Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Calendarul de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească & Bibliografie
Noutati
09-01-2020 14:22

1. Examenul de capacitate preoţească va fi precedat de un TEST PSIHOLOGIC eliminatoriu. Rezultatele vor fi cu APT/INAPT.

- Candidaţii care vor obţine media 9.00 la capacitatea preoţească (titularizare), vor primi certificate de titularizare valabile doi ani.

Calendarul de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească:

- 22 ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

- 27 ianuarie (luni) 2020  – Testul Psihologic, scris: ora 9:00 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul în sala Bibliotecii Centrului Eparhial;

- 29 ianuarie (miercuri) 2020, ora 09:00 – Afişarea rezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

- 04 februarie (marți): orele 08:30 – proba scrisă; orele 13:00 proba de oral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

- 06 februarie  (joi): Afişarea rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

Examenul de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba Scrisă:

2.1.1. Teologie Dogmatică:

I. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine:

- Revelaţia naturală şi supranaturală;

- Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.  

II. Sfânta Treime, structura supremei iubiri:

Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament;

Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament;

Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină;

Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Sfântul Duh;

III. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El:

- Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin;

- Unirea Ipostatică;

- Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice;

- Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător - Prooroc,  Arhiereu şi Împărat;

IV . Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt:

Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii;

Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea.

      V. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei:

Înţelesurile  mântuirii;

Etapele sau treptele mântuirii;

Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii;

      VI. Sfintele Taine:

Sfintele Taine în general;

Taina Sfântului Botez;

Taina Mirungerii;

Taina Sfintei Euharistii;

Taina Mărturisirii;

Taina Hirotoniei;

Taina Nunţii;

Taina Sfântului Maslu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- CHIŢESCU, Prof. N., Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

- FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura DEISIS, Sibiu, 1999;

-POPESCU, Preot Profesor Dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

- STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3,  ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie);

- ZIZIOULAS, Ioannis, Mitropolitul Pergamului, Prelegeri de dogmatică creştină, traducere din limba engleză de Florin Caragiu, Editura Sophia, Bucureşti, 2014, 310 p. 

2.1.2. Teologia Morală şi Misiologie:

- Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului;

- Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de  fundamentare a educaţiei religios-morale;

- Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

- Evoluţia în timp a fenomenului sectar. Principalele mişcări neoprotestante;

- Cultele religioase recunoscute în România;

- Interpretarea Sfintei Scripturi şi fenomenul sectant;

- Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

- Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar actual;

- Învăţătura despre Sfânta Cruce;

- Învăţătura ortodoxă privind cinstirea Duminicii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- BRECK, John, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2001;

- BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Un obstacol în calea ecumenismului:  prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970;

- DAVID, Arhid. prof. dr. I. P., Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996, (sau orice altă ediţie);

- MOLDOVAN, Pr. prof. Ilie, Darul sfânt al vieţii, Bucureşti, EIBMBOR, 1996;

- RADU, Pr. prof. Dumitru,  Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, în „Ortodoxia” 2-3/1994;

- RĂDUCĂ, Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile, Transplantul de organe, în “Ortodoxia” nr. 4/2004;

- Idem, Bioetica, familia si morala creştină, în “Studii Teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118;

- STEREA, Pr. Tache, Credinţă şi misiune, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1999,  252 p.

*** Familia creştină azi, Iaşi, Editura Trinitas, 1995;

*** Îndrumări misionare, Bucureşti, 1996.

2.2. Probă – Oral:

2.2.1. Teologie Dogmatică (aceeaşi programă de la proba scrisă)

2.2.2. Teologie Practică

   Tipic Bisericesc: 

- Anul bisericesc şi împărţirea lui;

- Rânduiala Vecerniei din Duminici;

- Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

- Rânduiala Utreniei din Duminici;

- Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. cu Polieleu;

- Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur;

- Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare;

- Rânduiala Sf. Taine;

- Rânduiala Ierurgiilor;

- Rostirea unor rugăciuni specifice cultului.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- Tipic Bisericesc (orice Ediţie);

2.2.3. Teologie Liturgică

- Sfânta Liturghie (istoric, rânduială, explicare);

- Duminica;                           

- Sărbătorile domneşti;

- Sărbătorile Maicii Domnului;

- Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf. Cruci.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica Specială, Editura Nemira, Bucureşti,  2002 (sau altă ediţie);

- Idem, Liturgica Generală, E.I.B.M.B.O.R., Ediţia a II-a, 1993, pp. 146-155; pp. 155-183; pp. 186-200; pp. 205-219;

- FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol. I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

- NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p.

- VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul Explicat, E.I.B.M.B.O.R., 1972 şi 1998.

- MOISIU, Pr. Iconom Constantin, Să stăm bine să stăm cu frică. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şi popor, Ediţia a II-a, Actualizarea textului, corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. Drd. Cristi GAVRILĂ, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2011.

  2.2.4.  Muzică Bisericească:

1.  CÂNTĂRILE VECERNIEI

a. Troparele Învierii, glas  I-VIII.

b. Fericit bărbatul, glas VIII.

c. Lumina lină,  glas VIII.

d. Acum slobozeşte, glas V.

 

2.  CÂNTĂRILE UTRENIEI

a. Dumnezeu este Domnul glas. I-VIII.

b. Binecuvântările Învierii glas. V (practic)

c. Învierea lui Hristos.

d. Catavasiile Bunei - Vestiri.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI  LITURGHII

a. Antifoanele glas V şi VIII.

b. Apărătoare Doamna.

c. Fericirile glas VIII.

d. Doamne mântuieşte.

e. Sfinte Dumnezeule glas V

f. Heruvic glas V şi VIII.

g. Răspunsuri mari glas V şi VIII.

h. Răspunsuri la Liturghia Sf. Vasile cel Mare.

i. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. Citirea Apostolului şi a Sf. Evanghelii;

5. Rostirea ecteniilor. 

  2.2.5. Pastorală:

- Parohia – Problema Preoţilor Navetişti;

- Parohia – Activitatea Pastorală a preotului;

- Grupul de cateheză. Activităţile cu tinerii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

BRIA, Pr. Prof. Dr. Ioan, Orientarea misionară a parohiei, în rev. „Glasul Bisericii”, XLVI (1987), nr. 1, pp. 58-75.

- CÂNDEA, Pr. Prof. Dr. Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului, în „Mitropolia Olteniei”, XII (1960), nr. 5-6;

- METALLINOS, protoprezbiter prof. dr. Gheorghios, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. De Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;

- TIMIADIS, Mitropolitul Emilianos, Preot, preoţie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală, trad. de Paul BRUSANOWSKI, Editura Sofia, Bucureşti, 2001. 

2.2.6. Drept Canonic şi Administraţie:

1. Însuşirile sau atributele Bisericii.

2. Membrii Bisericii. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).

3. Clerul, starea clericală sau preoţia, locul şi importanţa în Biserică.

4. Mirenii sau laicii; locul şi rolul lor în Biserică.

5. Registrele parohiale.

6. Organele de judecată bisericească.

7. Activitatea învăţătorească a Bisericii.

8. Activitatea sfinţitoare a Bisericii.

9. Activitatea jurisdicţională.

10. Raporturile Bisericii cu Statul.

 11.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- FLOCA, Ioan N., JOANTĂ Sorin, Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie, Ediţia a II-a, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2002. 

- FLOCA, Arhid. Prof. Dr., Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, II, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 199;

- Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008.

II. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române:

I. Organele centrale deliberative:

- Sfântul Sinod;

- Sinodul Permanent;

- Adunarea Naţională Bisericească.

II. Organizarea locală:

- Parohia;

- Parohul;

- Adunarea Parohială;

- Consiliul Parohial;

- Comitetul Parohial;

- Protopopiatul;

- Protopopul;

- Eparhia;

- Chiriarhul;

- Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.  

- Administraţie Bisericească

 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.B.O.R, Bucureşti, 2008;

- REGULAMENTUL Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2015.

- Îndrumător Administrativ Bisericesc, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009.

  2.2.7. Predică şi Cateheză

Predică:  

1. Predică la Duminica Tomii.

2.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

3.Predică la Înălţarea Domnului.

        4.Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

5. Predică la Schimbarea la Faţă.

6.Predică la Adormirea Maicii Domnului.

7.Predică la Înălţarea Sf. Cruci.

8.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

9.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

10.Predică la Botezul Domnului.

11.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

12.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

13.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

14.Predică la Buna - Vestire.

15.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

 Cateheză:

        1. Cateheza despre Sf. Scriptură.

        2. Cateheza despre Sf. Tradiţie.

        3. Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

        4. Cateheza despre Sf. Euharistie.

        5. Cateheza despre Spovedanie.

        6. Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

        7. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

        8. Despre cinstirea Sfinţilor.

        9. Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

       10. Despre cinstirea Sf. Cruci.

       11. Despre Taina Sf. Maslu.

       12. Despre Post.

       13. Despre Sărbători.

       14. Despre Rugăciune.

       15. Despre Hramul Bisericii.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

- COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001;

- PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978; 

- Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977. 

Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ - Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4, cap. „Debutant” (studii medii şi studii superioare), din  Metodologie. Tot Sectorul Administrativ - Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

Acte necesare pentru examen:

Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

Adeverinţă medicală în care să se menţioneze – Clinic Sănătos pentru a susţine examenul de capacitate preoţească;

Copii legalizate după actele de studii (Diplomă de bacalaureat, Diplomă  de licenţiat în Teologie Pastorală; şi celelalte, după caz: master, doctorat, precum şi foile Matricole aferente);

Curriculum Vitae;

Copie BI/CI;

Certificat de Cazier Judiciar;

Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;

 Recomandare din partea preotului duhovnic din care să rezulte:

1. viaţa morală şi duhovnicească a candidatului;

2. frecventarea programului liturgic;

3. când se spovedeşte şi împărtăşeşte;

4. implicarea în viaţa bisericească locală;

5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

ATENȚIE ! Recomandarea duhovnicului va respecta structura menționată.

Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte eparhii. 

Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant - studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant - studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.Bucurie nețărmurită pentru credincioșii parohiei Mircea Vodă din municipiul Călărași
Informeaza Centrul Eparhial
26-01-2020 15:10
Ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial
22-01-2020 10:34
Posturi Vacante în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (IANUARIE 2020)
20-01-2020 15:45
Slujire Arhierească la parohia Buna Vestire din Slobozia
19-01-2020 12:34

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
24 ianuarie 1859 - „La mulți ani, România mea!”. Protopopiatul SloboziaCerc pastoral la Penitenciarul SloboziaPrima şedinţă administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Călărași în anul 2020Instalarea Părintelui Petre Nicolae ca preot paroh la Parohia Perișoru II
Calarasi
Fetesti
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului în Parohia IndependențaLecție catehetică demonstrativă la Parohia Găița, Protopopiatul Fetești
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Ședința Administrativă lunară în cadrul Protopopiatului UrziceniÎn Parohia Ulești Anul Nou 2020 a fost întâmpinat prin rugăciuneProtopopiatul Oltenița. Să iubim pe aproapele ca pe noi înşine!Un strop de credință care zidește!Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul LehliuParohia OGORU. „Toaca colindul nostru duminical”
Informatii din Parohii si Manastiri
“HORA UNIRII LA MOŞIA BUNICILOR”
26-01-2020 22:45
Uneori se și împrumuta pentru a putea face zilnic milostenieTELEGRAF: vineri, 31 ianuarie 2020, se oficiază Taina Sfântului Maslu
26-01-2020 16:15
26-01-2020 15:21
Vedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?
26-01-2020 15:14
Mica Unire pe înțelesul copiilor din Parohia Prozanic
25-01-2020 18:43
Scrisoarea de mulțumire a Sf Vasile cel Mare către Sf Bretanion al Tomisului pentru oferirea moaștelor Sf Sava "Gotul"
25-01-2020 14:41