Noutăți

Calendarul de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească & Bibliografie

1. Examenul
de capacitate preoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu.
Rezultatele vor fi cu APT/INAPT.

– Candidaţii
care vor obţine media 9.00 la capacitatea preoţească (titularizare), vor primi
certificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul
de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească:

– 22
ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ
Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

– 27
ianuarie (luni) 2020  – Testul Psihologic,
scris: ora 9:00 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul în
sala Bibliotecii Centrului Eparhial;

– 29
ianuarie (miercuri) 2020, ora 09:00 – Afişarea rezultatelor Testului Psihologic
la Sectorul Administrativ Bisericesc;

– 04
februarie (marți): orele 08:30 – proba scrisă; orele 13:00 proba de oral;
susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 06
februarie  (joi): Afişarea rezultatelor
finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

Examenul
de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba
Scrisă
:

2.1.1.
Teologie Dogmatică
:

I.
Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:


Revelaţia naturală şi supranaturală;


Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.  

II.
Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

Descoperirea
Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

Descoperirea
Sfintei Treimi în Noul Testament;

Formularea
Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

Dumnezeu
Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

III.
Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea
asumată de El:


Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în
Ipostasul Logosului divin;


Unirea Ipostatică;


Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice;

– Cele
trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător – Prooroc,  Arhiereu şi Împărat;

IV .
Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

Pogorârea
Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

Însuşirile
Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

      V. Mântuirea omului în Biserică,
înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

Înţelesurile  mântuirii;

Etapele
sau treptele mântuirii;

Necesitatea
credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

      VI. Sfintele Taine:

Sfintele
Taine în general;

Taina
Sfântului Botez;

Taina
Mirungerii;

Taina
Sfintei Euharistii;

Taina
Mărturisirii;

Taina
Hirotoniei;

Taina
Nunţii;

Taina
Sfântului Maslu.

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:


CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia
Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2004;


FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei
ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ,
Editura DEISIS, Sibiu, 1999;

-POPESCU,
Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 2005;


STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2,
3,  ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);


ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creştină,
traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucureşti, 2014,
310 p. 

2.1.2.
Teologia Morală şi Misiologie:

– Probleme
morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea
în vitro, pornografia, schimbarea sexului;

– Familia
– mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de  fundamentare a educaţiei religios-morale;

– Misiune
creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode
pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

– Evoluţia în timp a fenomenului sectar. Principalele
mişcări neoprotestante;

– Cultele religioase recunoscute în România;

– Interpretarea Sfintei Scripturi şi fenomenul
sectant;

– Cinstirea
Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

– Cultul
Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual;

– Învăţătura despre Sfânta Cruce;

– Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii.

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:


BRECK, John, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

– BRIA,
Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului:  prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română”
9-10/1970;


DAVID, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua,
Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie);


MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996;

– RADU,
Pr. prof. Dumitru,  Atitudinea moralei
creştine ortodoxe
faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în
„Ortodoxia” 2-3/1994;


RĂDUCĂ, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr.
4/2004;

– Idem,
Bioetica, familia si morala creştină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp.
103-118;


STEREA, Pr. Tache, Credinţă şi misiune, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor,
1999,  252 p.

***
Familia creştină azi, Iaşi, Editura Trinitas, 1995;

***
Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

2.2.
Probă – Oral:

2.2.1.
Teologie Dogmatică (aceeaşi programă de la proba scrisă)

2.2.2.
Teologie Practică

   Tipic Bisericesc: 

– Anul
bisericesc şi împărţirea lui;

– Rânduiala
Vecerniei din Duminici;

– Rânduiala
Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala
Utreniei din Duminici;

– Rânduiala
Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

– Rânduiala
Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

– Rânduiala
Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

– Rânduiala
Sf. Taine;

– Rânduiala
Ierurgiilor;

– Rostirea
unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

– Tipic
Bisericesc (orice Ediţie);

2.2.3.
Teologie Liturgică

– Sfânta
Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

– Duminica;                           

– Sărbătorile
domneşti;

– Sărbătorile
Maicii Domnului;

– Sărbătorile
Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:


BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira,
Bucureşti,  2002 (sau altă ediţie);

– Idem,
Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp.
155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;


FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice,
traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol. I
(1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA,
2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009,
270 p.


NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol.
I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2004, 346 p.


VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi
1998.


MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor
liturgic pentru preoţi şi popor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului,
corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi
GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2011.

  2.2.4. 
Muzică Bisericească:

1.  CÂNTĂRILE VECERNIEI

a.
Troparele Învierii, glas  I-VIII.

b.
Fericit bărbatul, glas VIII.

c.
Lumina lină,  glas VIII.

d. Acum
slobozeşte, glas V.

