenic Mina la Festivalul internațional al corurilor preoțești, desfășurat la Turda în județul Cluj; de asemenea, la invitația Consiliului Județean Ialomița, corala a susținut un concert extraordinar în cinstea zilei naționale a României.

3 – 4 decembrie – Corala Sf. Mare Mucenic Mina a participat la a 30-a ediție a Festivalului internațional de muzică corală I. D. Chirescu de la Cernavodă.

12 decembrie – Corala a susținut un concert, sub egida Asociației Naționale Corale, condusă de dl. prof. univ. dr. Voicu Enăchescu, la Biserica Sf. Elefterie din București.

15 decembrie – participarea Coralei la cea de a treia ediție a Festivalului de Crăciun Hristos Se naște, Slăviți-L!, organizat de Episcopia Sloboziei și Călărașilor, precum și la prima ediție a Spectacolului de Crăciun E vremea colindelor, organizat de Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Asociația Din inimă pentru aproapele și Primăria Slobozia.

17 – 19 iunie – organizarea şi susţinerea financiară, în parteneriat cu Parohia Amara II, a fazei finale a concursului de cunoştinţe religioase Lumina Credinţei.

– Colaborarea Protopopiatului Slobozia, prin pc pr. Gangă Nicolae de la Parohia Orboiești, în programele autorităților locale și județene pentru rromi, dintre care amintim proiectul Toți la Grădiniță, toți la clasa I!, precum și implementarea proiectului catehetic Hristos împărtășit copiilor pentru tinerii rromi.

– Cele 9 cercuri pastorale își desfășoară activitatea lunar prin întâlnirea preoților în ședințe de lucru și săvârșirea de sfinte slujbe în sobor.

PROTOPOPIATUL URZICENI

3 februarie – Micii vizitatori – excursie pentru 36 de copii de la Grupul de cateheză Muguri de lumină al Protopopiatului Urziceni Costul excursiei a fost suportat exclusiv de Organizaţia World Vision România;

28 februarie – Prima mea Icoană – Expoziţie de icoane pe lemn şi sticlă, realizate de copiii înscrişi la Cercul de pictură Sfântul Apostol Luca al Protopopiatului Urziceni.

27 februarie – 1 martie – Târgul Mărţişorului – Expoziţie cu vânzare de mărţişoare şi felicitări ecologice, realizate de copiii de la Grupul de cateheză Muguri de lumină al Protopopiatului Urziceni.

2 martie – Preţuire Femeii, ediţia a VII-a – Spectacol realizat de Protopopiatul Urziceni cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii la Casa de Cultură a Municipiului Urziceni.

martie – aprilie – Sesiuni de informare, având ca temă Taina Sf. Botez. S-au desfăşurat în cele trei licee ale Municipiului Urziceni: Colegiul Naţional Grigore Moisil, Grupul Şcolar Sf. Ecaterina şi Grupul Şcolar Agricol.

13 aprilie – Seară catehetică – A avut loc în Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Urziceni. Au participat aproximativ 100 de elevi ai liceelor din Urziceni. Tema întâlnirii a fost Taina Sfântului Botez.

14 aprilie – Te Deum Laudamus, ediţia a VIII-a – Concurs cu tematică religioasă desfăşurat pe trei secţiuni: cunoştinţe religioase, muzică religioasă şi pictură religioasă. Tema centrală a concursului a constituit-o Taina Sfântului Botez.

1 iunie – Zâmbet de copil, ediţia a III-a – Spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Copilului. Evenimentul s-a desfăşurat la Sala de Festivităţi a Protopopiatului Urziceni şi au participat 60 de copii.

15 iunie – 15 septembrie – Clubul de Vacanţă, ediţia a III-a – Program derulat de Protopopiatul Urziceni în perioada vacanţei de vară, la care au participat 42 de copii ai grupului de cateheză Muguri de lumină. Prin sprijinul voluntarilor au fost oferite, de două ori pe săptămână, meditaţii la limba română, matematică, limbă engleză, muzică, desen şi dansuri populare;

11 august – Maica Domnului, ocrotitoarea noastră, a celor mici, ediţia a II-a – Concurs cu tematică religioasă, având ca temă principală Viaţa şi Minunile Maicii Domnului. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala de Festivităţi a Protopopiatului şi au participat cei 42 de copii care au frecventat Clubul de Vacanţă.

24 – 28 august – Olimpiada naţională de meşteşuguri artistice tradiţionale Sibiu. Protopopiatul Urziceni a participat cu eleva Aldea Alina Maria, înscrisă la Cercul de Pictură Sf. Apostol Luca, la Secţiunea Icoană pe sticlă, unde a obţinut locul I.

1 septembrie – 03 septembrie – Bob de talent în suflet de copil, ediţia I – Proiect demonstrativ al Cercului de pictură Sfântul Apostol Luca al Protopopiatului Urziceni, desfăşurat în faţa Centrului Socio-Cultural Damaschin Episcopul din Municipiul Slobozia. Au fost realizate icoane pe lemn şi sticlă, sub îndrumarea doamnei coordonator Berbec Victoriţa.

lunile noiembrie – decembrie – Sesiuni de informare având ca temă Taina Sf. Cununii. S-au desfăşurat în cele trei licee ale Municipiului Urziceni: Colegiul Naţional Grigore Moisil, Grupul Şcolar Sf. Ecaterina şi Grupul Şcolar Agricol.

11 decembrie – Sfinţi români, scară spre Cer – Expoziţie de icoane pe lemn şi sticlă pictate de copiii înscrişi la Cercul de pictură Sfântul Apostol Luca – Protopopiatul Urziceni.

11 decembrie – Deschide uşa, creştine!, ediţia a IX-a – Festival de colinde populare româneşti, desfăşurat la Casa de Cultură a Municipiului Urziceni.       Au participat aproximativ 250 de colindători din parohiile arondate Protopopiatului Urziceni.

Activităţi derulate de parohii

Catedrala Sfinţii Împăraţi Urziceni – Pe data de 18 decembrie enoriaşii s-au bucurat de colindele interpretate de doamna Elisabeta Ticuţă. Au fost organizate, pe parcursul anului mai multe pelerinaje.

13 aprilie – Seară catehetică. Au participat aproximativ 100 de elevi ai liceelor din Urziceni. Tema întâlnirii a fost Taina Sfântului Botez.
– Alexeni – A organizat Festivalul spicului de grâu şi Concert de colinde Hristos Se naşte, slăviţi-L!.
– Axintele – A participat cu grupul de cateheză parohială la activitatea derulată de Protopopiat Te Deum Laudamus.
– Dridu Movila – Concert de colinde Hristos Se naşte, slăviţi-L!.
– Fierbinţii de Jos – Pelerinaj cu copiii de la grupul de cateheză parohială la mănăstirile din nordul Moldovei. A participat la Festivalul de colinde organizat de Protopopiatul Urziceni Deschide uşa, creştine! şi la concursul Te Deum Laudamus.
– Grindaşi – A participat cu grupul de cateheză parohială la Festivalul de colinde organizat de Protopopiatul Urziceni Deschide uşa, creştine!.
– Grindu – Program cultural pe data de 1 decembrie la Căminul Cultural din comunitate. În ziua de Crăciun,grupul de cateheză parohială Armonia a interpretat colinde în Biserică. A participat la activităţile derulate de Protopopiat: Te Deum Laudamus şi Deschide uşa, creştine!.
– Jilavele – A organizat în parohie evenimentul Zâmbet de copil pe 1 iunie. A participat la activităţile derulate de Protopopiat: Te Deum Laudamus şi Deschide uşa, creştine!. Pc preot II Minea Daniel, responsabil în cadrul Sectorului Catehetic al Protopopiatului, a luat parte atât la Sesiunile de informare din liceele din Urziceni, cât şi la catehezele demonstrative desfăşurate în parohii pe tot parcursul anului;
– Lilieci – Concert de colinde în biserică la Praznicul Naşterii Domnului. Pelerinaj cu enoriaşii la Sf. Munte Athos. Au participat la activitatea derulată de Protopopiat, Te Deum Laudamus.
– Maia – Concert de colinde cu ocazia hramului bisericii la Căminul Cultural Maia.
– Maia Catargi – Grupul de cateheză a participat la evenimentul derulat de Protopopiat Târgul mărţişorului, în perioada 27 februarie – 1 martie şi la Te Deum Laudamus.
– Malu Roşu – Pelerinaj cu copiii de la Grupul de cateheză parohială. Pelerinaj la Mănăstirea Ciolanu cu enoriaşii. A participat cu grupul de cateheză parohială la activitatea derulată de Protopopiat Te Deum Laudamus.
– Manasia I – Pom de Crăciun – concert de colinde în biserică de Crăciun. A participat cu grupul de cateheză parohială la activitatea derulată de Protopopiat Te Deum Laudamus.
– Manasia II – Festival de cântare religioasă Învierea lui Hristos. A organizat pelerinaj la Mănăstirile din Nordul Moldovei cu copiii de la grupul de cateheză parohială. A participat la activităţile derulate de Protopopiat: Te Deum Laudamus şi Deschide uşa, creştine!.
– Moviliţa Veche – A organizat un concert de colinde în parohie cu grupul de cateheză parohială.
– Patru Fraţi – Concert de colinde de Crăciun.
– Pătrimea – Eveniment de 1 iunie dedicat copiilor de la grupul de cateheză parohială (150 de copii). Au participat cu lucrările de pictură, cu 5 copii, la finala naţională a concursului Poşta şi poştaşul român. Excursii pentru grupul de cateheză parohială pe 9 septembrie şi pe 11 decembrie. Pe data de 10 decembrie a organizat serbare de Crăciun.
– Pelinul – A participat la activităţile derulate de Protopopiat: Te Deum Laudamus şi Deschide uşa, creştine!.
Roşiori II – Din luna noiembrie funcţionează o filială a Cercului de Pictură Sf. Apostol Luca. La expoziţia Sfinţi români, scară spre Cer, organizată de Protopopiatul Urziceni la Casa de Cultură a Municipiului Urziceni, pe data de 11 decembrie, au fost expuse primele icoane realizate de copiii din Roşiori.
– Sineşti – A organizat un pelerinaj la Sf. Munte Athos cu enoriaşii. A participat cu grupul de cateheză parohială la activitatea derulată de Protopopiat Te Deum Laudamus.
– Slătioarele – A participat cu grupul de cateheză parohială la activitatea derulată de Protopopiat Te Deum Laudamus. Pc preot Popa Sorin Gabriel a participat la sesiunile de informare desfăşurate de Protopopiat în liceele din Municipiul Urziceni.
– Stroieşti – De hramul bisericii a fost organizat un spectacol la Căminul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg. Pe data de 18 decembrie 2011 s-a organizat un concert de colinde.
– Uleşti – A organizat pelerinaj gratuit pentru copiii de la grupul de cateheză parohială. A participat cu grupul de cateheză parohial la activitatea derulată de Protopopiat Te Deum Laudamus.
Protopopiatul Urziceni a desfăşurat un număr de 13 cercuri pastorale care au avut ca temă Taina Sfântului Botez şi Taina Sf. Cununii.

PROTOPOPIATUL OLTENIŢA
– 15 ianuarie – simpozion Eminescu – Suflet din sufletul neamului românesc.
– 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române – Un vis românesc împlinit.
– 1 martie – serbare Muguri de primăvară.
– 8 martie – simpozion – O floare pentru mama.
– 17 aprilie – vernisajul expoziţiei de icoane, ouă încondeiate şi ornamente de Paşti Lumină din lumina Învierii, ediţia a VII-a.
-1 mai – Spectacolul concurs de colinde, poezii şi scenete de Paşti Lumină din lumina Învierii, ediţia a VII-a.
– 2 mai – Concursul Naţional de Retorică Copilul în familie – faza pe protopopiat.
– 8 mai – expoziţie de icoane Tutrakan, Bulgaria, Sufletele copiilor oglindite în icoane.
– 24 mai – concertul de muzică religioasă Eu sunt învierea şi viaţa.
– 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului – Copiii speranţa şi viitorul nostru.
– 2 iunie – manifestări de Ziua Eroilor.
– 28 august – 30 august – participarea la Olimpiada meşteşuguri artistice tradiţionale şi Concursul de iconografie Ucenici la porţile credinţei.
– 27 septembrie – hramul Protopopiatului Olteniţa şi Expoziţia de icoane, cărţi şi obiecte de cult vechi Expresii creştine ale sufletului românesc la Olteniţa.
– 5 octombrie – reînnoirea jurămintelor – Cununia de aur.
– 1 noiembrie – Conferinţa pastoral –misionară cu tema Taina Cununiei şi a Sfântului Botez.
– 1 decembrie – manifestări prilejuite de Ziua Naţională a României, intitulate Unirea – marele ideal al românilor.
– 6 decembrie – conferinţa susţinută de maestrul Dan Puric, cu tema Mândria identităţii de român.
– 6 decembrie – simpozion Sfântul Nicolae, prietenul copiilor.
– 13 decembrie – serbarea de Crăciun Vine, vine Moș Crăciun.
– 14 decembrie – serbarea de Crăciun Sărbătoarea bucuriei.
– 18 decembrie – Spectacolul concurs de poezii şi scenete de Crăciun Deschide-ţi inima creştine, ediţia a VIII-a.
– 19 decembrie – concert de colinde Sus boieri nu mai dormiţi.
Au avut loc în Protopopiatul Olteniţa 10 cercuri pastorale, dedicate anului omagial 2011 al Familiei creştine.

PROTOPOPIATUL LEHLIU
– 11 februarie – în colaborare cu Şcoala Generală din oraşul Lehliu Gară, acţiune cu tema: Codul bunelor maniere şi buna cuviinţă creştină.
– 31 martie – în colaborare cu Şcoala Generală din Lehliu Gară, a desfăşurat acţiunea cu tema: Efectele televizorului şi calculatorului asupra minţii copilului.
-23 martie – pelerinaj la Catedrala Episcopală şi Mănăstirea Sfinţii Voievozi din Slobozia sub genericul Vino şi vezi!.
– 13 mai – în Sala de consiliere a Protopopiatului Lehliu s-a desfăşurat acţiunea cu tema: Despre adolescenţă şi adolescenţi.
– 25 mai – acţiunea cu tema: Despre muncă şi profesie.
– 30 mai – Micul Apostol – elevii claselor V-VIII din comuna Lehliu au participat la un test de evaluare al învăţăturilor de credinţa primite de-a lungul anului şcolar 2010 – 2011. Participanţii au fost premiaţi cu daruri şi o invitaţie, concretizată în aceeaşi zi, de a merge la pescuit.
– 1 iunie – cu ocazia Zilei copilului, Sectorul de asistenţă socială din cadrul Protopopiatului Lehliu, în colaborare cu Grădiniţa Prâslea cel voinic, din oraşul Lehliu-Gară, a desfăşurat acţiunea Suflet de copil.
– 1 iunie – la Parohia Raşi, tematica programului cultural fiind Şanse egale la fericire pentru toți copiii.
– 2 iunie – Sfinţire de troiţă la Parohia Făurei.
– 2 iunie – Ziua neuitării eroilor – Parohia Dragoş Vodă, Ştefăneşti, Lehliu Sat: un program artistic, urmat de o ceremonie prin care au fost depuse flori de către elevii din localitate.
– 30 iulie – la sfârşitul lunii iulie, Parohia Lehliu Gară a organizat un pelerinaj intitulat Pe urmele marilor duhovnici.
– 12 septembrie – Parohia Măgureni-Sănduliţa a făcut o donaţie bibliotecii acestei şcolii din localitate, constând în aproximativ 250 de cărţi.
– Două dintre parohiile Protopopiatului Lehliu, Arţari şi Săruleşti Sat, participă la proiectul educativ interjudeţean Dreptul copilului la asociere şi liberă exprimare, sub genericul Învăţăm să dăruim.
– 20 octombrie – Conferinţa Pastoral-misionara de toamna
– 26 noiembrie – Grădiniţa din oraşul Lehliu Gară a serbat ziua ocrotitorului ei, Sfântul Stelian. Manifestarea religioasă a fost urmată de un program artistic. Tot cu ocazia zilei Sf. Stelian, Protopopiatul Lehliu a desfăşurat acţiunea Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor.
– 6 decembrie – Şcoala cu clasele I-VIII, Lehliu-Gară, împreună cu Sectorul de asistenţă socială al Protopopiatului Lehliu, a organizat acţiunea Ucenicii Sfântului Nicolae.
– 6 decembrie – daruri pentru copii, mai multe parohii din cuprinsul protopopiatului organizând acţiuni cu ocazia hramului. La grădiniţe şi şcoli Parohiile Fundulea Centru, Buzoieni, Coţofanca şi Ileana şi-au serbat hramul, implicând pe credincioşii în acţiunile desfăşurate la bisericile parohiale.
– 15 decembrie – Bradul de Crăciun – program artistic, susţinut de Corul Lăudaţi pe Domnul din ceruri al Protopopiatului Lehliu şi Corul Sfântul Mucenic Pantelimon, al Clubului Tinerilor Ortodocşi, urmat de împărţirea de cadouri copiilor.
– 22 decembrie – Concertul de colinde Veniţi la ieslea lui Hristos!, la Casa de Cultură din oraşul Lehliu Gară. Au participat Corul Lăudaţi pe Domnul din ceruri al Protopopiatului Lehliu şi Corul Sfântul Mucenic Pantelimon, al Clubului Tinerilor Ortodocşi, Canticum al Parohiei Fundulea Centru, Corul Şcolii Generale din Lehliu Gară, Corul Liceului Alexandru Odobescu, Corul Tradiţia Românească etc.
– 23 decembrie – în Parohia Raşi, la Şcoala Generală – Raşi, serbarea tradiţională de Crăciun.
– 25 decembrie – concert de colinde la Parohia Lehliu Gară, sub genericul Sfântă-i ziua de Crăciun, susţinut de corul Lăudaţi pe Domnul din ceruri al Protopopiatului Lehliu şi Corul Sfântul Mucenic Pantelimon, al Clubului Tinerilor Ortodocşi, alături de corurile Şcolii Generale din Lehliu Gară şi Corul Liceului Alexandru Odobescu.
– 27 decembrie – concert de colinde la Parohia Buzoieni, susţinut de Corul Lăudaţi pe Domnul din ceruri al Protopopiatului Lehliu şi Corul Sfântul Mucenic Pantelimon, al Clubului Tinerilor Ortodocşi, şi corul Tradiţia Românească.

PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI
– 8 martie – Îmbrăţişează un copil – manifestare de Ziua Femeii.
– 26 martie – Marşul pentru viaţă şi bucuria de a da viaţă – împreună cu Asociaţia Pro Vita, filiala Călăraşi.
– 26 martie – Împreună pentru o viaţă mai bună – la Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din localitatea Ceacu, eveniment care îşi propune combaterea violenţei în familie.
– 2 mai – Bucuria de a dărui –Protopopiatul Călăraşi, împreună cu domnul profesor de religie Ciprian Borcea şi 7 elevi, de la Colegiul Economic din Călăraşi, au susţinut un program în faţa persoanelor instituţionalizate de la Căminul de Bătrâni Sfântul Antim Ivireanul din Călăraşi.
– 13 mai – Expoziţia Icoane şi ouă încondeiate. Tradiţie şi spiritualitate –în Sala de expoziţii a Secţiei Etnografice şi artă populară a Muzeului Dunării de Jos, din Călăraşi. La această expoziţie au fost vernisatei coane executate de copiii Parohiei Dichiseni, sub îndrumarea pc pr. Grigoriu Gheorghe Adrian.
– 14 mai – Vin Floriile cu soare – la Biserica Sfânta Muceniţă Anastasia din Călăraşi a avut loc un concert de muzică religioasă dedicat Praznicului Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim.
– 19 mai – Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire – împreună cu profesorii de religie ai Şcolii Nicolae Titulescu din Călăraşi, a fost organizat un concurs ce a vizat abordarea dintr-o perspectivă creştină a unor cazuri sociale de către toţi elevii claselor a VIII-a din această instituţie şcolară.
– 24 mai – Eu Sunt Învierea şi Viaţa –Corul Mihail Vulpescu al Protopopiatului Călăraşi a participat la un concert de muzică religioasă, organizat de Protopopiatul Olteniţa în Sala Mare a Primăriei Municipiului Olteniţa.
– 25 mai – Acţiune anti-avort – Protopopiatul Călăraşi împreună cu 12 elevi de la Colegiul Economic Călăraşi şi Prefectura Călăraşi, au distribuit pliante cu informaţii despre consecinţele şi efectele avortului asupra mamei, asupra familiei şi la nivel social.
– 4 iunie – Marşul pentru Viaţă de Ziua Copilului Născut şi Nenăscut –împreună cu Asociaţia Pro Vita, filiala Călăraşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi.
– 4 – 6 iulie – Festivalul de Toacă şi clopote din oraşul Victoria – o delegaţie din Protopopiatul Călăraşi, condusă de pc pr. Nemţanu Ionuţ, paroh al Parohiei Satnoieni, alături de 4 copii, a participat la Festivalul Internaţional de toacă şi clopote Cântecul care zideşte din oraşul Victoria, judeţul Braşov.
– 10 septembrie – Festivalul Toaca, Tăria Cerului – Mănăstirea Libertatea din judeţul Călăraşi a găzduit festivalul Toaca, Tăria Cerului, ediţia a III-a. La acest concurs au participat 40 de copii din Călăraşi, Ialomiţa, Bucureşti, Argeş şi Braşov.
– 16 septembrie – Ziua Europeană a Patrimoniului – recital coral susţinut de Corul Mihail Vulpescu al Protopopiatului Călăraşi şi Corul Camerata Danubii.
– 14 octombrie – Mens sana in corpore sano – împreună cu Primăria Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, au organizat un concurs de cros pe bicicletă, unde au participat reprezentanţi din 8 licee din Călăraşi. Obiectivul competiţiei a fost vizitarea monumentelor istorice şi religioase din Călăraşi.
– 25 şi 26 octombrie – Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Călăraşi, în cadrul unui parteneriat cu Liceul Barbu Ştirbei din municipiu, a avut un schimb de experienţă cu un grup de teologi din Bulgaria, Grecia, Austria şi Germania. Au fost vizitate mai multe obiective ecleziale din Episcopia noastră.
– 29 octombrie – Expoziţie de pictură la Protopopiatul Călăraşi – vernisaj de pictură (doamna Cornelia Victoria Dedu), organizat sub îndrumarea doamnei Amelia Dincă, critic de artă.
– 12 noiembrie – Proiectul Credinţa, tradiţia şi spiritualitatea românească –Parohia Sfânta Muceniţă Anastasia din Călăraşi a participat, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos (secţia etnografie) şi Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraşi la efectuarea unui amplu pelerinaj.
– 25 noiembrie – Reuniune Corală la Călăraşi – recital coral ce a reunit 3 ansamble vocale: Corul Mihail Vulpescu al Protopopiatului Călăraşi, Corul I. D. Chirescu al Primăriei din Cernavodă şi Corul Camerata Danubii al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
– 3-4 decembrie – Festivalul Internaţional de Muzică Corală I. D. Chirescu – participare la Festivalul de Muzică laică şi religioasă I. D. Chirescu din Cernavodă.
– 15 decembrie – Concertul de colinde Hristos Se naşte, slăviţi-L! – Corul Mihail Vulpescu al Protopopiatului Călăraşi a participat la Concertul de colinde organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.
– 16 decembrie – Concertul de colinde Şi Cuvântul trup S-a făcut – organizat de Protopopiatul Călăraşi.
La Protopopiatul Călăraşi, în anul 2011, s-au organizat un număr de 9 cercuri pastorale.

PROTOPOPIATUL FETEŞTI
– 15 ianuarie – Comemorarea marelui poet național Mihai Eminescu
– 8 martie – De Ziua Mamei!, spectacol omagial, realizat în parteneriat cu Școala Gen. nr. 3 din Fetești și Fundația Trebuie – Filiala Fetești.
– 25 martie – Ziua Poliției Române – activitate interactivă Viaţa are prioritate!, cu preșcolarii de la Grădinița Anghel Saligny din Fetești, în parteneriat cu Poliția Locală Fetești.
– 2 aprilie – Ziua Internațională pentru conştientizarea Autismului – sesiune de informare.
– 8 aprilie – Ziua Internațională a Rromilor, cea de a III- a ediție, la inițiativa Școlii gen. nr 6 Mihai Viteazul din Fetești – Dudești, având ca temă principală: Educația rromilor – între tradiție şi contemporaneitate.
În cadrul programului Hristos a înviat! s-au demarat o serie de acțiuni, după cum urmează:
– în parteneriat cu Parohia Ștefan cel Mare, reprezentată de pc pr. Tudora Ioan, Școala Gen. Ștefan cel Mare și Grădinița Ștefan cel Mare, au organizat cea de-a IV-a ediție a concursului local de creație Icoana din sufletul copilului, la care au participat 50 de elevi și preșcolari.
– Să cunoaștem însemnătatea Sfintelor Sărbători Pascale, vizită catehetică la cei 21 copii cu dizabilități de la Fundația Trebuie – filiala Fetești a pc pr. Stanchi Marius.
– în cadrul parteneriatului dintre Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Fundația Trebuie – Filiala Fetești, intitulat: Prietenia ne apropie de Dumnezeu, s-a organizat o expoziție cu vânzare în pridvorul bisericii pentru strângerea de fonduri.
– Lumină din Lumină, bucuria Învierii prin ochi de copil – concurs național, aflat la cea de a II-a ediție, care s-a desfășurat în parteneriat cu Grup Școlar de Industrie Alimentară Fetești și a avut ca membru de onoare în juriu pe pc protopop Vădana Marian.
– în parteneriat cu Grădinița Anghel Saligny s-a organizat, tot în cadrul acestui program, o colectă de hăinuțe, jucării și rechizite, care mai apoi au fost donate celor 10 copii orfani de la Casa Gabriela.
– 9 – 15 mai – Săptămâna Națională a Voluntariatului – s-a desfășurat în parteneriat cu Școala Generală cu clasele I-VIII, din localitatea Perișoru, județul Călărași, și a constat în colectarea de hăinuțe, jucării, rechizite și alimente care au fost donate celor 21 de copii de la Centrul de Zi Sfântul Ierarh Nicolae – Fetești Oraș.
– Importanţa educaţiei pentru femei şi fete – s-a desfășurat în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, în parteneriat cu Școala Gen. nr. 5 Fetești.
– Crosul generaţiilor – activitate desfășurată în parteneriat cu Grădinița Voinicelul Fetești, în scopul promovării unui stil de viață sănătos.
– Parada costumelor ECO – s-a desfășurat în parteneriat cu Grădinița Voinicelul Fetești, pentru conștientizarea populației cu privire la protejarea mediului înconjurător prin reciclarea corectă a deșeurilor.
-1 iunie – Ziua Copilului – cei 21 de copii de la Centrul de Zi Sf. Nicolae și cei 10 copii de la Centrul de Zi Sf. Hristina – Bărăganul au participat la un spectacol omagial dedicat copiilor. Tot cu această ocazie și cei 10 copii de la Casa Gabriela au primit vizita asistenților sociali de la protopopiat care le-a adus în dar dulciuri, hăinuțe și jucării.
-1 iunie – în parteneriat cu Grădinița Voinicelul Fetești, sub egida: Și tu poți face un bine!, s-a desfășurat o amplă campanie de colectare de hăinuțe, jucării și rechizite pentru copiii orfani de la Așezământul Social de la Valea Plopului, județul Prahova.
– 2 iunie – Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) – s-a desfășurat la Monumentul Eroilor din Parcul Central din municipiul Fetești.
– 24 – 26 iunie – La drumeţie în vacanță!, o excursie de 3 zile, oferită de Protopopiatul Fetești celor 10 copii de la Centrul de Zi Sfânta Hristina – Bărăganul, la Valea Plopului, Complexul minier Unirea (Salina), Mănăstirea Suzana, Mănăstirea Cheia și Muntele Roșu.
– 25 septembrie – Curățenie în toată țara! – funcționează în cadrul programului Let’s do it Romania, alături de Grup Școlar de Industrie Alimentară Fetești – acțiune de ecologizare.
-1 octombrie – Să ne respectăm bătrânii! – spectacol omagial dedicat persoanelor vârstnice.
– Prezentarea Fenomenului Spice – prevenirea și stoparea în rândul tinerilor a consumului de etnobotanice.
– Micii creștini – vizită catehetică a preșcolarilor de la Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul Fetești, la Biserica parohială Sfânta Treime.
– Relațiile dintre tineri – dezbatere pe această temă între tinerii liceeni de la Liceul Teoretic Carol I Fetești, pc pr. Stanciu Dragoș – inspector religie și psiholog Anca Barbu.
– 20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor – spectacol dedicat copiilor luați în plasament de către asistenți maternali de pe raza municipiului Fetești. Aceasta s-a desfășurat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Grup Școlar de Industrie Alimentară Fetești.
– Ziua Internațională Împotriva Violenței Domestice – dezbatere pe grupe de copii, pentru combaterea violenței domestice.
– 1 decembrie – Ziua Naţională a României – depuneri de coroane și recitaluri de cântece și poezii închinate acestei zile.
– 25 decembrie – vizite cu daruri pentru copiii sărmani de la Centrul de Zi Sf. Ierarh Nicolae – Fetești şi la copiii orfani de la Casa Gabriela.
– 25 decembrie – expoziție de ornamente și podoabe pentru pomul de Crăciun, cu vânzare, confecționate de cei 21 de copii cu dizabilități de la Fundația Trebuie – Filiala Fetești, expusă la sediul Protopopiatului în scopul strângerii de fonduri.
– 25 decembrie – Expoziție de icoane la sediul Școlii generale din Movila și concertul de colinde Hristos se naște, Slăviți-L!.
În cadrul Protopopiatului Fetești s-au organizat un număr de 4 cercuri pastorale.

IX. OBIECTIVE ALE SECTORULUI CULTURAL PE 2012

1. Sunt în curs de apariţie mai multe tipărituri, şi anume: cartea dlui dr. Done Şerbănescu, intitulată Inscripţii şi însemnări din bisericile Judeţului Călăraşi, precum şi traduceri inedite ale d-lui drd. Alexandru Prelipcean şi pc preot Victor Manolache, incluse în seria de cărţi, intitulată Părinţii Bisericii, proiect iniţiat de Preasfinţitul Vincenţiu.
Alături de acestea, se va urmări editarea şi tipărirea altor cărţi de interes pentru credincioşii Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
2. Se va tipări Almanahul Bisericesc 2012, dedicat Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii.
3. Revista eparhială Bărăganul Ortodox va avea în fiecare număr o secţiune dedicată Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.
4. Se vor organiza mai multe manifestări închinate anului omagial 2012, unele dintre ele aflate deja în stadiul de proiect.
5. Se va tipări calendarul ortodox (filă şi agendă) pe anul 2013.
6. Se va urmări îndeaproape progresul înregistrat de către Seminarul Teologic din Slobozia, ţinta finală fiind ocuparea unui loc de cinste între Seminariile din Patriarhia Română.
7. Se va urmări evoluţia corurilor protoieriilor din cuprinsul ESC.
8. Se va continua expoziţia concurs în colaborare cu Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, în noul format, dedicată anului 2012 – Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.
9. Se va organiza cursul de formare a personalului clerical, în lunile iulie, august şi septembrie, intitulat Propovăduire la timpul prezent.
10. Se va realiza proiectul iniţiat de Patriarhia Română, Istoria Parohiilor ortodoxe.
11. În anul 2012, va avea loc, în luna decembrie, cea de-a cincea ediţie a concertului de colinde Hristos Se naşte, slăviţi-L!.
12. Se vor face demersurile legale pentru acreditarea Editurii Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).
13. Se va urmări îndeaproape implementarea la nivel eparhial a programului cadrul aprobat de Sfântul Sinod în legătură cu Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, prin diferite manifestări culturale, pastorale şi misionare, incluzând Conferinţele pastorale semestriale, cercurile pastorale coordonate de protopopiate, Cercurile didactice coordonate de Inspectoratele Şcolare Judeţene din Ialomiţa şi Călăraşi, prin inspectorii de religie, programele de catehizare, menite să evidenţieze grija Bisericii Ortodoxe Române pentru cei aflaţi în suferinţă ş.a.

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut