Articole

Bisericesc sau privat în tradiția creștină a prohodirii trupurilor ”sfinților” (creștinilor)

28 Aug 2019
12:42

Ori de câte ori ieșim din casă, pentru a merge spre diferite activități cotidiene, respectăm anumite reguli... fie la semafor, fie avem sau pierdem o prioritate, așteptăm .. ne încadrăm, respectăm, într-un cuvânt acceptăm și construim un corp de valori, intrinseci oricărei evoluții ale societății.

De ce oare nu ar fi și pentru Biserica Ortodoxă același respect ... ?

Vorbim de o instituție divino-umană a cărei origini istorice vin spre noi, ne îndumnezeiește și umanizează de 2000 de ani, ale cărei reguli se materializează în dogme și canoane, care, în timp, au dus nu doar la respectarea și implementarea unui set de realități divine în ecclesie, ci și la progresul substanțial al oricărei societăți, din diferitele epoci istorice.  

De ce oare omul contemporan -  de multe ori avid după eficiență financiară, nu respectă specificul Bisericii Ortodoxe ? Retoric spus..

 Se întorc strămoșii în mormânt când văd unde s-a ajuns, trupurile celor trecuți la Dumnezeul Luminilor și al Veșniciei, au ajuns să fie privite doar prin prisma unui interes financiar. Trupul, mormântul, deplasarea, coliva, chiar și moartea.. totul se contabilizează în profitul unor firme care trec peste orice valori creștine.

Pe de o parte trupul uman este Templu al Duhului Sfânt, el trebuie prohodit cu tot respectul închinat unei persoane umane – creația lui Dumnezeu, iar pe de altă parte se cuvine respectat specificul și tradiția Bisericii Ortodoxe.

Câtă energie umană se manifestă în a impune majorității drepturile oricăror minorități, chiar și religioase, cu atât mai mult însă trebuie respectat specificul frumos al Bisericii Ortodoxe.

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în art. 7 și 8, arată  că statul român recunoaște rolul important al Bisericii Ortodoxe Române şi faptul că se organizează și funcționează în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice.

În acest sens, în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române se arată la art. 179 că bisericile pot fi și de cimitir, iar în art. 180 faptul că se consideră anexe ale locașului de cult și urmează regimul juridic al acestuia clopotnița, cancelaria parohială, dar și capela mortuară.

În acest sens, capela mortuară devine un spațiu liturgic, special consacrat prin rugăciunile Bisericii, iar destinația ei rămâne neschimbată după actul sfințirii, reflectând o stabilitate în timp. Astfel, serviciul religios al înmormântării ține de specificul bisericesc și nu poate fi desfășurat decât în spații special consacrate, ce aparțin Bisericii, adică  Sfintele  Locașuri de cult și Capele mortuare parohiale – sfințite și consacrate special prin actul târnosirii de către Chiriarhul locului. Încă din vechime, clericii erau opriți să slujească în paraclise particulare (can.31, 59 – Sinodul VI Ecumenic de la Constantinopol din anii 691-692; can.10 – Sinodul VII Ecumenic de la Niceea din anul 787; și altele), sedimentându-se principiul că slujba închinată lui Dumnezeu nu se poate oficia oriunde, de către oricine și la voia întâmplării.

În contextul libertății religioase, afirmăm și specificul Bisericii Ortodoxe cu privire la sacralitatea spațiului liturgic și la prohodirea trupurilor celor adormiți întru credință.

Aceste valori peremptorii nu pot fi edificate în contextul unei inițiative private, al unui SRL, care azi poate spune că folosește respectiva clădire pentru ținerea morților, iar mâine nimic nu o împiedică – dacă afacerea nu mai este la modă, să folosească spațiu în alt scop.

Și în cazul existenței clădirii mortuare de la Fetești, ce aparține unei  societății comerciale SC CASA Eternității CAT SRL, vorbim de o desacralizare a spațiului liturgic și despre o trecere peste specificul Bisericii Ortodoxe.

Între actualul SRL și Episcopie nu a existat nici o afacere, și nici nu poate exista, indiferent de foloasele materiale aflate în discuție.

A existat un astfel de protocol între Protopopiatul Fetești, Primăria orașului Fetești și Capela mortuară Sfântul Lazăr din Fetești, pentru situațiile sociale. Între Protopopiatul Fetești și Primăria Fetești erau prevăzute activități sociale comune, iar capela mortuară Sfântul Lazăr urma să se aprovizioneze cu lumânări și colportaj de la protopopiat. Protocolul avea ca părți: Biroul de Asistență Socială al Protopopiatului Fetești; Biroul de Asistență Socială al Primăriei Fetești și Capela mortuară Sfântul Lazăr din Fetești, fiind încheiat pe termen limitat de doi ani începând cu 5 iunie 2013. Cunoscând amploarea operei filantropice și sociale a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, protocolul a fost încheiat, obiectul  lui nefiind însă unul liturgic ci unul social.

Desigur că viața bisericească are un anumit specific și realități pe care societatea contemporană nu le cunoaște decât în parte. Așa se face că Episcopia Sloboziei și Călărașilor și-a dat acordul ca în CAZURI EXCEPȚIONALE să fie depuse trupuri ale celor adormiți în respectiva clădire.  

CAZURILE EXCEPȚIONALE sunt doar excepționale, atât ... și nimic mai mult.

Dacă trupurile sfinților (credincioșilor) nu pot fi prohodite oricum și oriunde, decât de persoane consacrate special și în spații sfințite (biserici și capele parohiale - care au o anumită stabilitate de folosință în timp, nu cât existența și interesul unui SRL), cei care au refuzat în timpul vieții credința mărturisită de Biserica Ortodoxă și nu și-au dorit după moarte rugăciunea de comuniune și harul Bisericii, devin CAZURI EXCEPȚIONALE. Aceste cazuri excepționale sunt sinucigașii, agnosticii, ateii, cei nebotezați, ereticii, schismaticii, excomunicații, incinerații. Dacă în timpul vieții lor au fost refuzat învățătura și harul Bisericii, este natural să le fie ”respectată dorința” și trupurile lor să fie depuse în spații desacralizate, atee, fără conotație religioasă, cum este și clădirea în discuție. Pentru tradiția creștină aceste persoane sunt creștini prin Botez, care însă toată viața lor și-au negat credința primită în dar, de aceea reprezintă cazuri izolate, EXCEPȚIONALE.

Desigur că în orașul Fetești există și capele parohiale, unele construite, altele în stadiul de proiect, care conferă un cadru (sunt sfințite și au durabilitate de folosință în timp) prielnic pentru respectul pe care îl datorăm trupurilor celor trecuți în viața veșnică.

În acest sens, Episcopia Sloboziei și Călărașilor nu poate decât afirma specificul Bisericii Ortodoxe și anume că trupurile sfinților (cum erau numiți creștinii în primele secole) sunt temple ale Duhului Sfânt, care pot fi prohodite în condiții specifice, adică în spații sfințite și de către persoane special consacrate. Desigur că în mediul contemporan sunt și inițiative care dezvoltă anumite interese economice cu trupurile celor morți, dar aspectul trebuie încadrat exclusiv în secularizarea lumii contemporane.