Articole

31 octombrie 2012 – Şedinţă de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial

31 Oct 2012
01:33
Miercuri, 31 octombrie 2012, a avut loc şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, sub președinția Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, având pe ordinea de zi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pastoral-misionare şi administrativ – patrimoniale a parohiilor, mănăstirilor şi protopopiatelor din cuprinsul Episcopiei noastre.

S-au aprobat măsurile organizatorice, privind desfăşurarea Consiliului Eparhial.

S-au discutat și aprobat măsurile organizatorice şi programul liturgic, privind desfăşurarea manifestărilor de la Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” din Slobozia, cu ocazia hramului mănăstirii, când va fi adusă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Floreşti, Episcopia Huşilor;

Doamna Eugenia Popescu, a propus spre aprobare și membrii Permanenței Consiliului Eparhial au aprobat:

- propunerea de colaborare, înaintată de Preot capelan Marius-Gabriel Vasile de la Penitenciarul Slobozia, care vizează dezvoltarea unei relații parteneriale cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor și Asociația Socio – Culturală Matei Basarab;

- propunerea de colaborare înaintată de reprezentantul Școlii Gimnaziale „George Vâlsan” – Amara, care vizează dezvoltarea unei relații parteneriale cu Asociația Socio – Culturală Matei Basarab;

- propunerea de colaborare înaintată de reprezentantul Grădiniței cu program normal din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 3 din Slobozia care vizează dezvoltarea unei relații parteneriale cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor și Asociația Socio-Culturală Matei Basarab.

Preacucernicul părinte Daniel Enaşcu, Consilier Patrimoniu, a adus la cunoștința membrilor Permanenței Consiliului Eparhial că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 28 septembrie 2012, a examinat și aprobat proiectul Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, în forma redactată de Comisia de Statut si regulamente, în şedinţa sa din 18 septembrie 2012, şi definitivată la Cancelaria Sfântului Sinod.

Au fost acordate mai multe ajutoare unor preoţi şi credincioşi aflaţi în situaţii sociale şi medicale deosebite, din fondurile destinate acestor situaţii.