Articole

Conferință de lansare a proiectului RURALINVEST – ÎMPREUNĂ PENTRU O ȘANSĂ LA OCUPARE!

05 Jun 2014
12:08
Vineri, 30 mai 2014, la sediul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (ICPE-CA), Asociația Socio – Culturală „Matei Basarab”, în calitate de partener, a participat la conferința de lansare a proiectului „RURALINVEST – Împreună pentru o șansă la ocupare!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.2.

Proiectul se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile București-Ilfov (județ Ilfov) și Sud-Muntenia (județele Giurgiu, Ialomița, Călărași) și vizează formarea a 900 de persoane, respectiv 300 de persoane inactive, 300 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, 50 de manageri și 250 angajați din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului RURALINVEST – Împreună pentru o șansă la ocupare!” vizează creșterea oportunităților de ocupare a grupului țintă, prin dezvoltarea unui program integrat de formare, ocupare și alte măsuri de sprijin, în regiunile vizate de proiect.

La acest eveniment au participat partenerii implicați direct în proiect dar și actori sociali cu responsabilitate în ce privește integrarea socio-profesională a persoanelor din mediul rural din cele două regiuni.