Noutăți

Consfătuirile naționale ale inspectorilor de religie

În perioada 13-16 septembrie 2022 la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea s-au desfășurat consfătuirile naționale ale inspectorilor de religie.

Din partea Centrului Eparhial, au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, de a participa preacucernicul părinte Spiroiu Mișu (IȘJ Călărași) și preacucernicul părinte. Ion Marian (IȘJ Ialomița).

Au fost abordate teme ce vizează procesul educațional în anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

  • diagnoza procesului educațional, pe discipline / compartimente / domenii, la nivelul fiecărui județ pentru anul școlar 2021-2022, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2022-2023;
  • aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programe și manuale școlare în vigoare;
  • proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2022-2023 aprobată prin OME nr. 3505 / 2022;
  • prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, precum și evidențierea progresiei competențelor prin intermediul Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023;
  • elaborarea și implementarea de programe / proiecte / activități de abilitară curriculară pe discipline de studiu / niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluare la clasă, evaluare la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare;
  • implementarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OME nr. 4183 / 04.07.2022;
  • prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, graficul examenelor de certificare a calificărilor profesionale, în anul școlar 2022-2023;
  • propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare în anul școlar 2022-2023;
  • alte teme de dezbatere, în funcție de specificul disciplinei / domeniului și de nivelul de învățământ.

La discuții au participat: domnul Romeo Moșoiu (Consilier Ministerul Educației), domnul Vasile Timiș (Inspector General la Ministerul Educației), preacucernicul părinte Jambore George (Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române) și reprezentanții cultelor religioase recunoscute din România.

 A consemnat PC Pr. Spiroiu Mișu, IȘJ Călărași.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut