Articole

Cuvânt la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului

09 Apr 2014
04:22
Prea Bunul Dumnezeu a rânduit ca, în ziua de pomenire a Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei, să-l cheme în rândurile drepților pe Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului.

Apărător vajnic al Ortodoxiei, mai ales în perioada comunistă, Înaltpreasfinția Sa a rămas în memoria creștinilor dreptcredincioși ca un blând păstor, totdeauna demn și mereu cu un suflet tânăr.

Cu pioasă aducere aminte, mărturisim că fericitul întru adormire Arhiepiscop al Râmnicului, Înaltpreasfințitul Gherasim, este fiu al Bărăganului. Iar acest apelativ, nu este unul formal. Înaltpreasfinția Sa nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Este ctitor a două biserici din localitatea Sa natală, Munteni Buzău din județul Ialomița, dar și părinte spiritual al mai multor credincioși și preoți din Eparhia noastră.

Întotdeauna, cu multă dragoste, Înaltpreasfinția Sa a răspuns tuturor invitațiilor Noastre, participând la diferite evenimente importante pentru Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Se cuvine să rememorăm binecuvântarea pe care Eparhia noastră a primit-o, în luna noiembrie a anului 2011, când, prin grija vrednicului de pomenire, Înalpreasfințitul Gherasim, moaștele Sfântului Grigore Decapolitul au poposit în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia și în vechea vatră de credință a Bărăganului, Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia.

Rugăm pe Dumnezeu, Cel în Treime slăvit, să-I facă locaș în Împărăţia Cerurilor pentru sufletul vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului!

Dumnezeu să îl odihnească cu drepții,

† VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Preasfințitul Părintele Nostru Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va participa sâmbătă la slujba de prohodire a vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, ce se va oficia în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.