 

2.  CÂNTĂRILE UTRENIEI

a.
Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b.
Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c.
Învierea lui Hristos.

d.
Catavasiile Bunei – Vestiri.

3.
CÂNTĂRILE SFINTEI  LITURGHII

a.
Antifoanele glas V şi VIII.

b.
Apărătoare Doamna.

c.
Fericirile glas VIII.

d.
Doamne mântuieşte.

e.
Sfinte Dumnezeule glas V

f.
Heruvic glas V şi VIII.

g.
Răspunsuri mari glas V şi VIII.

h.
Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i.
Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4.
Citirea Apostolului şi a Sf. Evanghelii;

5.
Rostirea ecteniilor. 

  2.2.5. Pastorală:


Parohia – Problema Preoţilor Navetişti;


Parohia – Activitatea Pastorală a preotului;


Grupul de cateheză. Activităţile cu tinerii.

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

BRIA,
Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul
Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.


CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a
preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;


METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul
nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;


TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări
pentru teologia şi practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura
Sofia, Bucureşti, 2001. 

2.2.6.
Drept Canonic şi Administraţie:

1.
Însuşirile sau atributele Bisericii.

2.
Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3.
Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4.
Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5.
Registrele parohiale.

6.
Organele de judecată bisericească.

7.
Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8.
Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea
jurisdicţională.

10.
Raporturile Bisericii cu Statul.

 11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe
Române.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– FLOCA,
Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie,
Ediţia a II-a, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu,
2002. 

– FLOCA,
Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie
bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;


Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

II.
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române:

I.
Organele centrale deliberative:


Sfântul Sinod;


Sinodul Permanent;


Adunarea Naţională Bisericească.

II.
Organizarea locală:

– Parohia;

– Parohul;

– Adunarea
Parohială;

– Consiliul
Parohial;

– Comitetul
Parohial;

– Protopopiatul;

– Protopopul;

– Eparhia;

– Chiriarhul;

– Disciplina
Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.  

– Administraţie
Bisericească

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

– Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R,
Bucureşti, 2008;

– REGULAMENTUL
Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii
Ortodoxe Române, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2015.

– Îndrumător
Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009.

  2.2.7. Predică şi Cateheză

Predică:
 

1.
Predică la Duminica Tomii.

2.Predică
la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică
la Înălţarea Domnului.

        4.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

5.
Predică la Schimbarea la Faţă.

6.Predică
la Adormirea Maicii Domnului.

7.Predică
la Înălţarea Sf. Cruci.

8.Predică
la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca
16.19-31)

9.Predică
la Sfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică
la Botezul Domnului.

11.Predică
la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică
la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică
la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică
la Buna – Vestire.

15.Predică
la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 Cateheză:

        1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

        2. Cateheza despre Sf. Tradiţie.

        3. Cateheza despre Sf. Botez şi
Mirungere.

        4. Cateheza despre Sf. Euharistie.

        5. Cateheza despre Spovedanie.

        6. Despre Preacinstirea Maicii
Domnului.

        7. Despre a doua venire a Domnului
nostru Iisus Hristos.

        8. Despre cinstirea Sfinţilor.

        9. Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf.
Moaşte.

       10. Despre cinstirea Sf. Cruci.

       11. Despre Taina Sf. Maslu.

       12. Despre Post.

       13. Despre Sărbători.

       14. Despre Rugăciune.

       15. Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE
ORIENTATIVĂ:

– COSMA,
Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş,
2001;

– PETRESCU,
Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti,
1978; 

– Idem,
Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti,
1977. 

Înscrierea
candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc, potrivit
procedurii prevăzute la pct. 4, cap. „Debutant” (studii medii şi studii
superioare), din  Metodologie. Tot
Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada
de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaților la Sectorul
Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

Acte
necesare pentru examen:

Cerere
pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

Adeverinţă
medicală în care să se menţioneze – Clinic Sănătos pentru a susţine examenul de
capacitate preoţească;

Copii
legalizate după actele de studii (Diplomă de bacalaureat, Diplomă  de licenţiat în Teologie Pastorală; şi
celelalte, după caz: master, doctorat, precum şi foile Matricole aferente);

Curriculum
Vitae;

Copie
BI/CI;

Certificat
de Cazier Judiciar;

Chitanţa
din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;

 Recomandare din partea preotului duhovnic din
care să rezulte:

1.
viaţa morală şi duhovnicească a candidatului;

2.
frecventarea programului liturgic;

3. când
se spovedeşte şi împărtăşeşte;

4.
implicarea în viaţa bisericească locală;

5. alte
aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

ATENȚIE
! Recomandarea duhovnicului va respecta structura menționată.

Cerere
pentru obţinerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru
candidaţii din alte eparhii. 

Eliberarea
certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12 din cap.
„Debutant – studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant – studii
superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut