Monografia Mănăstirii Chiroiu

          Spre deosebire de alte așezăminte monahale, cu o îndelungată istorie și veche tradiție, Mănăstirea Chiroiu este edificată recent, așa cum vom descoperi în istoricul alcătuit de către domnul profesor dr. Ștefan Grigorescu, rod al râvnei unei familii de credincioși care a dorit să își „înveșnicească” numele.

          Deși vorbim de doar 23 de ani de la momentul punerii pietrei de temelie, complexul monahal situat în Protopopiatul Urziceni ocupă deja un loc important pe harta mănăstirilor și schiturilor importante din Patriarhia Română. Mănăstirea de monahii Chiroiu, aflată sub ocrotirea Maicii Domnului, care a fost binevestită de arhanghelul Gavriil că va fi „vas ales” al începutului mântuirii noastre, va crește în importanță și frumusețe, ajungând să fie un popas obligatoriu pentru pelerinul creștin căutător de frumos, de liniște și de dezvoltare spirituală, în deplin acord cu aceste cuvinte scripturistice: „Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: În casa Domnului vom merge!”. (Psalmii 121, 1)

          Vrednicia obștii monahale și-a pus deja amprenta asupra felului în care, departe de zgomotele lumii, mediul înconjurător a fost transformat, impregnându-se de frumusețea sfintelor slujbe, a faptelor bune și a grijii față de natură, creație a lui Dumnezeu.

          Prezentul album monografic, o reală „oglindă” a parcursului spiritual, dar și edilitar al acestui ansamblu mănăstiresc, se alătură astfel altor proiecte finalizate sau în curs de finalizare, născute la inițiativa noastră de a promova aceste frumuseți ale Ortodoxiei, care este roditoare și în aceste părți ale Bărăganului. Acest fapt nu vine decât să întărească ideea că acolo unde există voință și credință puternică, Dumnezeu Mântuitorul sprijină nemărginit orice inițiativă menită să întărească în credință pe toți aceia care, cu sinceritate, caută înțelepciunea Sa, ce se oglindește în întreaga Sa creație, așa cum ne arată Cartea Psalmilor: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria”. (Psalmii 18,1)

          Mulțumim tuturor ostenitorilor care au lucrat la apariția acestui album monografic, care ne vorbește, prin slovă și imagine, despre minunata lucrare a Bunului Dumnezeu, Care întâlnește râvna unor creștini ce vor să facă mai mult pentru folosul comunității, decât să lucreze exclusiv și individual doar la propria mântuire.