Noutăți

03 august 2012 – PROPOVĂDUIRE LA TIMPUL PREZENT

PROIECT – STAGIU DE FORMARE

PENTRU PREOŢII DIN EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

Datorită faptului că prima ediţie a stagiului de formare pentru preoţi (2011) s-a bucurat de aprecierea participanţilor şi, pornind de la premiza că actualizarea permanentă a cunoştinţelor este o condiţie obligatorie a eficienţei oricărei activităţi, a fost alcătuit, împreună cu profesorii care predau disciplinele teologice în cadrul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia, un proiect pentru a doua ediţie a stagiului de formare „Propovăduire la timpul prezent”.

Iniţiativa Centrului Eparhial, care are binecuvântarea Preasfinţitului Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, de a convoca anual pe slujitorii sfintelor altare pentru a-şi uniformiza discursul pastoral din perspectiva realităţilor sociale, capătă caracterul unei consecvente adaptări la dinamica socială a strategiei soteriologice a Bisericii din ţinutul binecuvântat al Sloboziei şi Călăraşilor.

„Propovăduire la timpul prezent” se constituie într-un demers de perfecţionare aflat în raport de complementaritate faţă de cursurile şi examenele pentru obţinerea gradelor profesionale, actualizând şi adaptând permanent noţiunile de care depinde lucrarea concretă a preotului în parohie.

Scopul acestei formări este de a-i ajuta pe participanţi să-şi dezvolte capacitatea de autoevaluare a propriei activităţi şi să permită reprezentanţilor Centrului Eparhial o evaluare periodică a calităţii pregătirii preacucernicilor părinţi cărora le-a fost încredinţată grija mântuirii creştinilor din parohiile Eparhiei noastre.

Totodată, aceste întâlniri se constituie într-o formă de prevenire a plafonării pregătirii teologice şi de menţinere a statutului de lider şi de intelectual în comunitatea pe care o păstoreşte, ştiut fiind că un preot slab pregătit va aduce prejudicii mari pentru imaginea Bisericii, ironia şi sarcasmul luând locul ascultării faţă de cel pus să păstorească turma Domnului.

Finalitatea acestei „formări” este ca participanţii să găsească modalităţi de rezolvare eficientă a problemelor întâmpinate în activitatea pastorală şi administrativă.

II. Obiective:

– cultivarea unei atitudini de responsabilitate faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni pentru corectitudinea învăţăturilor propovăduite, învăţături ce se cuvine a fi fără abatere de la dreapta credinţă şi fără omisiune.

– adaptarea mesajului Bisericii la realitatea timpului şi locului în care este transmis, care să nu fie rupt de condiţiile în care este expus şi de condiţia umană, cu toate manifestările ei actuale.

– cultivarea abilităţilor prin care preotul îndeamnă şi învaţă pe credincioşi cum să trăiască învăţătura Mântuitorului, indiferent de starea socială în care vieţuiesc, lucru cu atât mai necesar cu cât, nu de puţine ori, presiunile sociale la care sunt supuşi creştinii îi împing spre diferite compromisuri şi abdicări de la credinţa şi practica Bisericii.

– cunoaşterea Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea BOR şi aprofundarea capitolelor care privesc administrarea averii bisericeşti.

– cunoaşterea influenţelor benefice pe care un creştin ortodox le poate avea asupra mediului înconjurător, cadru în care vieţuim cu toţii, conform învăţăturii ortodoxe.

– deprinderea principiilor prin care preotul poate tâlcui fragmente scripturistice dificile, atât din Vechiul Testament, cât şi din Noul Testament.

– însuşirea cunoştinţelor legate de tipicul bisericesc şi cunoaşterea diferenţelor dintre efectele Sfintelor Taine şi a Ierurgiilor.

III. Perioada de implementare a proiectului

Stagiul s-a desfăşurat la fiecare dintre cele şase protopopiate. Cursurile s-au făcut într-o şcoală din fiecare oraş.

Cursurile s-au desfășurat în perioada 23 iulie – 2 august 2012 (predarea) şi în perioada 3 – 7 septembrie 2012 (evaluarea scrisă).

Stagiul de formare este structurat pe cinci module, fiecărui modul fiindu-i alocate câte două ore (o oră de predare şi una de evaluare.

Modulul I: Noţiuni de administraţie bisericească parohială

Facilitator: PC Pr. Consilier Gabriel OPROIU

Modulul II: Omul şi Cosmosul – Cunoaşterea învăţăturii de credinţă despre responsabilitatea omului faţă de Creaţie.

Facilitator: PC Pr. dir. Gabriel BADEA

Modulul III: Ierurgiile în Cultul Ortodox

Facilitator PC Pr. Ovidiu DINCĂ

Modulul IV: „Mergând învăţaţi…” sau despre responsabilitatea predicării eficiente

Facilitator: PC Pr. insp. Dragoş Gabriel STANCIU

Modulul V: Cum să înţelegem Biblia. Exegeza unor texte cu anevoie de înţeles

Facilitator: PC Pr. prof. dr. Iliescu NEAGU

În data de 24 iulie 2012, Protopopiatul Feteşti a fost primul care a găzduit, în cadrului GSIA Feteşti, cursurile proiectului de formare mai sus menţionat, urmând ca marţi, respectiv joi, profesorii Seminarului Teologic din Slobozia, alături de pc consilier cultural Rusu Manuel, să se deplaseze la Olteniţa şi Urziceni.

În săptămâna următoare, părinţii profesori au fost prezenţi la Slobozia (luni), Călăraşi (marţi), şi, în fine, data de 2 august, la Protopopiatul Lehliu, încheind aceste demersuri care au în vedere aspectul formativ al păstorilor de suflete din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.

PROTOPOPIATUL FETEȘTI

PROTOPOPIATUL OLTENIȚA

PROTOPOPIATUL URZICENI

PROTOPOPIATUL SLOBOZIA

PROTOPOPIATUL CĂLĂRAŞI

PROTOPOPIATUL LEHLIU


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut