Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Roșiori: Preasfințitul Vincențiu a târnosit (sfințit) o nouă biserică

Duminică,19 noiembrie 2017, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincențiu a făcut un popasduhovnicesc în localitatea Roșiori, din cadrul Protopopiatului Urziceni, județulIalomița pentru a târnosi (sfinți) noua biserică parohială, cu hramul SfântulIerarh Nicolae.

Roșiori: Preasfințitul Vincențiu a târnosit (sfințit) o nouă bisericăCuaceastă ocazie, spre închinarea credincioșilor parohiei Rosiori II, a fost adusă racla cusfintele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, de la Parohia Sfinții ÎmpărațiConstantin și Elena din Urziceni.

ÎntâistătătorulEparhiei Sloboziei si Calarasilor, Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu, purtând în mâini sfinte moaște, care vor fi așezate înpiciorul Sfintei Mese, urmat de soborul de preoţi şi diaconi au înconjuratsfântul lăcaș și au sfințit lucrările exterioare.

Unul dintre cele maiimportante momente ale acestei slujbe, a fost întocmirea Sfintei Mese, slujbă cea consacrat altarul de jertfă al noii biserici a Parohiei Rosiori II, pentru a se putea sluji în condiţiicanonice Sfânta Liturghie, urmată de sfinţirea veşmântului pictural şi acatapetesmei.

Roșiori: Preasfințitul Vincențiu a târnosit (sfințit) o nouă biserică

Subprotia Preasfinției Sale Vincentiu, in Parohia Rosiori II s-a săvârșit Sfânta Liturghie, la care au slujitpreacucernicii părinţi consilieri Daniel Florin Enașcu, Florin Ionescu, Nicușor– Silviu Dascălu și Marius Gabriel Purcărea, preacucernicul părintele protopopAurel Berbec, Protopop de Urziceni, preoţi şi diaconi.

Încadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Vincentiu a hirotonit preotpe diaconul Manea Ionel pe seama parohiei Sintești, din cadrul ProtopopiatuluiUrziceni.

S-acitit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminicădin Postul Nașterii Domnului, și s-a făcut o colectă pentru ajutorarea celorsărmani, strângându-se suma de 1.772 lei.

Încuvântul de învăţătură rostit in Parohia Rosiori II, Preasfinţitul Parinte Vincentiu a explicat sensul duhovnicesc alpericopei evanghelice despre bogatulcaruia i-a rodit țarina, care se gândea la sufletul lui, fericindu-l că are multebogății, pentru mulți ani. Pentru egoismul lui, Dumnezeu l-a numit nebun.Mântuitorul ne îndeamnă să ne facem avere în cer, prin fapte bune pentru cei înnevoie și în necazuri. Perioada Postului Nașterii Domnului este un prilej idealpentru a împlinii această poruncă a Mântuitorului.

Roșiori: Preasfințitul Vincențiu a târnosit (sfințit) o nouă bisericăPreasfințitul Vincentiu a acordat preacucernicului părinte paroh Ioan Valeriu Bătărigă de la parohiaRoșiori II, prin hirotesie, rangul de iconom pentru activitatea depusă încadrul comunității parohiale și pentru lucrările săvârșite la sfânta biserică.

Preasfințitul Parinte Episcop Vincentiu a acordat „Crucea Sloboziei în Grad de Cavaler”, domnului Nicu Iulian Manolepentru lucrarea de ctitorire a noii biserici a Parohiei Rosiori II și a Centrului Social,care se ridică lângă ea.

DupăSfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Preasfințitul Vincentiu,, împreună cu soborul deslujitori, a săvârşit Slujba Parastasului, pentru miluitorii şi binefăcătoriiacestei sfinte biserici din localitatea ialomiteana Rosiori.

Copiii care au participat la Sfânta Liturghie au primit din partea Preasfinției Salecruciulițe.

Lasfârşitul slujbei, toţi credincioşii au avut ocazia de a trece prin SfântulAltar, sărutând Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce aflate pe Sfânta Masă nousfinţită.

DupăSfânta Liturghie, Preasfințitul Parinte Vincentiu a binecuvântat toți credincioșii prezenți laSfânta Liturghie.

Slujba detârnosire (sfințire) a bisericii parohiale Roșiori II, dinProtopopiatul Urziceni, a fost transmisă live pe site-urile Asociației LăcașuriOrtodoxe (www.lacasuriortodoxe.ro [https://www.lacasuriortodoxe.ro] si www.lonews.ro [https://www.lonews.ro] ) și pe întreaga Rețea Informațională a Episcopiei Sloboziei șiCălărașilor (www.sf-esc.ro [https://www.sf-esc.ro] ).

Rămânem în legătură
Să începem