Noutăți

Calendarul de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească

Calendarul de desfăşurare a
examenului de capacitate preoţească:

– 22 ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaților
la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 –
13:00;

– 27 ianuarie (luni) 2020 
– Testul Psihologic, scris: ora 9:00 la Seminarul Teologic din Slobozia;
ora 11:30 – interviul în sala Bibliotecii Centrului Eparhial;

– 29 ianuarie (miercuri) 2020, ora 09:00 – Afişarea
rezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

– 04 februarie (marți): orele 08:30 – proba scrisă; orele
13:00 proba de oral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

– 06 februarie 
(joi): Afişarea rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial,
după ora 09.00.

Examenul de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba – Scrisă:

2.2. Proba – Oral:

Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul
Administrativ – Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4, cap.
„Debutant” (studii medii şi studii superioare), din  Metodologie. Tot Sectorul Administrativ –
Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. –
înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului
Eparhial, între orele 08:00 – 13:00.

Acte necesare pentru examen:

Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

Adeverinţă medicală în care să se menţioneze – Clinic
Sănătos pentru a susţine examenul de capacitate preoţească;

Copii legalizate după actele de studii (Diplomă de
bacalaureat, Diplomă  de licenţiat în
Teologie Pastorală; şi celelalte, după caz: master, doctorat, precum şi foile
Matricole aferente);

Curriculum Vitae;

Copie BI/CI;

Certificat de Cazier Judiciar;

Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de
înscriere la examen;

 Recomandare din
partea preotului duhovnic din care să rezulte:

1. viaţa morală şi duhovnicească a candidatului;

2. frecventarea programului liturgic;

3. când se spovedeşte şi împărtăşeşte;

4. implicarea în viaţa bisericească locală;

5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

ATENȚIE ! Recomandarea duhovnicului va respecta structura
menționată.

Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama Episcopiei
Sloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte Eparhii. 

Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va
face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant – studii medii”, respectiv pct. 11
din cap. „Debutant – studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul
Administrativ – Bisericesc.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut