Articole

EXAMENUL DE SELECȚIONARE ÎN MEDIUL URBAN (SESIUNEA OCTOMBRIE 2020) - INFO

10 Sep 2020
11:57

Calendarul probelor:

- 24 septembrie (joi) 2020 – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 – 13:00;

-  6 octombrie (joi), ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 13:00 – susţinerea probei orale, aceeaşi locaţie;

- 6 octombrie (marți), ora 11:15 - proba practică de slujire la Capela Seminarului Teologic din Slobozia;

- 8 octombrie (joi): Afişarea rezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

A. Condiţiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50) sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare în ultimii cinci ani;

4. Absolvent al Master – Teologie Ortodoxă.

B. Desfăşurarea examenului de selecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată în ultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor;  

Viziunea privind activitatea pastoral – misionară în mediul urban.

Memoriul de activitate va fi prezentat oral în faţa Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice, Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia.  

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în contextul tentaţiilor societăţii actuale.

 Pr. prof. dr. Ene Branişte – Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 1978;  

 Idem, Participarea la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice” 7-8/1949, pp. 576-581;

 Pr. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987;  

 Idem, Mari sărbători creştine, praznice împărăteşti, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2004;

Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;

  Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA,  Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârşitul fiecărui volum.

 FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

 

2. Teme ale pastoraţiei actuale: învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi asistenţa socială.

 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas, 1995, pp. 104-107;  

 Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă şi propovăduire, Cluj-Napoca, 1994;

 Idem, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2002;  

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

 Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;  

 Pr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002;  

 Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2000;  

 Idem, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri, reflecţii şi alte sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Idem, Să vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Pr. Ilie Moldovan, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Parohia spaţiu misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89.

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

 Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Sibiu, 1996;

 Pr. prof. Ion Bria, Parohie, preot, credincios: identitatea şi misiunea lor, în vol. Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1990;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Teologia Pastorală şi misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005;

 PS Irineu Bistriţeanul, Preoţia şi arta pastorală, Cluj-Napoca, 1997;

 Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004.

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane, consumul de droguri şi alcool.

Teologia Morală Ortodoxă, Bucureşti, 1978;

 Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969;

 Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, 1996;

 Idem, Adolescenţa, preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Ştefan Iloaie, Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009;

 Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

 Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, traducere de PS Irineu Bistriţeanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Eutanasia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004;

 Idem, Avortul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 336/2004;

 Idem, Planificare familială şi controlul naşterilor, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”, 2004;

Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia” nr. 4/2004;

 Idem, Bioetica, familia şi morala creştină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999, pp. 103-118.

5. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi temelie a educaţiei religios-morale.

 Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale, în lumina tradiţiei ortodoxe, Asociaţia Christiana, Bucureşti, 1994;

 Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996;

Familia creştină azi, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995;

Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (Lucrările Congresului Internaţional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002;

 Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei şi temelia creştină în învăţăturile marilor părinţi ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002;

 David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilor căsătoriţi, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1996;

 John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007.

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului şi a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea dreptei credinţe.

 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigenţele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Cuvântului adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în „Studia UBB — Theologia Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

 Pr. prof. Ioan Mihălţan, Metode şi mijloace pastorale pentru întărirea credincioşilor în dreapta credinţă, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983, pp. 591-605.

7. Parohia urbană – probleme şi metode misionare şi pastorale pentru consolidarea ei.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas, 1995, pp 37-86 ;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002 .

 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „G.B.”, nr. 1-4/2001.

8. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastoraţia în contextul relaţiilor preotului cu credincioşii de diverse pregătiri profesionale şi cu un variat nivel intelectual.

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sophia, 2001.

 Pr. conf. Valer Bel, Importanţa parohiei pentru misiune, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă” II, Cluj-Napoca, 1998.  

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004

9. Filantropia creştină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei şi în diferite contexte actuale.

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

 Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Teologie şi Biserică, Editura presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

10. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie – mijloace şi metode de realizare a lor.

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii” 1-2/1982;

 Idem, Aspecte ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în „Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigenţele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002.

11. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

 IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo vadis, Timişoara, 1990, pp. 140-141;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1970;

 Pr. conf. dr. Valer Bel, Misiune, mărturie creştină, prozelitism sau contra-mărturie, în „Ortodoxia maramureşană” 2/1997, pp. 161-169;

 Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996;

 † Andrei, Spovedanie şi comuniune, Alba Iulia, 1998;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1997.

12. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire şi sfinţire a credincioşilor, de îndrumare duhovnicească şi pastoraţie individuală

 Pr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Ed. Ortodoxă Română, Alba-Iulia, 1995;

 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006;

 Pr. Constantin Galeriu, „Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX, 1979, nr. 3-4;

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004.

13. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

 Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998;

 Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994;

 Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între politică imperială şi sfinţenie monahală“, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

 Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994;

 Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996;

 Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993;

 Idem, Învierea şi Icoana, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999;  

 Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003;

 Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;

Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;

 Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Timpul, Iaşi, 2000 (şi alte ediţii);

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;  

 † Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002.

14. Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996 ;

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

 Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieţi bizantine ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007;

 Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234;

 Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis, Sibiu, 2008.

15. A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului.

Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1997

 Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti 1996

16. Rolul mirenilor în administrarea parohiei. Importanţa organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe.

 Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic şi administraţie bisericească, vol. 1-2, Bucureşti, 1990;

Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ultima ediţie aprobată de Sfântul Sinod;

Îndrumător administrativ bisericesc, Editura Cuvântul vieţii, Bucureşti, 2010.

17. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică; Consecinţele  unirii ipostatice şi Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos);

18. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii; Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea);

19. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei (Înţelesurile mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii).

 Prof. N. CHIŢESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

 Karl Christian FELMY, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

 Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);

 ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucureşti, 2014, 310 p. 

 

 

D. Subiectele probei de oral:

Predică şi Cateheză

Predică:  

- Predică la Duminica Tomii.

- Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

- Predică la Înălţarea Domnului.

- Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

- Predică la Schimbarea la Faţă.

- Predică la Adormirea Maicii Domnului.

- Predică la Înălţarea Sf. Cruci.

- Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

- Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

- Predică la Botezul Domnului.

- Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

- Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

- Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

- Predică la Buna – Vestire.

 - Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

- Cateheza despre Sf. Scriptură.

- Cateheza despre Sf. Tradiţie.

- Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

- Cateheza despre Sf. Euharistie.

- Cateheza despre Spovedanie.

- Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

- Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

- Despre cinstirea Sfinţilor.

- Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

- Despre cinstirea Sf. Cruci.

- Despre Taina Sf. Maslu.

- Despre Post.

- Despre Sărbători.

- Despre Rugăciune.

- Despre Hramul Bisericii.

 COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001.

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978.

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

 

E. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ - Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 24 septembrie (joi) a.c. – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.


F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

- Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

- Copii legalizate după toate actele de studii (liceu/seminar, facultate, după caz: master, doctorat) şi foile matricole;

- Curriculum Vitae;

- Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social - Misionar).

- Misiunea preotului în mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

- Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie;

- Recomandarea duhovnicului.


Consilier Administrativ - Bisericesc,

Pr. Gavrilă Cristi