Noutăți

Conferința Județeană pe probleme sociale, organizată la Oltenița

CONFERINŢAJUDEŢEANĂ

Modele debună practică din activitatea social-filantropică desfășurată în parohiile dinEpiscopia Sloboziei și Călărașilor

Olteniţa– 24 Noiembrie 2016

Cubinecuvântarea Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopia Sloboziei şiCălăraşilor prin Sectorul Social – Misionar a organizat joi, 24 noiembrie 2016,a IV-a ediţie a Conferinţei din judeţul Călăraşi, cu tema „Modele de bună practică din activitateasocial-filantropică desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei șiCălărașilor”, cu scopul de a promova modelele de bună practică din activitatea social-filantropicăimplementată în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor .

În deschiderea conferinţei Preacucernicul Părinte ManuelRusu, consilier cultural, a transmis cuvântul Preasfinţitului PărinteVINCENŢIU, subliniind că „faptele mileicreştine nu trebuie „trâmbiţate”, mai ales când vorbim despre faptelepersonale, atât de necesare în calea noastră către mântuire: „Tu însă, – nespune Mântuitorul – când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreaptata”. (Matei 6,3) Dar aici, în cadrul acestei Conferinţe, aflată la a IV-aediţie, şi intitulată „Modele de bună practică din activitateasocial-filantropică, desfășurată în parohiile din Episcopia Sloboziei șiCălărașilor”, nu vorbim despre fapta bună a unei anumite persoane, ci despreîntreaga Biserică Ortodoxă în general, şi despre Episcopia Sloboziei şiCălăraşilor, în particular. Fiecare comunitate ortodoxă are dreptul să ştie cese întâmplă cu resursele financiare afectate acestui scop nobil.”

În acest context, în cadrul conferinţei judeţeneorganizate în Municipiul Olteniţa, au fost susţinute şase referate: Parteneriatulsocial dezvoltat ca model de bună practică de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor,Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab“ – partener al Episcopiei Sloboziei şiCălăraşilor şi Parteneriatul social dintre Biserică şi instituţiile de la nivellocal, implementat în cadrul Protopopiatelor Călăraşi, Lehliu şi Olteniţa.

În cadrul conferinţei au fost oferite două plachetede recunoştinţă unor persoane resursă deosebite, care susţin şi promoveazăactivitatea social-filantropică implementată în Episcopia Sloboziei şiCălăraşilor: doamna Mitran Ecaterina – profesor voluntar şi doamna Petculescu Liana – medic voluntar,în cadrul Protopopiatul Olteniţa.

Evenimentul a fost organizat în Sala de şedinţe a Primăriei Olteniţa şi a reunit reprezentanţi aiEpiscopiei Sloboziei şi Călăraşilor, reprezentanţi ai autorităţilor de la nivelcentral şi local, ai protopopiatelor din judeţul Călăraşi, ai parohiilor dinjudeţul Călăraşi, ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei socialepublice şi private, asistenţi sociali şi referenţi din cadrul instituţiilorpublice şi private, asistenţi sociali, lucrători sociali şi referenţi dincadrul Birourilor de asistenţă socială ale protopopiatelor din EpiscopiaSloboziei şi Călăraşilor, coordonatori sociali ai comitetelor parohiale dinparohiile din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şi beneficiar ai serviciilorsociale oferite de centrele acreditate ale Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

În încheierea conferinţei a fost susţinut un momentartistic susținut de grupul de copii ai Parohiei Surlari, sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Zărnoeanu Dumitru.


Distribuie:

Cele mai recente articole

Aplicații puse la dispoziție

Toate
Știri
Transmisiuni
Unelte
Cereri și Formulare
Îndrumător
Publicații
Din Arhive
Colinde TV
Colinde TV
Filme
Filme
Știri Seminar și Asociații
Știri Seminar și Asociații
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Calendar Ortodox și Citiri Zilnice
Pelerini în Eparhie
Pelerini în Eparhie
Știri din Protopopiate
Știri din Protopopiate
Publicații Eparhiale
Publicații Eparhiale
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, în perioada 2010-2021
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 02.01.2008
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 08.03.2005
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 04.10.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 18.07.2003
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Site-ul nostru, așa cum era în 26.10.2001
Cerere Examen Titularizare
Cerere Examen Titularizare
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Seminar
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Facultate
Cerere Binecuvântare Atestat
Cerere Binecuvântare Atestat
Live Episcopie
Live Episcopie
Live Urziceni
Live Urziceni
Calculator
Calculator
Știri Centrul Eparhial
Știri Centrul Eparhial
Știri din Parohii și Mănăstiri
Știri din Parohii și Mănăstiri
Sari la conținut