Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Retea web
Documente utile
Pagini
05-06-2019 16:18
 1. Acte necesare pentru dosarul de căsătorie
 • Cerere adresată Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, prin care se solicită acordarea binecuvântării arhiereşti în vederea căsătoriei;

 • B.I./C.I. - soţ şi soţie (copie);

 • Declaraţie din partea viitoarei soţii că este de acord să se căsătorească cu tânărul teolog şi că îl va urma oriunde va fi numit preot, dată în faţa preotului paroh (preotul paroh va autentifica declaraţia prin semnătură şi ştampilă);

 • Declaraţie din partea părinţilor viitoarei soţii că sunt de acord cu căsătoria fiicei lor cu tânărul teolog, dată în faţa preotului paroh (preotul paroh va autentifica declaraţia prin semnătură şi ştampilă); ATENŢIE! În cazul în care unul dintre părinţi este decedat, se va depune o copie a Certificatului de Deces. Dacă părinţii sunt divorţaţi, se va depune o copie a Hotărârii de Divorţ.

 • Certificatul de botez creştin – ortodox al viitoarei soţii (copie legalizată);

 • Recomandare pentru căsătorie, eliberată de preotul duhovnic al viitoarei soţii;

 • Declaraţie pe propria răspundere, din partea ambilor soţi, că nu au mai fost căsătoriţi civil şi nici religios, dată în faţa preotului paroh (preotul paroh va autentifica declaraţia prin semnătură şi ştampilă);

 • Actul de înfiere în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor (numai pentru solicitanţii născuţi în alte eparhii).
 1. Acte necesare pentru dosarul de numiri
 • CERERE adresată Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, în vederea obţinerii binecuvântării arhiereşti. Cererea va fi susţinută cu motive întemeiate;

 • CV Europass (datat şi semnat) cu fotografie în colţul din dreapta sus;

 • ACTE STUDII (BAC, Licenţă, Masterat, Doctorat) – Diploma însoţită de Foaie Matricolă – câte o copie xerox legalizată din fiecare;

 • ADEVERINŢĂ DE CAPACITATE PREOŢEASCĂ. Examenul de Capacitate Preoţească este valabil 1 an de la data susţinerii;

 • FIŞĂ PERSONALĂ - de la Serviciul Personal al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor;

 • CERTIFICAT DE NAŞTERE (soţ/soţie) – câte o copie xerox legalizată;

 • CERTIFICAT DE BOTEZ (soţ/soţie) – câte o copie xerox legalizată;

 • ADEVERINŢĂ DE BINECUVÂNTARE A CĂSĂTORIEI - original;

 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - o copie legalizată;

 • CERTIFICAT DE CUNUNIE RELIGIOASĂ - o copie xerox legalizată;

 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPII (dacă este cazul) – câte o copie xerox legalizată;

 • CARACTERIZARE de la Facultatea de Teologie (cu ştampilă);

 • RECOMANDAREA DUHOVNICULUI - cu semnătură şi ştampilă;

 • ADEVERINŢĂ de la preotul paroh al parohiei din care face parte teologul, care să ateste implicarea candidatului în activităţile din parohie, în toate vacanţele anilor de studiu. Această adeverinţă trebuie prezentată într-un plic sigilat cu ştampila parohiei;

 • BI/CI (soţ/soţie) - câte o copie xerox legalizată;

 • CAZIER JUDICIAR (de la Poliţie). Cazierele judiciare sunt valabile 6 luni de la data emiterii;

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (de la medicul de familie). Adeverinţele medicale sunt valabile 3 luni de la data emiterii;

 • DECLARAŢIE DE STABILIRE ÎN PAROHIE (din partea soţului /soţiei);

 • ADEVERINȚĂ care să ateste vechimea în câmpul muncii;

 • DOSAR DE ÎNCOPCIAT.

 • Declaraţie pe propria răspundere că la data solicitării nu se află în câmpul muncii şi nici la pensie.

PENTRU CANDIDAŢII NĂSCUŢI ÎN ALTE EPARHII (ÎN PLUS)

 • ACTUL de înfiere în Episcopia Slobozie şi Călăraşilor.

OBSERVAŢII:

 • Dosarele de numire se depun la Sectorul Administrativ – Bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor numai în perioada de candidare.

 • Nu vor fi primite dosarele candidaţilor care nu întrunesc condiţiile de studii sau alte impedimente.
 1. Acte necesare pentru dosarul de transfer
 • CERERE adresată Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, în vederea obţinerii binecuvântării arhiereşti. Cererea va cuprinde date amănunţite şi motive întemeiate, care să susţină transferul;

 • ACTE STUDII (BAC, Licenţă, Masterat, Doctorat) – Diplomă şi Foaie Matricolă – câte o copie xerox legalizată din fiecare;

 • AUTOBIOGRAFIE;

 • ADEVERINŢĂ DE CURSURI sau CERTIFICAT DE CAPACITATE;

 • FIŞĂ PERSONALĂ;

 • ADEVERINŢĂ CAZIER de la Serviciul Personal;

 • CERTIFICAT DE NAŞTERE (soţ/soţie) – câte o copie xerox legalizată;

 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - o copie xerox legalizată;

 • CERTIFICAT DE CUNUNIE RELIGIOASĂ - o copie xerox legalizată;

 • CI/BI - o copie xerox legalizată;

 • CAZIER JUDICIAR (pentru preoţii din altă Eparhie);

 • DECLARAŢIE - Cumul de Funcţii;

 • ADEVERINŢĂ DEBITE - de la Protopopiat;

 • MEMORIU DE ACTIVITATE, pe sectoare, vizat de Protopop;

 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (de la medicul de familie). Adeverinţele medicale sunt valabile 3 luni de la data emiterii;

 • DECLARAŢIE DE STABILIRE ÎN PAROHIE (semnată de preot şi preoteasă);

 • DOSAR DE ÎNCOPCIAT.

