Articole

Calendarul de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească

30 Dec 2019
09:41

Calendarul de desfăşurare a examenului de capacitate preoţească:

- 22 ianuarie (miercuri) 2020 – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 8:00 – 13:00;

- 27 ianuarie (luni) 2020  – Testul Psihologic, scris: ora 9:00 la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – interviul în sala Bibliotecii Centrului Eparhial;

- 29 ianuarie (miercuri) 2020, ora 09:00 – Afişarea rezultatelor Testului Psihologic la Sectorul Administrativ Bisericesc;

- 04 februarie (marți): orele 08:30 – proba scrisă; orele 13:00 proba de oral; susţinute la Seminarul Teologic din Slobozia;

- 06 februarie  (joi): Afişarea rezultatelor finale la avizierul Centrului Eparhial, după ora 09.00.

Examenul de capacitate preoţească va cuprinde două probe:

2.1. Proba - Scrisă:

2.2. Proba - Oral:

Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ - Bisericesc, potrivit procedurii prevăzute la pct. 4, cap. „Debutant” (studii medii şi studii superioare), din  Metodologie. Tot Sectorul Administrativ - Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 22 ianuarie (miercuri) a.c. – înscrierea candidaților la Sectorul Administrativ Bisericesc al Centrului Eparhial, între orele 08:00 – 13:00.

Acte necesare pentru examen:

Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

Adeverinţă medicală în care să se menţioneze – Clinic Sănătos pentru a susţine examenul de capacitate preoţească;

Copii legalizate după actele de studii (Diplomă de bacalaureat, Diplomă  de licenţiat în Teologie Pastorală; şi celelalte, după caz: master, doctorat, precum şi foile Matricole aferente);

Curriculum Vitae;

Copie BI/CI;

Certificat de Cazier Judiciar;

Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen;

 Recomandare din partea preotului duhovnic din care să rezulte:

1. viaţa morală şi duhovnicească a candidatului;

2. frecventarea programului liturgic;

3. când se spovedeşte şi împărtăşeşte;

4. implicarea în viaţa bisericească locală;

5. alte aspecte lăsate la aprecierea duhovnicului.

ATENȚIE ! Recomandarea duhovnicului va respecta structura menționată.

Cerere pentru obţinerea înfierii pe seama Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, pentru candidaţii din alte Eparhii. 

Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. 12 din cap. „Debutant - studii medii”, respectiv pct. 11 din cap. „Debutant - studii superioare”, din Metodologie), de Sectorul Administrativ – Bisericesc.