Articole

Examen de selecționare pentru parohiile urbane - sesiunea FEBRUARIE 2019

30 Dec 2019
09:48

- 22 ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc, orele 8:00 – 13:00;

-  4 februarie (marți), ora 8:30 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 13:00 – susţinerea probei orale, aceeaşi locaţie;

- 4 februarie (marți), ora 11:15 - proba practică de slujire la Capela Seminarului Teologic din Slobozia;

- 6 februarie (joi): Afişarea rezultatelor la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

A. Condiţiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50) sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative pe ultimii 5 ani sau după caz; respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare în ultimii cinci ani.

B. Desfăşurarea examenului de selecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată în ultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Viziunea privind activitatea pastoral – misionară în mediul urban.

Memoriul de activitate va fi prezentat oral în faţa Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice, Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia. 

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în contextul tentaţiilor societăţii actuale.

2. Teme ale pastoraţiei actuale: învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi asistenţa socială.

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane, consumul de droguri şi alcool.

D. Subiectele probei de oral:

Predică şi Cateheză

E. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ - Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaţilor la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00.

F. Acte necesare la ÎNSCRIERE:

- Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

- Copii legalizate după toate actele de studii (liceu/seminar, facultate, după caz: master, doctorat) şi foile matricole;

- Curriculum Vitae;

- Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social - Misionar).

- Misiunea preotului în mediul urban în context contemporan: viziune proprie;

- Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie;

- Recomandarea duhovnicului.