Observaţie: După anunţarea rezultatelor, candidaţii care nu au obţinut transferul sunt îndrumaţi, în termen de 3 zile, să ridice dosarul depus de la Sectorul Administrativ – Bisericesc.

 1. Acte necesare pentru examenul de capacitate:

. Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

. Recomandarea duhovnicului;

. Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos;

. Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie, master, doctorat şi foile Matricole);

. Curriculum Vitae;

. Copie BI/CI;

. Certificat de Cazier judiciar;

. Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.

 1. Acte necesare pentru angajare cântăreţi şi îngrijitori bisericeşti
 • Cerere către Preasfinţitul

 • Recomandarea preotului paroh

 • Proces verbal cu consiliul parohial (constituit în 2010) că este de acord cu angajarea (semnăturile consilierilor vor fi însoţite de numele în clar)

 • Acte studii legalizate

 • Cazier judiciar

 • Copie C.I./B.I.

 • Certificat naştere - copie legalizată

 • Certificat căsătorie - copie legalizată

 • Certificat botez

 • Certificate naştere copil (dacă este cazul)

 • Copie după cartea de muncă;

 • Adeverință medicală (apt de muncă);

 • Declaraţie pe propria răspundere că la data solicitării nu se află în câmpul muncii şi nici
 1. Învederea obţinerii acordului cultului de către cadrele didactice pentru predareareligiei în şcoală, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1.Calificarea profesională în specialitatea Religie Ortodoxă, dovedită prinDiploma de Licenţă în Teologie Ortodoxă, însoţită de Foaia Matricolă (copiesimplă).

2.Certificat de Botez (copie simplă).

3.Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ în care solicitantul predă în anulşcolar curent, cuprinzând calificativul didactic Foarte Bine şi avizul de continuitate în suplinire (copie simplă).

4.Recomandare din partea inspectorului şcolar de specialitate sau a metodistuluide specialitate, privind activitatea metodico-ştiinţifică a solicitantului înanul şcolar curent (document original)

 1. Recomandare din parteapreotului paroh – document original cu antetul şi ştampila parohiei (din razaunităţii şcolare în care activează solicitantul în anul şcolar curent), privindparticiparea solicitantului cu elevii la programul liturgic parohial, precum şicooperarea solicitantului cu Serviciul pentru tineret şi cu celelalte organismeparohiale.

6.Recomandare din partea preotului duhovnic al solicitantului - documentoriginal cu antetul și ştampila parohiei, privind participarea personală la viaţa Bisericii Ortodoxe Române.

7.Starea sănătăţii solicitantului, dovedită prin Adeverinţamedicală eliberată de medicul de familie, în care să se menţioneze: „clinic şi neuropsihic sănătos, aptpentru a preda în învăţământ”(copie simplă).

 1. Raportulde activitate pe anul calendaristic 2014, în care să se specificeactivităţile de colaborare cu parohia de pe raza unităţii şcolare, activităţilemetodice şi activităţile de autoperfecţionare.
Slujire arhierească la parohia Perieți din Protopopiatul Slobozia, Duminica Fiului risipitor
Informeaza Centrul Eparhial
16-02-2020 14:30
Slujbă arhierească la parohia Amara II din Protopopiatul Slobozia
09-02-2020 15:45
PS Vincențiu (26 de ani de arhierie): Dumnezeu a creat o istorie a iubirii părintești pe care El a avut-o pentru oameni - by lacasuriortodoxe.ro
07-02-2020 12:42
Posturi Vacante în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (IANUARIE 2020) - Update
05-02-2020 13:23

Informeaza Protopopiatele
Slobozia
Taina Sfântului Maslu oficiată în Parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Municipiul SloboziaResponsabilitățile creștine ale părinților față de copiiŞedinţă administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Călărași11 februarie 2020 - Ședință administrativă lunară cu preoții din Protopopiatul Fetești
Calarasi
Fetesti
161 de ani de la Unirea Principatelor RomâneDesfășurarea Olimpiadei de Religie la Fetești
Urziceni
Oltenita
Lehliu
Ședința Administrativă lunară în cadrul Protopopiatului UrziceniUnirea Principatelor Române - sărbătorită de Cercul de pictură "Sf. Apostol Luca" din cadrul Protopopiatului UrziceniReferatul - „Familia-Biserica cea mică” - Protopopiatul OltenițaProtopopiatul Oltenița. Să iubim pe aproapele ca pe noi înşine!Ședința lunară a preoților din Protopopiatul Lehliu – februarie 2020Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul Lehliu
Informatii din Parohii si Manastiri
Pastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur
17-02-2020 23:28
Taina Sfântului Maslu oficiată în Parohia Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Municipiul SloboziaNu te teme, Teodore, căci Eu sunt cu tine
17-02-2020 23:14
17-02-2020 23:04
Contact
17-02-2020 17:48
Istoric
17-02-2020 17:47
Contact
17-02-2020 17:44