Articole

PS Vincențiu - Cuvânt la deschiderea Ședinței Modele de bună practică din activitatea social – filantropică

29 Nov 2019
10:36

Cuvânt la deschiderea Ședinței

Modele de bună practică din activitatea social – filantropică

desfășurată în Episcopia Sloboziei și Călărașilor

 

Preacucernici părinți,

Onorați invitați,

 

Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte

să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc,

ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,

aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească

pe Tatăl vostru Cel din ceruri. (Matei V, 14-16)

 

Anul 2019, în Eparhia pe care o păstorim, poartă titulatura Anul mărturisirii credinței ortodoxe prin fapte. Centrul Eparhial, prin Sectorul social – misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, s-a conformat deciziei Permanenței Consiliului Eparhial și, pe lângă activitățile specifice, a adăugat și câteva campanii de ajutorare a celor aflați în nevoi și suferință.

Dacă este să privim în urmă, acum când suntem atât de aproape de comemorarea celor care și-au dat viața pentru libertatea noastră la Revoluția din decembrie 1989, ne amintim despre dificultățile pe care Biserica Ortodoxă Română le-a întâmpinat după acele momente, mai ales că, timp de aproape jumătate de veac, s-a căutat, prin orice mijloace, să fie redusă la tăcere de către regimul comunist ateu. A trebuit ca, prin purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, să fie chemat ca Întâistătător al Bisericii noastre un Ierarh providențial: Patriarhul Teoctist. Încet, dar sigur, privată de latura social –misionară, fiindu-i interzisă orice manifestare filantropică în afara zidurilor lăcașurilor de cult, Biserica a trebuit, extra muros, să re-învețe să facă misiune prin cuvânt, dar și prin faptă.

Era nevoie ca faptele milei creștine să nu se rezume doar la acte individuale sau colecte pentru un anume caz social; era necesară adăugarea unei laturi instituționale care să devină vizibilă, în sensul de a servi drept model de bună practică și pentru alte comunități parohiale. Biserica Ortodoxă s-a adaptat repede la noile condiții sociale, devenind, în scurt timp, cel de-al doilea furnizor de servicii sociale, după, desigur, cele oblăduite de Statul Român. Nu vorbim de concurență aici, ci de sprijinire reciprocă unde a fost cazul, de susținere materială și spirituală, spre beneficiul celor care au experimentat situații dificile. Nu este întâmplător că astăzi structurile sociale oficiale văd în Biserica Ortodoxă principalul actor social, cu care se poate colabora real pe mai multe paliere de activitate.

Implicarea reală a credincioșilor în susținerea Campaniilor destinate familiilor aflate în dificultate, cum este cazul proiectului Bucuria de a fi împreună sau Colecta de Crăciun ce este încă în derulare, spiritul de solidaritate al preoților noștri în a susține activitățile filantropice ale Episcopiei Sloboziei și Călărașilor pentru persoanele care solicită ajutorul Bisericii, toate acestea ne dezvăluie o coerență firească a proiectelor implementate de toate structurile Eparhiei: Sectorul Social Misionar, Asociația Socio-Culturală Matei Basarab, protopopiate și parohii.

Acum, la ceas de bilanț, făcând retrospectiva acestui an, ascultând și raportul de activitate ce va fi citit în cele ce urmează, realizăm că, pe lângă factorul uman implicat, descoperim smeriți și câtă purtare de grijă a avut Dumnezeu pentru noi toți, cei implicați și, în special, pentru beneficiari, reiterându-se, în fiecare caz în parte, o actualizare a bine cunoscutei Pilde a Samarineanului Milostiv.

Nu putem decât să mulțumim tuturor preoților, credincioșilor și lucrătorilor în domeniul Asistenței Sociale pentru tot efortul depus. Sunt Oameni, fără de care nimic din cele expuse aici nu s-ar fi putut realiza. Fie ca Bunul Dumnezeu să le întoarcă însutit și înmiit darurile spirituale și materiale pe care le-au făcut.

 

Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos Cel Înviat pentru pace și bunăvoire,

 

Slobozia, 29 Noiembrie 2019

 

 

VINCENȚIU

Episcopul Sloboziei și Călărașilor