Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Examen de selecționare pentru parohiile urbane - sesiunea FEBRUARIE 2020 & Bibliografie
Noutati
09-01-2020 14:25

Examen de Selecționare pentru parohiile urbane


Calendarul probelor:

- 22 ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 – 13:00;

-  4 februarie (marți), ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 13:00 – susţinerea probei orale, aceeaşi locaţie;

- 4 februarie (marți), ora 11:15 - proba practică de slujire la Capela Seminarului Teologic din Slobozia;

- 6 februarie (joi): Afişarea rezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

A. Condiţiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50) sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare în ultimii cinci ani.

B. Desfăşurarea examenului de selecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată în ultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Viziunea privind activitatea pastoral – misionară în mediul urban.

Memoriul de activitate va fi prezentat oral în faţa Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice, Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia. 

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în contextul tentaţiilor societăţii actuale.

 Pr. prof. dr. Ene Branişte – Liturgica specială, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 1978; 

 Idem, Participarea la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice” 7-8/1949, pp. 576-581;

 Pr. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987; 

 Idem, Mari sărbători creştine, praznice împărăteşti, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2004;

 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;

   Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA,  Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârşitul fiecărui volum.

 FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

 

2. Teme ale pastoraţiei actuale: învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi asistenţa socială.

 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas, 1995, pp. 104-107; 

 Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizării, în vol. Dogmă şi propovăduire, Cluj-Napoca, 1994;

 Idem, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2002; 

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

 Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991; 

 Pr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002; 

 Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2000; 

 Idem, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri, reflecţii şi alte sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Idem, Să vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

 Pr. Ilie Moldovan, Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Parohia spaţiu misionar, în Ortodoxia, nr. 3-4/1996, pp. 86-89.

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

 Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Sibiu, 1996;

 Pr. prof. Ion Bria, Parohie, preot, credincios: identitatea şi misiunea lor, în vol. Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1990;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Teologia Pastorală şi misiunea Bisericii, în rev. S.T., nr.3/2005;

 PS Irineu Bistriţeanul, Preoţia şi arta pastorală, Cluj-Napoca, 1997;

 Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004.

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane, consumul de droguri şi alcool.

 Teologia Morală Ortodoxă, Bucureşti, 1978;

 Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969;

 Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, 1996;

 Idem, Adolescenţa, preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

 Pr. Ştefan Iloaie, Cultura vieţii. Aspecte morale în bioetică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009;

 Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

 Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vieţii, traducere de PS Irineu Bistriţeanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000;

 Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, Eutanasia, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 342/2004;

 Idem, Avortul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 336/2004;

 Idem, Planificare familială şi controlul naşterilor, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”, 2004;

Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia” nr. 4/2004;

 Idem, Bioetica, familia şi morala creştină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999, pp. 103-118.

5. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi temelie a educaţiei religios-morale.

 Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale, în lumina tradiţiei ortodoxe, Asociaţia Christiana, Bucureşti, 1994;

 Pr. Ilie Moldovan, Iubirea, taina căsătoriei, vol. 1, 2, Alba Iulia, 1996;

 Familia creştină azi, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995;

 Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (Lucrările Congresului Internaţional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001), Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2002;

 Pr. Constantin Mihoc, Taina căsătoriei şi temelia creştină în învăţăturile marilor părinţi ai Bisericii din secolul IV, Ed. Teofania, Sibiu, 2002;

 David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilor căsătoriţi, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1996;

 John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007.

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului şi a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea dreptei credinţe.

 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2/1983;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigenţele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Cuvântului adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în „Studia UBB — Theologia Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

 Pr. prof. Ioan Mihălţan, Metode şi mijloace pastorale pentru întărirea credincioşilor în dreapta credinţă, în „Mitropolia Banatului” 9-10/1983, pp. 591-605.

7. Parohia urbană – probleme şi metode misionare şi pastorale pentru consolidarea ei.

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004;

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Iaşi, Trinitas, 1995, pp 37-86 ;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002 .

 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Parohia – spaţiu de activitate pastoral-misionară a preotului, în „G.B.”, nr. 1-4/2001.

8. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastoraţia în contextul relaţiilor preotului cu credincioşii de diverse pregătiri profesionale şi cu un variat nivel intelectual.

 Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sophia, 2001.

 Pr. conf. Valer Bel, Importanţa parohiei pentru misiune, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă” II, Cluj-Napoca, 1998. 

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004

9. Filantropia creştină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei şi în diferite contexte actuale.

 Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

 Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

 Pr. Filaret Costea, Misiunea social-caritativă a Bisericii, în „Revista Teologică” 4/1991;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002;

 Idem, Teologie şi Biserică, Editura presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

10. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie – mijloace şi metode de realizare a lor.

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii” 1-2/1982;

 Idem, Aspecte ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în „Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64;

 Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, vol. 2, Exigenţele, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2002.

11. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

 IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo vadis, Timişoara, 1990, pp. 140-141;

 Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10/1970;

 Pr. conf. dr. Valer Bel, Misiune, mărturie creştină, prozelitism sau contra-mărturie, în „Ortodoxia maramureşană” 2/1997, pp. 161-169;

 Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996;

 † Andrei, Spovedanie şi comuniune, Alba Iulia, 1998;

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1997.

12. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire şi sfinţire a credincioşilor, de îndrumare duhovnicească şi pastoraţie individuală

 Pr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Ed. Ortodoxă Română, Alba-Iulia, 1995;

 Pr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006;

 Pr. Constantin Galeriu, „Taina Mărturisirii”, în Ortodoxia, XXX, 1979, nr. 3-4;

 Pr. Gheorgios D. Metallions, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Deisis, Sibiu, 2004.

13. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

 Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998;

 Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994;

 Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între politică imperială şi sfinţenie monahală“, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

 Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994;

 Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996;

 Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993;

 Idem, Învierea şi Icoana, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999; 

 Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003;

 Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;

 Îndrumări misionare, coord. Pr. Dumitru Radu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986;

 Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Timpul, Iaşi, 2000 (şi alte ediţii);

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996; 

 † Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002.

14. Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

 Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996 ;

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

 Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieţi bizantine ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007;

 Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234;

 Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Deisis, Sibiu, 2008.

15. A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului.

 Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996

 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, 1997

 Pr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005

 Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti 1996

16. Rolul mirenilor în administrarea parohiei. Importanţa organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe.

 Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic şi administraţie bisericească, vol. 1-2, Bucureşti, 1990;

 Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ultima ediţie aprobată de Sfântul Sinod;

 Îndrumător administrativ bisericesc, Editura Cuvântul vieţii, Bucureşti, 2010.

17. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică; Consecinţele  unirii ipostatice şi Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos);

18. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii; Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea);

19. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei (Înţelesurile  mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii).

 Prof. N. CHIŢESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

 Karl Christian FELMY, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

 Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);

 ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucureşti, 2014, 310 p. 

D. Subiectele probei de oral:

Predică şi Cateheză

Predică:  

- Predică la Duminica Tomii.

- Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

- Predică la Înălţarea Domnului.

- Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

- Predică la Schimbarea la Faţă.

- Predică la Adormirea Maicii Domnului.

- Predică la Înălţarea Sf. Cruci.

- Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

- Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

- Predică la Botezul Domnului.

- Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

- Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

- Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

- Predică la Buna – Vestire.

 - Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

- Cateheza despre Sf. Scriptură.

- Cateheza despre Sf. Tradiţie.

- Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

- Cateheza despre Sf. Euharistie.

- Cateheza despre Spovedanie.

- Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

- Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

- Despre cinstirea Sfinţilor.

- Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

- Despre cinstirea Sf. Cruci.

- Despre Taina Sf. Maslu.

- Despre Post.

- Despre Sărbători.

- Despre Rugăciune.

- Despre Hramul Bisericii.

 COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001.

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978.

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

E. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ - Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

- Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

- Copii legalizate după toate actele de studii (liceu/seminar, facultate, după caz: master, doctorat) şi foile matricole;

- Curriculum Vitae;

- Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social - Misionar).

- Misiunea preotului în mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

- Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie;

- Recomandarea duhovnicului.

                                                                       

 

Bucurie nețărmurită pentru credincioșii parohiei Mircea Vodă din municipiul Călărași
Informeaza Centrul Eparhial
26-01-2020 15:10
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial
22-01-2020 10:34
Posturi Vacante în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (IANUARIE 2020)
20-01-2020 15:45
Slujire Arhierească la parohia Buna Vestire din Slobozia
19-01-2020 12:34

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
24 ianuarie 1859 - „La mulți ani, România mea!”. Protopopiatul SloboziaCerc pastoral la Penitenciarul SloboziaPrima şedinţă administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Călărași în anul 2020Instalarea Părintelui Petre Nicolae ca preot paroh la Parohia Perișoru II
Calarasi
Fetesti
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului în Parohia IndependențaLecție catehetică demonstrativă la Parohia Găița, Protopopiatul Fetești
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Ședința Administrativă lunară în cadrul Protopopiatului UrziceniÎn Parohia Ulești Anul Nou 2020 a fost întâmpinat prin rugăciuneProtopopiatul Oltenița. Să iubim pe aproapele ca pe noi înşine!Un strop de credință care zidește!Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul LehliuParohia OGORU. „Toaca colindul nostru duminical”
Informatii din Parohii si Manastiri
Uneori se și împrumuta pentru a putea face zilnic milostenie
26-01-2020 16:15
TELEGRAF: vineri, 31 ianuarie 2020, se oficiază Taina Sfântului MasluVedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?
26-01-2020 15:21
26-01-2020 15:14
Mica Unire pe înțelesul copiilor din Parohia Prozanic
25-01-2020 18:43
Scrisoarea de mulțumire a Sf Vasile cel Mare către Sf Bretanion al Tomisului pentru oferirea moaștelor Sf Sava "Gotul"
25-01-2020 14:41
Fapta îndrăzneață a episcopului Bretanion imitată și de Sf Vasile cel Mare
25-01-2020 03:54