Caută
Categorii
  • Știri
  • Transmisiuni
  • Unelte
  • Cereri și Formulare
  • Îndrumător
  • Publicații
  • Din Arhive
  • Toate
Peste 350 de Biserici și Mănăstiri. 6 Protopopiate.
În Bărăgan.
Informații oferite de Centrul Eparhial

Ce este nou în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Corul Academic „Divina Armonie” va concerta La Hramul Catedralei Episcopale

Corul Academic„Divina Armonie” va concerta

La Hramul CatedraleiEpiscopale

Comunicat de presă

Duminică, 1octombrie 2017, cu binecuvântarea PreasfinţituluiPărinte Episcop Vincenţiu, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, va sărbătorihramul de toamnă al Catedralei Episcopale „Acoperământul Maicii Domnului” dinSlobozia.

Corul Academic„Divina Armonie” va cânta la Sfânta Liturghie ce se va săvârși, începând cu ora08:45, în Catedrala Episcopală din Slobozia, iar după Sfânta Liturghie corul vasusține un recital de muzică corală mixtă.

Sfânta Liturghieva fi săvârşită de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şiCălăraşilor, înconjurat de părinți consilieri din cadrul Centrului Eparhial,preoți și diaconi.

În cadrulSfintei Liturghii, Preasfinția Sa va hirotoni întru diacon pe tânărul teolog Andrei-CornelPetre, inspector de specialitate la Centrul Eparhial, pe seama CatedraleiEpiscopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

EpiscopiaSloboziei și Călărașilor vă invită la recitalul extraordinar susținut de CorulAcademic „Divina Armonie” pentru a fi împreună cu un portativ mai aproape deDumnezeu.

Corul Academic„Divina Armonie” a luat ființă la date de 16 noiembrie 1997 și are încă de laînființare părinți spirituali pe dipl. ec. Ilie Ionel Ciuclea și pe prof. PaulaCiuclea și dirijor pe domnul Marius Cristian Firca.

A fost inițialun cor bisericesc aparținând Bisericii Ortodoxe „Sfântul Gheorghe Nou” dinBucurești, ctitorie voievodală brâncovenească. Ulterior, calitățileinterpretative ale artiștilor coriști, absolvenți și studenți ai UniversitățiiNaționale de Muzică și ai Facultății de Muzică din cadrul Universității „SpiruHaret”, precum și studenți ai Facultății de Teologie, au condus la un realsucces pe scenele din țară și din străinătate și la lărgirea repertoriului: dela muzică liturgică românească și universală la cânturi folclorice românești șiinternaționale, prelucrări folclorice moderne și clasice, lucrări în primaaudiție, muzică vocal-simfonică, arii, duete, coruri din opere celebre, precumși opere integrale.

Scopul formăriiacestei corale a fost și este păstrarea tradiției muzicii corale și vocaleromânești și universale, dar și promovarea școlii de canto din România.

După afirmațiiledoamnei Paula Ciuclea, „corala a fost creată din iubire: din iubirea pentruDumnezeu, pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru armonia corală.”

Costumelecoriștilor sunt reprezentate de pelerine albe, albul fiind simbolul purității,pe mâneci aflându-se câte o cruce care poartă conturul României, iar deasuprafiind inscripționate cuvintele: „Nihil Sine Deo”.

Originalitateaprimului cor profesionist particular din țară – „Divina Armonie” – constă înfaptul că fiecare corist poate fi un solist, ceea ce face posibilă prezentareaunor opere integrale în concert.

Evenimentulmarchează anul aniversar în Episcopia Sloboziei și Călărașilor: „2017. SFÂNTALITURGHIE, IZVOR DE IUBIRE ŞI LIBERTATE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ”.

Biroul de Presă

al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor

birpresesc@yahoo.ro

Rămânem în legătură
Să începem